Aftale om ny offentlighedslov

Regeringen har i hemmelighed indgået en aftale med Venstre og de konservative om en ny offentlighedslov. Partierne bag aftalen præsenterer den en af de nærmeste dage. Det erfarer Åbenhedstinget.

Jan E. Jørgensen, Venstres ordfører på Offentlighedsloven, bekræfter, at en ny aftale meget snart bliver offentliggjort.

“Ja, jeg tror snart, der kommer noget fra justitsministeren,” siger Venstres ordfører, medlem af retsudvalget Jan E. Jørgensen.

Han vil ikke oplyse noget om indholdet i aftalen:

“Nej, vi har aftalt, at vi offentliggør det samtidig,” siger han.

Det er mere end et år siden, den tidligere justitsminister Lars Barfoed fra de konservative, måtte opgive at få opbakning til et lovforslag. Han drøftede gennem længere tid med alle folketingets partier på baggrund af betænkningen fra Offentlighedskommissionen. Men i sidste ende var der for stor uenighed om lovens paragraf 24, der handler om ministerbetjeningen. Kort fortalt var der et flertal af partier, som mente, den daværende justitsministers udspil ville medføre for stor lukkethed på det område.

Blandt modstanderne mod Lars Barfoeds udspil dengang var ordførerne fra de tre nuværende regeringspartier, S, SF og de radikale. Men nu er de tre partier blevet enige med Venstre og konservative – også i spørgsmålet om ministerbetjening.

Forhandlinger i dybeste hemmelighed
Denne gang er forhandlingerne ført i dybeste hemmelig og uden inddragelse af for eksempel Dansk Folkeparti, hvis ordfører Pia Adelsten ikke kendte til aftalen og havde en forventning om at blive indkaldt til drøftelser om offentlighedsloven i den nye folketingssamling:

Med mindre paragraf 24 bliver ændret i forhold til det udspil, der lå før valget, så har jeg svært ved at se, at vi kan stemme for, siger Pia Adelsteen.

Regeringens lovkatalog er nu tilgængeligt på Statsministeriets hjemmeside.
Det fremgår her, at justitsministeren fremsætter forslag til ny samlet offentlighedslov i starten af februar. Men Åbenhedstinget har fået oplyst at offentliggørelsen sker meget tidligere.

Miljøministeriet varsler i øvrigt ikke forslag til ny lov om aktindsigt i miljøoplysninger, hvilket tyder på, at formuleringen “ny samlet lov” betyder, at miljøoplysningsreglerne bliver indbygget i offentlighedsloven. Andre ændringer i offentlighedsloven er ikke antydet i kataloget.

Seneste onsdag den 3. oktober: aftale offentliggjort
Aftalen mellem regeringen, V og K ligger nu på Justitsministeriets hjemmeside. På linket finder du en omtale, selve aftalen, et baggrundspapir og link til Offentlighedskommissionens betænkning.

Nøgleord: , ,

Forfatter:Bruno Ingemann

Ejer af brunoingemann.dk: Journalistik og medier.

Ingen kommentarer - endnu.

Skriv en kommentar