Blog-arkiv

Åbenhedstinget slås i fire sager for åbenhed om MRSA

Myndighederne har foreløbig sat en stor prop i åbenheden om den farlige svinebakterie, MRSA. På fire områder kæmper Åbenhedstinget for at slå hul i lukketheden om inficerede farme.

1. Listen over inficerede farme fra 2012 – Ombudsmandens afgørelse
I denne sag har Fødevarestyrelsen valgt at efterkomme Ombudsmandens afgørelse,

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier


Åbenhedstinget anker dom for at offentliggøre svinefarme

Åbenhedstinget anker nu den centrale del af dommen for at have offentliggjort navne på svinefarme, inficeret med den farlige svine-bakterie MRSA. Procesbevillingsnævnet har netop givet tilladelse til anken.

tygeNilsKjeld590
Advokat Tyge Trier (venstre) med de to journalister Nils Mulvad (midten) og Kjeld Hansen (højre) i byretten i Århus den 6.

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier


MRSA-afslag baseret på løse påstande

Opdateret 31. januar 2014
Statens Serum Institut forsøger at få alle landets hygiejneenheder til på en uge at finde eksempler på, at MRSA-smittede er blevet stigmatiseret. Myndighederne har bygget deres oprindelige afslag på indsigt i MRSA-inficerede svinefarme på løse påstande. Nu forsøger myndighederne igen at samle argumenter for et afslag i stedet for seriøst at forholde sig til den foreløbige redegørelse fra ombudsmanden.

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier


Markant underkendelse af Fødevareministeriet i klagesag om de hemmelige MRSA-inficerede svinefarme

Af Kjeld Hansen & Nils Mulvad
Danskerne har ret til at få oplyst, hvor der i svineindustrien er konstateret smittefarlige MRSA-bakterier. Flere års hemmeligholdelse af navnene på hundreder af inficerede svinefabrikker er blevet underkendt af Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Fødevareministeriet og Statens Serum Institut under Sundhedsstyrelsen har fået en klokkeklar besked om,

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier


Sejr: Risikodokumenter for AarhusKarlshamn åbnes

Åbenhedstinget har efter mere end fem års tovtrækkeri fået aktindsigt i dele af risikodokumenterne for AarhusKarlshamn, der tidligere hed Århus Olie. Argumenterne fra Miljøstyrelsen i den detaljerede afgørelse kan bruges i andre sager om risikodokumenter, så det fremover bliver lettere for naboer at få oplysninger om risici ved farlige virksomheder.

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Risikovirksomheder


Nye cheffyringer i Miljøministeriet – vandplaner forsinkede

Da medarbejderne i Naturstyrelsen før jul dukkede op til gløgg og æbleskiver fik de besked om, at deres chef Niels Christensen samt to af de fire vicedirektører var afskediget.

Bregninge_Aa403
Samtlige 23 statslige vandplaner blev underkendt og skulle gå om. Nu er der kommet 5.500 høringssvar.

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog


Ny offentlighedslov – ny praksis for journalister

Opdateret 6. januar 2014

Den nye offentlighedslov trådte i kraft 1. januar 2014. Vi gennemgår her, hvordan journalister kan arbejde på basis af den nye lov.

 Af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad

Offentlighedsloven er vedtaget.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog


Åbenhed sejrer inden for miljøet

Rettet 22. januar 2013:
Ny miljøoplysningslov kommer alligevel.

Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog


SYNSPUNKT: Ny offentlighedslov skjuler desværre stadig det vigtigste i kommuner og regioner: nemlig grundlaget for deres planer

En ny bekendtgørelse om implementering af offentlighedslov i kommuner og regioner er i høring. Udmøntningen af loven ændrer ikke på, at helt centrale kommunale og regionale dokumenter fortsat er lukkede. Danmarks Journalisthøjskole har kommenteret udkastet til den nye bekendtgørelse. Åbenhedstinget er enig i højskolens svar.

På nogle punkter betyder den nye offentlighedslov en udvidelse af mulighederne for aktindsigt i kommuner og regioner.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog


Journalister anklaget på tredje år

På tredje år er journalisterne Kjeld Hansen og Nils Mulvad anklaget af politiet for at viderebringe fortrolige oplysninger. Anmelderen, Sundhedsstyrelsen, har ikke handlet for at beskytte patienter. Styrelsen har fra begyndelsen afvist dialog med journalisterne og har ikke forsøgt at få oplysningerne fjernet.

Af Kjeld Hansen og Nils Mulvad


Ni ud af ti slagtesvin er smittet med MRSA.

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser