Efter tre afslag og tre klager får vi oplysningerne fjerde gang: Her er de landmænd, der ikke vil lade svin teste for MRSA

Fødevarestyrelsen har tre gange afvist at udlevere navnene på de landmænd, der i 2014 afviste at lade deres svin teste for den farlige resistente bakterie, MRSA. Styrelsen har tre gange afvist at kende til navnene, men nu udleverer styrelsen en del af navnene, fremgår det af styrelsens afgørelse.

I forbindelse med den landsdækkende MRSA-undersøgelse i 2014 fik Åbenhedstinget indsigt i sagsdokumenter fra Fødevarestyrelsen, hvoraf det fremgik, at flere landmænd afviste at lade svinene teste. Vi bad den 28. november 2014 om aktindsigt i listen over ikke undersøgte svinefarme, men fik nej den 5. december 2014 med det argument, at styrelsen ikke havde oprettet eller modtaget dokumenter om disse besætningsejere.

Den afgørelse klagede vi over, hvorefter sagen vandrede frem og tilbage mellem Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ombudsmanden og tilbage til Fødevarestyrelsen. Hele tiden hævdede Fødevarestyrelsen, at dokumenterne ikke eksisterede. I den seneste klage fra den 28. april 2016 understregede vi, at styrelsen ikke kan omgå journaliseringskravet i Offentlighedsloven ved at bede medarbejderne opbevare oplysningerne lokalt og undlade at lægge dem ind i styrelsens IT-system.

I det nye svar har styrelsen henvendt sig til de fem medarbejdere, der har forestået testene.  En medarbejder oplyser CHR-numre og navne på 9 avlsbesætninger og 5 produktionsbesætninger, som ikke ville medvirke. En anden oplyser CHR-nummer og navn på en besætning, der ikke ville medvirke. En tredje medarbejder kan huske, at en svinefarm ikke ville medvirke, men oplyser ikke navnet. Og to medarbejdere kan ikke huske, hvilke svinefarme der sagde nej til at medvirke.

Vigtigt at journalisere – det bør slås fast tydeligt

Fødevarestyrelsen skriver i sin afgørelse, at der sagtens kan være yderligere svinefarme, der sagde nej til at medvirke. Samtidig journaliserer styrelsen nu de 15 besætninger på sagen. En af de 15 besætninger har skiftet ejer og produktionssted, mens resten er uforandrede.

På baggrund af sagen har Åbenhedstinget bedt Ombudsmanden udtale sig om journaliseringskravet i offentlighedsloven.

“Det er vigtigt, at både Fødevarestyrelsen og andre myndigheder lærer, at offentlighedslovens krav til journalisering skal følges,” fastslår offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen.

Se den samlede sagsgang i MRSA-sagen.

 

CHR nr:NavntypeAdressePostnummerBemærkninger
70458Hønsnapgaard Charlotte DuusavlBygaden 306340 Kruså
84258Dortheasminde Opformering v/Lone og Soren KjæravlUlveryggen 76640 Lunderskov
39571Claus Berg PetersenavlLangagervej 707100 Vejle
23467Søren SmedegaardavlOster Starupvej 156800 VardeNy ejer
95243Landbrug P Q IversenavlKnoldeflodvej 757000 Fredericia
92867Hastrupgård ApsavlMadekærvej 1227000 Fredericia
92406Torpgård v/Anders Kjwr PoulsenavlGI. Ribevej 197000 Fredericia
84414Avlscenter TrekantenavlKongstedvej 487250 Hejnsvig
64054Trollundgård 1998 ApsavlGilbergvej 217251 Hejnsvig
35396Strågård I/S Kenneth og Johan ClausenproduktionSkovbyvej 526470 Als
21631Lars Søsted PoulsenproduktionTornumgårdsvej 86660 Lintrup
10459Claus NielsenproduktionTornumgardsvej 86660 Lintrup
10320Dalhavegard V/Jens IversenproduktionNorreskovvej 15 A6500 Vojens
53252Klaus StaugardproduktionRibevej 826500 Vojens
18952Onsildgaard Produktion ApsukendtKlejtrupvej 49500 Hobro

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

Udgivet i MRSA

2 kommentarer til “Efter tre afslag og tre klager får vi oplysningerne fjerde gang: Her er de landmænd, der ikke vil lade svin teste for MRSA
  1. Knud haugmark siger:

    Vi elsker at kalde os verdens mindst korrupte land. Men her er der tydeligvis tale om at myndighederne ikke plejer offentlighedens interesser, men har en helt anden dagsorden, nemlig at skade offentligheden, der ikke får de lovbefalede oplysninger og dække over landbrugets modvilje imod at bekæmpe resistente bakterier, som de selv har fremavlet.
    Dele af landbruget udøver i det skjulte en form for biologisk krigsførelse imod de skatteydere, der finansierer landmændenes overforbrug og fest.

  2. Tove Rump siger:

    Det er helt ufatteligt, at det overhovedet kan forekomme i en retsstat, som jeg – indtil nu – har opfattet Danmark som. At en svineproduktion kan få lov at foregå på så dybt skadelige præmisser. Og at de offentlige myndigheder, som skulle tage vare på de offentlige interesser – og beskytte befolkningen – øjensynlig er så helt igennem korrupte, at de tværtimod er med til at dække over forbrydelsen. – For det er en forbrydelse, og alle de ansvarlige for disse forsætlige handlinger bør politianmeldes og trækkes for en domstol.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer