Blog-arkiv

To sager om datasammenstilling ender med nej

Ombudsmanden har truffet overraskende afgørelser i to sager om aktindsigt i data. Afgørelserne betyder, at det i praksis er svært at bruge offentlighedslovens regler om databasesammenstilling til noget, vurderer Oluf Jørgensen og Nils Mulvad.

Se de to afgørelser fra Ombudsmanden

Ombudsmanden når frem til,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov


En gammel historie om postlister i Danmark

Norske myndigheder viser vejen til effektiv offentlighed. Det handler om åbne postlister og netadgang til dokumenter. Danske myndigheder er gået i stå, og Danmark halter langt efter Norge. Folketinget må tage initiativet, hvis Danmark skal have en effektiv administration med offentlighed.

OEP i Norge

Norge har en fælles Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) for statslige myndigheder med en række funktioner,

Læs mere ›

Udgivet i Offentlighedslov, Olufs blog


Nyt udkast til VVM-lov mangler åbenhed

Vigtigt at retten til aktindsigt bliver præciseret i lovudkastet, mener Åbenhedstinget

Der er alt for mange undtagelser, som hindrer offentligheden for indsigt og høringer i forbindelse med de planer og projekter, som det nye udkast til VVM-lov lægger op til.

Det skriver Nils Mulvad, journalist og formand for Åbenhedstinget,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov, Synspunkt


Finansministeriet på kant med offentlighedsloven i DONG-sagen

Det er klart ulovligt generelt at undtage statslige indkøbsaftaler fra offentlighedsloven. Det siger Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus, Danmarks Medie­ og Journalisthøjskole.

Oluf Jørgensen har gjort sit synspunkt klart i en direkte henvendelse til Folketingets finansudvalg og i et debatindlæg i Politiken den 19. august i år.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov, Synspunkt


Ny miljøoplysningslov kommer alligevel

Miljøministeriet har alligevel planer om at fremsætte en ny miljøoplysningslov, oplyser ministeriet. Arbejdet med høringssvar har trukket ud.

Åbenhedstinget skrev før jul, at en ny miljøoplysningslov var droppet. Det skete i artiklen Åbenhed sejrer inden for miljøet efter, at der var udsendt en ny vejledning til den eksisterende miljøoplysningslov.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov


Ny offentlighedslov – ny praksis for journalister

Opdateret 6. januar 2014

Den nye offentlighedslov trådte i kraft 1. januar 2014. Vi gennemgår her, hvordan journalister kan arbejde på basis af den nye lov.

 Af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad

Offentlighedsloven er vedtaget.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov


Åbenhed sejrer inden for miljøet

Rettet 22. januar 2013:
Ny miljøoplysningslov kommer alligevel.

Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Offentlighedslov


Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer