Mulvads blog

Redaktør Nils Mulvad skriver om aktindsigt i databaser og temaer. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler og praksis – især inden for miljøet.  Følg med her.

Nils Mulvad er formand for Åbenhedstinget og redaktør i Kaas & Mulvad. (nils.mulvad@kaasogmulvad.dk).

 

 

Bloggen

Myndigheder skruer op for prisen på data

Prisen på data er et stadig stigende problem i sager om aktindsigt i ministerier og styrelser. Flere eksempler tyder på, at der er en hård kamp i gang om prissætningen af data hos offentlige myndigheder. Kravet om høje priser for cvr-oplysninger er sendt til ombudsmanden i dag. I sidste uge ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Søg aktindsigt i Folketingets forlig

Der er aktindsigt i forligsforhandlinger, men det ønsker et snævert flertal i Offentlighedskommissionen at stoppe. Det sker i en situation, hvor hovedparten af den politiske proces er flyttet væk fra Folketinget og foregår som forligsforhandlinger. Vi skal derfor udnytte tiden nu til at få indsigt i disse forhandlinger – og ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Lene Espersens løfter hjælper ikke på ejendomsoplysninger

Efter at Statstidende har lukket for pantebreve og skøder har journalister klaget over, at der er en hel række historier, vi ikke længere kan researche. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) har lovet, at Erhvervs- og Byggestyrelsen efter nytår vil offentliggøre købspriser på sin hjemmeside. Den løsning hjælper dog ikke ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Klage over tendentiøs Kammeradvokat – behandler sag om højdemodel forkert

Kammeradvokaten er tendentiøs og behandler sagen om højdemodellen på et forkert grundlag. På den måde forsøger myndighederne her to år efter sagens start at holde det nye højdekort hemmeligt for befolkningen. Besynderligt i lyset af den kommende klimakonference. Kammeradvokaten har bedt mig kommentere hans brev til Blominfo A/S og Scankort ...
Læs Mere…

Myndigheder gået i baglås med at udlevere databaser

I over ti år har danske journalister kæmpet for at få adgang til rådata. Nu er vi en ekstrem hård fase, hvor det er meget svært at få data. Der er brug for klare regler, orientering om gældende praksis, sanktioner og ændret kultur. Danske journalister begyndte i 1996-97 at bede ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Ejendomshandler lukket på Statstidende

Ejendomshandlerne i Statstidende er lukket. Statstidende er simpelthen holdt op med at bringe de daglige oversigter over skøder og pantebreve. Det er en stor forringelse for medier. Mange medier har brugt ejendomshandler fra Statstidende som en del af de lokale nyheder. Andre har fulgt med i, om nogle af de ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Regeringen bremser frit datamarked

Myndighederne sætter prisen op på data og blokerer for, at de kan bruges i et frit marked. En daglig liste over nye virksomheder i Danmark koster 60.000 kroner om året, selv om den kan hentes gratis på nettet. Men det må man ikke, for det belaster serveren hos Erhvervs- og ...
Læs Mere…
/ Internt, Mulvads blog

Danmark lukker af for oplysninger

Mens USA, EU og en lang række andre lande i øjeblikket bliver mere åbne, går Danmark den modsatte vej. Andre steder bliver det nemmere og nemmere for offentligheden at følge tilblivelsen af nye love og regler. Men ikke i Danmark. Her sker mere og mere i lukkede kredsløb. Seneste eksempel ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Farlige virksomheder må flytte

En lille håndfuld ekstremt farlige virksomheder ligger så dårligt placeret, at de sandsynligvis må lukke eller flytte. Uheld kan få alvorlige konsekvenser i omgivelserne. Navnene på disse virksomheder hemmeligholder Miljøstyrelsen på grund af terrorfrygt, ligesom beboerne i nærheden heller ikke må få noget at vide om beredskabsplaner.  Det sker i ...
Læs Mere…

Pressens ønsker til en domsdatabase

En domsdatabase med anonymiserede domme fra landsretterne og højesteret er svær at anvende for pressen. Men det er netop sådan en skrabet domsdatabase, der meget vel kan blive besluttet sidst på året, muligvis som led i finansloven. Derfor må pressen frem med ønskerne nu. For medierne er det afgørende at ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Mulvads blog