Blog-arkiv

Roundup nedbryder videnskabelige forsøg

Gennem fire årtier har Roundup været markedsført som et harmløst pesticid, der ikke kan skade mennesker. Men international forskning viser, at ukrudtsmidlet kan nedbryde mere end bare planter

Kræft, fosterskader, botulisme, allergi og mange flere. Listen over sygdomme og skader, som Roundup anklages for at kunne tilføre kroppen,

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger


Kaos om vandplaner

Hvad gør Naturstyrelsen og kommunerne med vandplanerne? Det er det store spørgsmål, efter at styrelsens håndtering af vandplanerne blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmålet er ikke blevet mindre efter departementschef Marianne Thyrrings øjeblikkelige fratræden forleden. Åbenhedstinget har talt med vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen.

Se Miljøministeriets nyhed om departementschefens afgang.

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog


Lolland-Falster har de største landbrug

Lolland-Falster har store landbrug. Det er det område i landet, hvor den gennemsnitlige direkte landbrugsstøtte – den såkaldte enkeltbetaling – er den største. Det fremgår af Åbenhedstingets analyse af 2011-data om landbrugsstøtte.

Enkeltbetalingen er langt den største del af landbrugsstøtten i EU.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Kjeld Hansen modtager Natur- & miljøprisen 2012

En af Åbenhedstingets faste journalister, Kjeld Hansen, har modtaget Natur- og miljøprisen. Prisen uddeles af Bodil Pedersen Fonden for at hædre og støtte organisationer, foreninger eller personer, der i særlig grad har gjort en indsats for klodens natur og miljø. Med prisen følger 100.000 kroner.


Miljøjournalist og -forfatter Kjeld Hansen får især prisen for sin store research som grundlag for bøger og indlæg.

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger


SYNSPUNKT: Fødevareministeriet førte befolkningen bag lyset

Fødevareministeriet fik held til at føre offentligheden bag lyset i sagen om brakdommen, der kostede danskerne 750 millioner kroner. Medierne lod sig snyde af ministeriets spin, så befolkningen fik aldrig sandheden at vide om det enorme spild af penge.

Åbenhedstinget gennemgår i dag forløbet bag kulisserne omkring EU-dommen,

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger


SYNSPUNKT: Vandmiljø taber på ny struktur i Naturstyrelsen

Vandmiljøet og åbenheden om vandkvaliteten bliver de store tabere, når Naturstyrelsen gennemfører en større centralisering.

Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog


SYNSPUNKT: Fupbrak for 750 mio. kr.

Et grelt eksempel på Fødevareministeriets tjenstivrighed, når det gælder om at skaffe landbruget økonomiske fordele, har medført seriøse beskyldninger om fifleri med EU-brakstøtte for 750 mio. kr.

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


SYNSPUNKT: Vi skal ikke hænge bønder og dyrlæger ud uretmæssigt

En dyrlæge, der ønsker at være anonym, har spurgt mig til min holdning til at han og en landmænd er hængt ud på grund af en fejlindberetning fra et apotek. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Derfor lægger jeg mit svar ud, så alle kan se det.

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog


Fødevareministeriet overtræder miljøoplysningsloven

Fødevarestyrelsen har ikke svaret inden for miljøoplysningslovens frist på to måneder, efter at ombudsmanden har afvist alle tidligere argumenter for at afvise indsigt i dyrlægernes udskrivninger af medicin til husdyr.

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Pesticid-praksis skjult bag retsplejelov

Åbenhedstinget har fået nej til aktindsigt i domme for overtrædelse af pesticid-regler. NaturErhvervstyrelsen må slet ikke give aktindsigt i afsagte domme. Det må kun de enkelte retter.

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser