Danmarks farligste virksomheder i 1989

Danmarks farligste virksomheder blev ikke holdt skjult i 1989. Dengang offentliggjorde avisen Aktuelt den 16. september de 46 danske fabriksanlæg, der var omfattet af EUs såkaldte ‘Seveso -direktiv’, opkaldt efter giftkatastrofen i Italien i 1976.

“De 46 virksomheder rummer så store mængder af farlige stoffer, at eksperter har udarbejdet risikoanalyser og kontrolleret sikkerhedsforanstaltninger, og politiet skal i gang med at lave beredskabsplaner for hver enkelt virksomhed og deres naboer i tilfælde af udslip. Virksomhederne er opført på en liste udarbejdet af Miljøstyrelsen,” skrev avisen.

Aktuelt oplyste, at de 46 farligste virksomheder kun udgjorde toppen af isbjerget. Tinghøjgård Fyrværkerifabrik i Ølstykke, hvor der den 15. september 1989 skete en voldsom eksplosion, var f.eks. ikke med på listen.

Dengang som i dag havde de farlige virksomheder pligt til at melde sig selv til miljømyndighederne. Det var så op til Arbejdstilsynet, brandvæsenet og miljømyndighederne at afgøre, om virksomhedernes sikkerhedsforanstaltninger var i orden, mens politiet havde ansvaret for at lave beredskabsplaner.

Fire år tidligere – i 1985 – havde Miljøstyrelsen også udarbejdet en risiko-liste. Dengang var 65 virksomheder opført på listen.

De 46 virksomheder i 1989 var: 1. Ammonia, Aulum 2. Løvens Kemiske Fabrik, Ballerup 3. Kosan Gas, Esbjerg 4. Esbjerg Kemi, Esbjerg 5. Dansk Shell, Fredericia 6. BP-Gas, Fredericia 7. Ny-Nitrogen, Fredericia 8. Superfos, Fredericia 9. Dansk Olierør, Fredericia 10. Lange-KTH, Frederikssund 11. Dansk-Norsk Kvælstoffabrik, Grenå 12. BASF-Vitaminfabrik, Grenå 13. Mortalin, Haslev 14. Danit, Helsingør 15. Bullboard, Hjørring 16. Ammonia, Holbæk 17. Holmegårds Glasværker, Holmegård 18. HT Defta, Horsens 19. Dansk Oliegenbrug, Hvidebæk 20. Statoil, Kalundborg 21. NPN Træ, Hvidovre 22. DS Industries (Sojakagefabrikken), København 23. Sundby Gasværk, København 24. Kosan Gas, Køge 25. BP Gas, Køge 26. Collstrup Dansk Træimprægnering, Langå 27. BP Gas, Løgstør 28. Dansk Naturgas, Møldrup 29. Kommunekemi, Nyborg 30. Hjama Trykimprægnering, Odense 31. Kuwait Petroleum, Odense 32. Randers Aktie-tømmerhandel, Randers 33. Hans Buchreitz Imprægneringsanstalt, Silkeborg 34. H. Reimer Nielsen, Silkeborg 35. Kuwait Petroleum, Skælskør 36. Precon, Slagelse 37. Bendix Tømmerhandel, Struer 38. Thorslunde Træindustri, Svinninge 39. Store Højlund Savværk, Them 40. Cheminova, Thyborøn-Harboøre 41. Dansk Naturgas, Varde 42. Ammonia, Vordingborg 43. Kosan Gas, Aalborg 44. Ammonia, Aalborg 45. BP Gas, Århus 46. Århus Olie-Fabrik, Århus.

Forfatter:Nils Mulvad

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

Ingen kommentarer - endnu.

Skriv en kommentar