Lønninger

Statsforvaltningen har afvist to anmodninger om aktindsigt i lønninger i det offentlige. Sagen er principiel, fordi den drejer sig om adgang til det offentliges administrative databaser, hvor Statsforvaltningen mener, at der slet ikke kan gives indsigt i den type data. Det synspunkt har ombudsmanden underkendt.

Efterfølgende har Statsforvaltningen fastholdt afvisningen af aktindsigt ud fra en argumentation om, at udtrækket ikke kan leveres med “få og enkle kommandoer”, fordi der er en del manuelt arbejde med at tjekke oplysningerne. Det har ombudsmanden i en opsigtsvækkende afgørelse givet Statsforvaltningen og kommunerne medhold i, hvad han har orienteret Folketingets Retsudvalg og Justitsministeriet om.

Senest opdateret 5. december 2016

 

3. september 2014: Anmodning om aktindsigt i lønningerne i Aarhus.

19. september 2014: Københavns kommune afviser fornyet anmodning om aktindsigt.

23. september 2014: Nils Mulvad klager over nej til aktindsigt i lønningerne i København.

23. september 2014: Nils Mulvad klager over delvist nej til aktindsigt i lønningerne i Aarhus.

26. september 2014: Københavns kommune kommenterer klagen over nej til aktindsigt i lønningerne i København.

29. september 2014: Københavns kommunes notat vedrørende cheflønninger.

29. september 2014: Aarhus kommune kommenterer klagen over nej til delvis aktindsigt i lønningerne i Aarhus.

29. september 2014: Aarhus kommune sender bilag med oplysning om cheflønninger i 2010-2013.

8. september 2015: Statsforvaltningen siger nej til aktindsigt i lønningerne i København.

8. september 2015: Statsforvaltningen siger nej til aktindsigt i lønningerne i Aarhus.

30. september 2015: Åbenhedstinget anmoder ombudsmanden vurdere afslaget.

9. oktober 2015: Ombudsmanden beder Statsforvaltningen og kommunerne om en redegørelse og indsigt i alle dokumenterne.

19. oktober 2015: Københavns Kommune kommer med sit svar.

23. oktober 2015: Aarhus Kommune kommer med sit svar.

6. november 2015: Statsforvaltningen kommer med sit svar

19. november 2015: Aabenhedstinget kommenterer de tre svar.

11. december 2015: Københavns kommune kommenterer Åbenhedstingets bemærkninger.

11. februar 2016: Ombudsmanden giver os medhold og beder Statsforvaltningen genoptage sagen. Se de 12 siders afgørelse.

2. maj 2016: Statsforvaltningen kommer med en ny udtalelse vedrørene Københavns kommune

2. maj 2016: Statsforvaltningen kommer med en ny udtalelse vedrørene Aarhus kommune

9. maj 2016: Nils Mulvad beder Ombudsmanden vurdere de to nye afslag

1. juni 2016: Københavns kommune kommenterer.

2. juni 2016: Aarhus kommune kommenterer.

8. juni 2016: Statsforvaltningen kommenterer.

25. juni 2016: Åbenhedstinget kommenterer.

21. november 2016: Ombudsmanden giver medhold til Statsforvaltningen og kommunerne.

5. december 2016: Åbenhedstinget beder om temaindsigt i cheflønninger på niveau 1 i Københavns kommune.