GMO

Indsigt i forsøg med GMO.

Senest opdateret 12. april 2014

Åbenhedstinget arbejder sammen med Investigative Reporting Denmark om at få indsigt i videnskabelige forsøg og afprøvninger af frø, der er genmodificerede – de såkaldte GMO. Hensigten er at få et retvisende billede af effekten af GMO-frø. Derfor er der brug for, at alle videnskabelige resultater offentliggøres – ikke kun dem, som firmaerne selv ønsker frem.

Ombudsmanden har den 10. april 2014 udtalt i en 40 siders lang afgørelse, at han støtter lukkethed. Han begrunder det med, at der står to forskellige hensyn over for hinanden, offentlighedens interesse i at få miljøoplysninger over for Monsantos interesse i, at hemmeligholde forretningshemmeligheder.

Det mener han, skal vurderes konkret i hver enkel sag. Det er sket her, skriver han, og han er enig i vurderingen fra Fødevareministeriet.


28. februar 2013, Monsantos advokat: Kommentar til aktindsigtsbegæring.

22. marts 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Partshøring om foreløbig afgørelse.

26. marts 2013, Åbenhedstinget: Kommentarer til den foreløbige afgørelse.

12. april 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Afgørelse i aktindsigtssag.

12. april 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Det centrale dokument i akten – se side 24-26.

17. april 2013, Åbenhedstinget: Klage til Fødevareministeriets Klagecenter.

17. maj 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Styrelsens bemærkninger til klagen over nej til aktindsigt.

24. maj 2013, Åbenhedstinget: Bemærkninger til NaturErhvervsstyrelsens kommentar.

3. juli 2013, Fødevareministeriets Klagecenter: Fastholder afvisning af aktindsigt.

5. juli 2013, Åbenhedstinget: Anmodning om at Ombudsmanden behandler sagen.

13. september 2013, Folketingets Ombudsmand: Beder om sagsdokumenter og forklaring fra Fødevareministeriets Klagecenter.

20. november 2013, Fødevareministeriets Klagecenter: Fødevareministeriet udtaler sig i sagen: Fastholder lukkethed.

10. april 2014, Ombudsmandens afgørelse: Støtter Fødevareministeriet og fastholder lukkethed.

[/spoiler]


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*