SYNSPUNKT: Vandmiljø taber på ny struktur i Naturstyrelsen

Vandmiljøet og åbenheden om vandkvaliteten bliver de store tabere, når Naturstyrelsen gennemfører en større centralisering.

Vandmiljøet får lov til at sejle i ny struktur i Naturstyrelsen. Foto: Nils Mulvad

Naturstyrelsen med ansvaret for de lokale miljøcentre og statens skove gennemfører nu en større centralisering. De lokale miljøcentre lukker. Ansvaret for de forskellige områder flytter til København, men for vand er der for eksempel tale om to år lang flytteproces med risiko for, at alt vil flyde i bogstavelig forstand.

Naturstyrelsen overtog i 2006 en del af amternes medarbejdere, da ansvaret for miljø flyttede fra amterne til den nye styrelse sammen og til kommunerne. Medarbejderne fra amterne kom fra en kultur med åbenhed og samarbejde med kommuner og interessenter. I den nye struktur har der ikke været den tradition.

Specielt inden for vand har det været et problem. For flere vandløb har der ikke været fulgt op med målinger og viden om vandkvalitet. Derfor hviler også en del af vandplanerne på relativt gamle målinger.

Og oplysningerne om grundlaget for de nye vandplanerne er kommet meget sent ud, og det har været med til at skabe et dårligt klima mellem landmænd, andre interessenter, kommuner og Naturstyrelsen.

Mangler faglige mål
En ændring af organisationen i Naturstyrelsen burde tage afsæt i det problem og have som mål at sikre åbenhed og samarbejde mellem de forskellige interessenter.

I planen for Naturstyrelsens organisationsændring er der intet om denne udfordring og heller ingen kvalificerede overvejelser over, hvad der skal til for at komme videre.

I stedet tager organisationsændringen afsæt i nogle interne beskrivelser, og som det har været tilfældet siden 2006, er der ikke meldt faglige mål ud.

Det hele handler kun om økonomi og styring. Der er ingen mål i relation til miljøet eller de primære kunder, der arbejder med det.

Hvad vil Ida Auken reelt på miljøområdet? Lige nu er hun blot superembedsmand, der i store træk viderefører den administration, som de skiftende borgerlige miljøministre byggede op.

Se synspunkt om landmændenes kampagne for at kvæle kommunerne i klager.

Nøgleord: , ,

Forfatter:Nils Mulvad

Partner i Kaas & Mulvad og ansvarshavende redaktør for websiden.

Ingen kommentarer - endnu.

Skriv en kommentar