SYNSPUNKT: Vandmiljø taber på ny struktur i Naturstyrelsen

Vandmiljøet og åbenheden om vandkvaliteten bliver de store tabere, når Naturstyrelsen gennemfører en større centralisering.

Vandmiljøet får lov til at sejle i ny struktur i Naturstyrelsen. Foto: Nils Mulvad

Naturstyrelsen med ansvaret for de lokale miljøcentre og statens skove gennemfører nu en større centralisering. De lokale miljøcentre lukker. Ansvaret for de forskellige områder flytter til København, men for vand er der for eksempel tale om to år lang flytteproces med risiko for, at alt vil flyde i bogstavelig forstand.

Naturstyrelsen overtog i 2006 en del af amternes medarbejdere, da ansvaret for miljø flyttede fra amterne til den nye styrelse sammen og til kommunerne. Medarbejderne fra amterne kom fra en kultur med åbenhed og samarbejde med kommuner og interessenter. I den nye struktur har der ikke været den tradition.

Specielt inden for vand har det været et problem. For flere vandløb har der ikke været fulgt op med målinger og viden om vandkvalitet. Derfor hviler også en del af vandplanerne på relativt gamle målinger.

Og oplysningerne om grundlaget for de nye vandplanerne er kommet meget sent ud, og det har været med til at skabe et dårligt klima mellem landmænd, andre interessenter, kommuner og Naturstyrelsen.

Mangler faglige mål
En ændring af organisationen i Naturstyrelsen burde tage afsæt i det problem og have som mål at sikre åbenhed og samarbejde mellem de forskellige interessenter.

I planen for Naturstyrelsens organisationsændring er der intet om denne udfordring og heller ingen kvalificerede overvejelser over, hvad der skal til for at komme videre.

I stedet tager organisationsændringen afsæt i nogle interne beskrivelser, og som det har været tilfældet siden 2006, er der ikke meldt faglige mål ud.

Det hele handler kun om økonomi og styring. Der er ingen mål i relation til miljøet eller de primære kunder, der arbejder med det.

Hvad vil Ida Auken reelt på miljøområdet? Lige nu er hun blot superembedsmand, der i store træk viderefører den administration, som de skiftende borgerlige miljøministre byggede op.

Se synspunkt om landmændenes kampagne for at kvæle kommunerne i klager.

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

Udgivet i Aktindsigt, Gift i vandet, Synspunkt
Mærker: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Olufs blog

olufJ403a Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt.
Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).
> Ældre blogs

Abonner på nye indlæg

Anbefalet

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Åbenhedstingets om Miljøoplysningsloven
Den gamle offentlighedslov gælder inden for miljøet. Det giver nogle særlige fordele i den slags sager.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Offentlighedslov
Sitet er et samarbejde mellem Danske Medier og Dansk Journalistforbund.

Offentlighedsportalen
Især oversigten over undtagelser er vigtig.

Klageorganer
Statsforvaltningen fører tilsyn med – og er dermed klageorgan for afgørelser fra kommuner og regioner. Tilsynsudtalelser om offentlighedsloven
Natur og Miljøklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden
Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser

Kommentarer