Aftale om ny offentlighedslov

Regeringen har i hemmelighed indgået en aftale med Venstre og de konservative om en ny offentlighedslov. Partierne bag aftalen præsenterer den en af de nærmeste dage. Det erfarer Åbenhedstinget.

Jan E. Jørgensen, Venstres ordfører på Offentlighedsloven, bekræfter, at en ny aftale meget snart bliver offentliggjort.

“Ja, jeg tror snart, der kommer noget fra justitsministeren,” siger Venstres ordfører, medlem af retsudvalget Jan E. Jørgensen.

Han vil ikke oplyse noget om indholdet i aftalen:

“Nej, vi har aftalt, at vi offentliggør det samtidig,” siger han.

Det er mere end et år siden, den tidligere justitsminister Lars Barfoed fra de konservative, måtte opgive at få opbakning til et lovforslag. Han drøftede gennem længere tid med alle folketingets partier på baggrund af betænkningen fra Offentlighedskommissionen. Men i sidste ende var der for stor uenighed om lovens paragraf 24, der handler om ministerbetjeningen. Kort fortalt var der et flertal af partier, som mente, den daværende justitsministers udspil ville medføre for stor lukkethed på det område.

Blandt modstanderne mod Lars Barfoeds udspil dengang var ordførerne fra de tre nuværende regeringspartier, S, SF og de radikale. Men nu er de tre partier blevet enige med Venstre og konservative – også i spørgsmålet om ministerbetjening.

Forhandlinger i dybeste hemmelighed
Denne gang er forhandlingerne ført i dybeste hemmelig og uden inddragelse af for eksempel Dansk Folkeparti, hvis ordfører Pia Adelsten ikke kendte til aftalen og havde en forventning om at blive indkaldt til drøftelser om offentlighedsloven i den nye folketingssamling:

Med mindre paragraf 24 bliver ændret i forhold til det udspil, der lå før valget, så har jeg svært ved at se, at vi kan stemme for, siger Pia Adelsteen.

Regeringens lovkatalog er nu tilgængeligt på Statsministeriets hjemmeside.
Det fremgår her, at justitsministeren fremsætter forslag til ny samlet offentlighedslov i starten af februar. Men Åbenhedstinget har fået oplyst at offentliggørelsen sker meget tidligere.

Miljøministeriet varsler i øvrigt ikke forslag til ny lov om aktindsigt i miljøoplysninger, hvilket tyder på, at formuleringen “ny samlet lov” betyder, at miljøoplysningsreglerne bliver indbygget i offentlighedsloven. Andre ændringer i offentlighedsloven er ikke antydet i kataloget.

Seneste onsdag den 3. oktober: aftale offentliggjort
Aftalen mellem regeringen, V og K ligger nu på Justitsministeriets hjemmeside. På linket finder du en omtale, selve aftalen, et baggrundspapir og link til Offentlighedskommissionens betænkning.

Ejer af brunoingemann.dk: Journalistik og medier.

Udgivet i Offentlighedslov
Mærker: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer