Referat af møde den 11. juni 2012

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 11. juni 2012. Til stede: Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Ny hjemmeside – bemærkninger og planer. Videresalg af historier til medier. Finansiering
2. Aktuelle sager – status for åbenhed
3. Initiativer vedr. ny offentlighedslov/projekt om nordisk åbenhed
4. Undervisning i aktindsigt på DMJX
5. Evt

Ad 1

Det nye design af hjemmesiden fik stor ros. Det er lettere at finde rundt. Varedeklarationen virker.

Vi diskuterede særskilt de journalistiske temaer, der nu optræder tydeligere på siden. Der var tilslutning til, at det skal fortsætte og udvides, især fordi det er svært at få medierne til at bruge de indsamlede data, uden at de bliver tygget igennem først. Vi skal bruge samme model som i amerikanske centre som for eksempel ProPublica. Kommer der på et tidspunkt et nordisk center for undersøgende journalistik, kan vi lade aktiviteter glide ind i dette.

Som situationen er nu og med de personer, vi er, er blandingen af indhold på Åbenhedstinget rigtig og en god afspejling af aktiviteterne.

Ad 2

Vi kører disse konkrete sager i øjeblikket: MRSA hos svin, sundhedsdata, pesticider og middellevetid. Det er frustrerende kun at køre enkeltsager, især fordi myndighedernes argumenter i høj grad er gentagelser af tidligere tabte synspunkter. Det trækker ud i det uendelige. KL har lavet en vis opsamling, men særlig i statsadministrationen er der et stort spild af ressourcer ved at køre den samme type sager mange gange.

Vi diskuterede særskilt behovet for at arrangere en konference om åbenhed, som på de forskellige områder kunne afspejle åbenhed. Særskilt vil der være en god diskussion om åbenhed over for privatlivsbeskyttelse i forhold til patienter og sygehuse. En udsendelse om organtransplantation fra DR til efteråret vil sætte det spørgsmål på spidsen. Vi afventer afklaring af DMJX’ indsats inden for innovation, før vi tager stilling til, om vi skal holde en konference.

Der var også forslag om, at vi begynder at udsende et nyhedsbrev. En rigtig god ide, men også her må vi afvente en afklaring af DMJX’ innovationsindsats.

Ad 3

Offentlighedsloven er stadig forsvundet ud af den offentlige debat. Vi håber, at der sker noget til efteråret. Bruno laver en opsamlende historie, og vi gør os klar til at gå ind i debatten. Vi rykker, når der er en chance.

Oluf venter at første sammenfatning af hans undersøgelse af aktindsigt i de nordiske lande er klar til oktober/november. Det kan også danne basis for at få rejst diskussionen igen. Den endelige rapport venter han klar i 2013.

Ad 4

Vi diskuterede de mange henvendelser om hjælp til aktindsigt. Vi kan på forsiden af Åbenhedstinget henvise til Mediejura. Se linket her:

http://www.update.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB01918496

Indholdet i teksten bør dog lige opdateres, før vi lægger det på forsiden.

Ad 5

Resterende møder i 2012: 12/9 og 12/12 – begge dage klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser