Myndigheder kender ikke klagevejen

Klagesystemerne ved afslag på aktindsigt er ineffektive og helt galt er det, når myndigheder ikke kender klagevejen. Det er situationen i en sag, hvor Hanstholm Havn ikke vil oplyse, hvor mange penge, der er brugt på rekruttering af en ny havnedirektør.

Der er ikke tvivl om, at Hanstholm Havn er omfattet af offentlighedsloven, men stor forvirring om klagevejen. TV MIDTVEST fik afslag på aktindsigt og vil klage, men indtil nu har ingen myndighed påtaget sig rollen som klageinstans.

Efter en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand er sagen sendt tilbage til Hanstholm Havn, der kan genoverveje, om det er muligt at finde en holdbar begrundelse for at afslå aktindsigt. Der er nu gået over et år, og sagen kører i ring.

Ingen kender klagevejen

TV MIDTVEST sendte anmodningen om aktindsigt 29/10 2015, modtog afslag et par dage senere og klagede. Hanstholm Havn sendte 9/11 2015 klagen videre til Trafik- og Byggestyrelsen. Efter et halvt års betænkningstid nåede Trafik- og Byggestyrelsen 17/5 2016 frem til, at den kun er tilsyns- og klageinstans for sager, der hører under havneloven og ikke for sager, der hører under offentlighedsloven.

Derefter sendte Hanstholm Havn 25/5 klagen til Statsforvaltningen, der har tilsynet med kommuner. Statsforvaltningen brugte ikke et halvt år som Trafik- og Byggestyrelsen, men meddelte 31/5, at den ikke kunne behandle en klage over en kommunal selvstyrehavn.

Derefter klagede TV MIDTVEST 8/6 til Folketingets Ombudsmand, som anmodede Statsforvaltningen om at genoverveje tilsynets kompetence. Statsforvaltningen fastholdt afvisningen, men udtrykte dog “nogen tvivl” i et svar til ombudsmanden 9/8.

Social- og Indenrigsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet) er overordnet myndighed i forhold til Statsforvaltningen, og 24/8 anmodede Ombudsmanden ministeriet overveje det principielle spørgsmål om klagevejen for afslag på aktindsigt fra kommunale selvstyrehavne.

Normalt går ombudsmanden først ind i en sag, når den øverste administrative klageinstans har truffet afgørelse. På baggrund af den lange ventetid for TV MIDTVEST ville ombudsmanden ikke vente på ministeriets overvejelser om klagevejen, og gik selv ind i sagen om aktindsigt ved Hanstholm Havn. Se ombudsmandens udtalelse

Stort behov for et effektivt klagesystem

Forvirringen om klagevejen i sagen fra Hanstholm Havn er ikke enestående. Et andet eksempel er omtalt i min blog: Vildledning om klagevej i miljøsag.

Sagen illustrerer også et mere generelt problem ved konrolsystemet. Sagen er ikke afgjort med en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand og heller ikke ved en udtalelse fra Statsforvaltningen. En sag bliver typisk sendt tilbage til den første instans, der kan overveje, om den kan finde en mere holdbar begrundelse for et afslag. I Hanstholmsagen er der foreløbig gået godt og vel 13 måneder uden en afgørelse.

Effektivisering af klagesystemet er nødvendig og kan ske med et klagenævn, der kan træffe hurtige og bindende afgørelser. Se kapitlerne 5 og 7 i mit notat: Effektiviteten ved administration af offentlighedsregler.

 

 

Vildledning om klagevej i miljøsag

 

Sagen illustrerer også et mere generelt problem ved konrolsystemet. Sagen er ikke afgjort med en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand og heller ikke ved en udtalelse fra Statsforvaltningen. En sag bliver typisk sendt tilbage til den første instans, der kan overveje, om den kan finde en mere holdbar begrundelse for et afslag. I Hanstholmsagen er der foreløbig gået godt og vel 13 måneder uden en afgørelse.

 

Effektivisering af klagesystemet er nødvendig og kan ske med et klagenævn, der kan træffe hurtige og bindende afgørelser. Se mit notat: Effektiviteten ved administration af offentlighedsregler.

http://www.aabenhedstinget.dk/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Effektiviteten_ved_administration_af_offentlighedsregler.pdf

Forskningschef emeritus og offentlighedsrådgiver ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Udgivet i Aktindsigt, Olufs blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer