Blog-arkiv

Klage over afgørelse fra Tårnby Kommune

[label style=”info”]Dokumentation[/label]

Til Miljøklagenævnet
Att. Peter Randrup
Hermed påklages Tårnby Kommunes afgørelse i sag om aktindsigt i risikodokumentet for brændstoflageret i kommunen, jfr. vedhæftede afgørelse. Det er en parodi at modtage helt blanke sider. Det eneste, der er tilbage, er oplysning om adresse og nogle få overordnede oplysningen om nærliggende aktiviteter og datoen for miljøgodkendelsen.

Læs mere ›

Udgivet i Farlige virksomheder
Mærker: , , ,

Ny klage over Tårnby Kommune

Tårnby Kommune overså i mere end 2½ år, at politiet havde givet grønt lys for aktindsigt i kommunens risikovirksomhed, brændstoflageret i Københavns Lufthavn. Nu har kommunen så afgjort sagen, og jeg har i dag klaget over kommunens og Miljøklagenævnets sløseri.

Politiet havde ingen indvendinger mod aktindsigt i brændstoflageret.

Læs mere ›

Udgivet i Farlige virksomheder
Mærker: , ,

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer