Sejr: Ministerium udleverer data om levealder

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop opgivet at holde data om befolkningens levealder hemmelige. Det er sket efter, at Ombudsmanden bad ministeriet forklare sit afslag. I stedet for at skrive den forklaring besluttede ministeriet at sende data, som ankom fredag den 14. september sammen med ministeriets begrundelse for sit kursskifte.

Elderly hands
Stor forskel i levetid fra kommune til kommune.

Åbenhedstinget bad den 2. februar 2012 om aktindsigt i den forventede levealder fordelt på kommuner. Opgørelsen er udarbejdet af Danmarks Statistik og bruges ved de årlige forhandlinger om økonomisk refusion til kommunerne.

Ministeriet afviste at udlevere data, hvorefter Åbenhedstinget klagede til Folketingets Ombudsmand, der den 24. april 2012 bad ministeriet om at udtale sig om sagen.

Det trak ud, men svaret kom så i sidste uge, den 14. september 2012.

Ministeriet har spurgt hos Danmarks Statistik, der har overvejet selv at offentliggøre kommunefordelte middellevetider, dog ikke så detaljerede som dem, der bliver brugt ved de årlige forhandlinger mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne.

Efter henvendelsen om aktindsigt er Danmarks Statistik begyndt på at offentliggøre data, og derfor har institutionen besluttet at acceptere, at ministeriet videregiver data, skriver specialkonsulent Stine Dyhr Vestergaard fra ministeriet i svaret den 14. september 2012.

Her er data
Tabellerne i statistikbanken i Danmarks Statistik benytter femårs intervaller og er ikke opdelt på køn, mens tabellerne til økonomiforhandlingerne kører i toårs intervaller og tiårs intervaller.

Usikkerheden på tallene for de mindste kommuner er stor, og her er de ikke dækkende. For eksempel kommer Læsø ud med den dårligste middellevetid på 67 år for den seneste periode, 2009-2010, mens kommunen året forinden havde 80,6. Den reelle bundskraber er Københavns Kommune med en middellevetid på 76,8 år i de to år 2009-2010.

Topscoreren er Furesø Kommune, hvor middellevetiden nu er 82,3 år, og hvor der i de seneste 12 år er sket en vækst i middellevetiden fra 77,2 år, dvs. på 6,6 procent.

Ministeriet understreger i brevet, at materialet er underlagt bestemmelserne i lov om ophavsret. Åbenhedstinget har alligevel valgt at lægge data ud, så der er åbenhed om de kommunale forskelle på levealder.

Bruger du disse data om levealder til journalistiske historier eller grafik, så giv os venligst besked.

Nye data for 2012 udleveret

Åbenhedstinget har bedt om data for i år. Uden problemer har vi fået dem udleveret:

Ti-års interval

To-års interval

Nøgleord: ,

Forfatter:Nils Mulvad

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

Ingen kommentarer - endnu.

Skriv en kommentar