Blog-arkiv

Databeskyttelse presser ytringsfrihed og indsigt

En ny persondatalov i EU vil medføre begrænsninger af ytringsfriheden og af retten til aktindsigt, hvis ikke medlemslandene indfører egne undtagelser for den kommende lov. Gør det, opfordrer Kommissionen.

 

Personoplysninger må som hovedregel kun bruges til det formål, de blev samlet ind til og ikke videregives uden den enkeltes udtalte tilladelse.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, EU
Mærker:

Roundup nedbryder videnskabelige forsøg

Gennem fire årtier har Roundup været markedsført som et harmløst pesticid, der ikke kan skade mennesker. Men international forskning viser, at ukrudtsmidlet kan nedbryde mere end bare planter

Kræft, fosterskader, botulisme, allergi og mange flere. Listen over sygdomme og skader, som Roundup anklages for at kunne tilføre kroppen,

Læs mere ›

Udgivet i Gift i vandet
Mærker:

Kaos om vandplaner

Hvad gør Naturstyrelsen og kommunerne med vandplanerne? Det er det store spørgsmål, efter at styrelsens håndtering af vandplanerne blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmålet er ikke blevet mindre efter departementschef Marianne Thyrrings øjeblikkelige fratræden forleden. Åbenhedstinget har talt med vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen.

Se Miljøministeriets nyhed om departementschefens afgang.

Læs mere ›

Udgivet i Gift i vandet
Mærker:

Lovlige pesticider sænker børns IQ

Forskning i Danmark og USA dokumenterer, at pesticider kan rette skade på fostres hjerner.

I 1997 igangsatte Miljøstyrelsen et projekt, der skal klarlægge pesticiders effekt på gravide kvinders fostre. Under titlen ”Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling” står Helle Raun Andersen, der er lektor i miljømedicin ved SDU,

Læs mere ›

Udgivet i Gift i vandet
Mærker: , ,

Myndighedernes digitale åbenhed er gået i stå

Kommuner langt fremme med postlister og vil gerne tage de næste skridt

En ny undersøgelse, som Åbenhedstinget netop har udført, viser, at alt vedrørende elektronisk åbenhed stort set er gået i stå de seneste fire år. Undersøgelsen omfatter 147 kommuner, regioner, ministerier og statslige styrelser,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov
Mærker:

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer