Blog-arkiv

Overraskende få gule kort til svineproducenter

Fødevarestyrelsen har uddelt 58 gule kort i løbet af det sidste år.

De gule makører på kortet viser, hvor der er uddelt gule kort. Klikker du på en markør, kan du få yderligere oplysninger om antibiotikaforbruget i svinebesætningen.

Af Mathias Johansen

De danske svineproducenter er tilsyneladende bedre end sit rygte.

Læs mere ›

Udgivet i Svinebakterier
Mærker: , , , , , , , , ,

Den hemmelige liste

Den hemmelige liste – svinebakterier, aktindsigt, MRSA

Fødevarestyrelsen udveksler fortrolige oplysninger med Landbrug & Fødevarer, som offentligheden ikke kan komme i nærheden af. Det er stik imod lovgivningen, fastslår førende jurist.

– Af Esben Christensen

Igennem flere år har Åbenhedstinget via aktindsigter og klager forsøgt at få adgang til en liste over MRSA-inficerede svinebesætninger.

Læs mere ›

Udgivet i MRSA, resistens, Svinebakterier
Mærker: , , , , ,

Støt stigning i zink kan sprede resistent svinebakterie

Danske landmænd bruger mere og mere af stoffet zinkoxid til smågrise, og det kan være med til at udbrede den farlige MRSA-bakterie, siger ekspert

Danske svinebønder bruger mere og mere af stoffet zinkoxid, og det kan vise sig at blive særdeles farligt, da flere forskere forbinder brugen af zinkoxid med den farlige antibiotikaresistente bakterie MRSA,

Læs mere ›

Udgivet i MRSA, resistens, Svinebakterier
Mærker: , , , , , , , ,

»Bekymrende« udvikling i antibiotikaforbrug

For første gang i to år øger de danske svineproducenter doseringen af antibiotika i deres besætninger. Tendensen sker på trods af ihærdige anstrengelser fra Fødevarestyrelsen, og ekspert frygter et stigende antal af livsfarlige MRSA-bakterier som konsekvens af landmændenes forbrug.

To skridt frem og et tilbage. Efter snart to års faldende forbrug af antibiotika i de danske svinebesætninger,

Læs mere ›

Udgivet i Svinebakterier
Mærker: , , , , , , ,

Pesticid-svindel er ikke efterforsket

NaturErhvervstyrelsen har ikke efterforsket meget store sager om ulovlig import af pesticider og brug af miljøgifte i Danmark.

Udgivet i Gift i vandet
Mærker: , , , ,

Fødevareministeriet overtræder miljøoplysningsloven

Fødevarestyrelsen har ikke svaret inden for miljøoplysningslovens frist på to måneder, efter at ombudsmanden har afvist alle tidligere argumenter for at afvise indsigt i dyrlægernes udskrivninger af medicin til husdyr.

Udgivet i Svinebakterier
Mærker: , , , , , ,

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer