Mulvads blog

Redaktør Nils Mulvad skriver om aktindsigt i databaser og temaer. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler og praksis – især inden for miljøet.  Følg med her.

Nils Mulvad er formand for Åbenhedstinget og redaktør i Kaas & Mulvad. (nils.mulvad@kaasogmulvad.dk).

 

 

Bloggen

Aktindsigt i risikovirksomheder: To kommuner overtrådte loven

To kommuner fulgte ikke loven i aktindsigtssag om risikovirksomheder. Først efter en klage til Miljøklagenævnet udleverede Gentofte og Hedensted oplysninger om farlige virksomheder i deres kommuner. Samtank på Ceylonvej 3 på Aarhus Havn er kolonne-3 virksomhed. Åbenhedstinget har i samarbejde med Investigative Reporting Denmark opdateret listen over risikovirksomheder. Aktindsigtssagen var ...
Læs Mere…

Staten holder GMO-resultater hemmelige

Fødevarestyrelsen har foretaget forsøgsdyrkning af GMO-majs for den amerikanske fødevaregigant, Monsanto. Forsøgsresultaterne for de i alt syv anmeldte forsøg faldt uheldigt ud. For at undgå offentliggørrelse, har Monsanto trukket alle forsøg og bedt om fortsat hemmeligholdelse. Forsøgene blev lanceret med stor bevågenhed af daværende Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) på ...
Læs Mere…
/ GMO, Mulvads blog

SYNSPUNKT: Skriv under mod ny offentlighedslov

Den nye og gamle regering har lavet forlig om en ny offentlighedslov, som på de mest centrale punkter mørklægger forvaltningen. Forslaget er ikke vedtaget endnu, men det er svært at få stoppet. Vi skal forsøge. Derfor: Skriv under på underskriftindsamlingen på internettet mod den nye offentlighedslov. Seneste den 10. april ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Justitsministeriet skærer ned på postlisteforsøg

Justitsministeriet ønsker kun et meget begrænset forsøg med postlister. Det er i strid med anbefalingerne fra Offentlighedskommissionen. Åbenhedstinget anbefaler Folketinget at gennemføre forsøget, som kommissionen foreslår. Eller helt at opgive det frem for at bruge tid og penge på et ligegyldigt forsøg. Åbenhedstinget har undersøgt myndighedernes brug af postlister i ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Kaos om vandplaner

Hvad gør Naturstyrelsen og kommunerne med vandplanerne? Det er det store spørgsmål, efter at styrelsens håndtering af vandplanerne blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmålet er ikke blevet mindre efter departementschef Marianne Thyrrings øjeblikkelige fratræden forleden. Åbenhedstinget har talt med vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen. Se Miljøministeriets nyhed om departementschefens afgang ...
Læs Mere…
/ Miljøoplysninger, Mulvads blog

SYNSPUNKT: Baggrundsnotat og data om VVM er skjulte

Åbenhedstinget kritiserer lukketheden i miljøvurderinger. Det sker i forbindelse med en offentlig høring om et nyt EU-direktiv om VVM-sagerne. Læs Åbenhedstingets høringssvar. Åbenhedstinget har følgende bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv til ændring af VVM-direktivet med høringsfrist til 17. december 2012, jfr hjemmesiden: https://bdkv2.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003976 En væsentlig del af ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog
Justitsminister Morten Bødskov og arbejdet med en ny offentlighedslov er gået i stå.

SYNSPUNKT: Fem punkter bør ændres i ny offentlighedslov

Forhandlinger med folketingsmedlemmer, ministerbetjening, kalender-undtagelsen, klagesystem og postlister skal ændres i offentlighedsloven, før Folketinget bør stemme ja. Regeringen har sammen med Venstre og Konservative indgået forlig om en ny offentlighedslov. Forligsteksten og et baggrundspapir beskriver, hvordan der kun er sket ubetydelige ændringer i forhold til det forslag, som den tidligere konservative ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Åbenhedstinget: Redaktør og journalist sigtet

I dag har politiet sigtet journalist Kjeld Hansen og ansvarshavende redaktør Nils Mulvad for at overtræde straffeloven. Politiet sigter Kjeld Hansen i et forsøg på at få ham til at afsløre kilder. Østjyllands Politi ved Poul Erik Eriksen har i eftermiddag telefonisk oplyst til både Kjeld Hansen og Nils Mulvad, ...
Læs Mere…

Gennembrud: Store datasæt bliver gratis

I al hemmelighed har staten og KL forhandlet sig frem til en aftale om at frigive en hel perlerække af myndighedernes store datasæt, erfarer Åbenhedstinget. Det er et historisk gennembrud for adgang til data i Danmark. Planerne om den fuldstændige kovending bliver ifølge Åbenhedstingets oplysninger lagt frem i løbet af ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Sejr: Ministerium udleverer data om levealder

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop opgivet at holde data om befolkningens levealder hemmelige. Det er sket efter, at Ombudsmanden bad ministeriet forklare sit afslag. I stedet for at skrive den forklaring besluttede ministeriet at sende data, som ankom fredag den 14. september sammen med ministeriets begrundelse for sit kursskifte. Stor ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog