Referat fra møde 9. juni 2011

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 9. juni 2011. Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann, Claes Holtzman og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Offentlighedslov
2. Postlister
3. Åbenhed hos politiet
4. Retslister på nettet
5. Miljøsagerne
6. Evt.

Ad 1.
Offentlighedsloven er udsat. Der er lagt op til et møde mellem ordførerne efter sommerferien, efter at der ikke kunne skabes enighed om et nyt udkast.
Bruno skriver artikel om processen og offentliggør det nye udkast, samt Olufs holdning til det.

Ad 2.
Bruno overtager projektet fra Brigitte, der har samlet en del sammen. Vi foreslår et projekt på basis af erfaringerne fra Norge.
Desuden blev vi enige om at forsøge at få et yderligere projekt i gang inden for databaser. Bruno går i gang med at samle relevante myndigheder til dette.

Ad 3.
Claes finder et konkret emne, som vi kan bede om indsigt i hos de forskellige politikredse for at få overblik over status.

Ad 4.
Der er ikke noget nyt. Nils sender rundt, når der kommer noget.

Ad 5.
Steen forsøger at få Update til at rundsende oplysning om de principielle sager, vi har vundet.
Vi blev enige om at forsøge at få overblik over ministeriets sagsbehandling ved at bede om aktindsigt i alle aktindsigtssager, der er indgået siden 1/1-2010 og frem.

Ad 6.
Næste møde er den 8. september klokken 14 hos Update. Skype-deltagelse muligt.

Nøgleord:

Ingen kommentarer - endnu.

Skriv en kommentar