Gennembrud: Store datasæt bliver gratis

I al hemmelighed har staten og KL forhandlet sig frem til en aftale om at frigive en hel perlerække af myndighedernes store datasæt, erfarer Åbenhedstinget. Det er et historisk gennembrud for adgang til data i Danmark.

Data om virksomheder, ejendomme, kort og geografi samt personer vil i stor stil blive offentliggjort gratis.

Planerne om den fuldstændige kovending bliver ifølge Åbenhedstingets oplysninger lagt frem i løbet af denne uge, måske allerede i dag mandag. Frigivelsen vil omfatte alle de store datasæt inden for virksomheder, ejendomme og adresse – dog ikke tavshedsbelagte oplysninger. Det vil sige cvr-data, stort set alle af Kort- og Matrikelstyrelsens data og meget mere.

De store datasæt er nøgler for at forbinde andre datasæt på kryds og tværs.

Væld af nye tjenester
For private virksomheder åbner initiativet for en syndflod af nye servicetjenester, hvor data fra forskellige kilder kan kombineres. Indtil i dag har de høje priser for grunddata været en barriere for at bygge den slags tjenester.

For medierne giver de nye data basis for et sand væld af historier, hvor data i den enkelte database kan bruges, eller der kan skabes helt ny viden ved at samkøre data.

Frikøbsprojektet
Projektet har fået navnet “Frikøbsprojekt” i det “Fællesoffentlige Grunddataprogram”. Aftalepakke 4 i dette program er geodata. En kort omtale af hele denne diskussion er sluppet ud som kommentarer på Ingeniørens hjemmeside, dog uden at nogle medier har skrevet om det.

Hele projektets grundide, herunder “Pakke 6” om CVR data er ved en fejl lagt ud som en præsentation på KL’s webside.

Historisk gennembrud
Åbenhedstinget har ved flere lejligheder peget på, at netop disse data er nogle af de centrale for at der er hold i hele planen om at sætte offentlige data fri. Tidligere er der blevet offentliggjort datasæt med kun mindre offentlig interesse.

Andre datasæt har vi måttet skaffe os ved langvarige aktindsigtssager.

Der er derfor tale om et historisk gennembrud for adgang til data i Danmark.

Efter Åbenhedstingets oplysninger er det tanken at arbejde meget hurtigt for at få sat disse i spil gratis, formentlig omkring årsskiftet.

Projektet offentliggøres
Efter artiklen ovenfor har været bragt, er oplysningerne om projektet blevet lanceret af Digitaliseringsstyrelsen og KL, samt omtalt af it-magasinet Version2.
Ifølge disse oplysninger samles de offentlige data et sted. De første data er tilgængelige fra begyndelsen af 2014. Aftalen mellem KL og regeringen koster et ukendt tocifret millionbeløb, men både det offentlige og private forventes at kunne spare op mod en halv milliard, mens staten venter at spare 260 millioner kroner i årlige administrationsomkostninger.

Nøgleord: , , , ,

Forfatter:Nils Mulvad

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

1 kommentar til “Gennembrud: Store datasæt bliver gratis”

Skriv en kommentar