Referat fra møde den 10. december 2009

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt den 10. december 2009. Til stede Oluf Jørgensen, Frode Frederiksen, Mogens Møller Olesen, Brigitte Alfter (via skype) og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Referat fra sidst og dagsorden
2. Ny offentlighedslov – yderligere initiativer
3. Hjemmesiden
4. Evt. retssager
5. Pris på data
6. Skal vi opfordre til mere synlighed om aktindsigt
7. Evt.

Ad 1.
Referatet godkendt.

Ad 2.
Med konferencen den 16. november er debatten om ny offentlighedslov skudt godt i gang. Vi har lagt en lang stribe informationer på hjemmesiden, og Oluf har deltaget i mange diskussioner. Flertallet i Offentlighedskommissionen holder sig meget tyst i øjeblikket, og den centrale diskussion er blevet, om reglerne om ministerbetjening er et så stort tilbageskridt, at en masse fremover bliver skjult.

Ministerrådgivning
Vi havde en lang debat om, hvad der sker i praksis med ministerbetjening og -rådgivning på basis af et udkast til forklaring fra Oluf, som han yderligere udbygger. Nøgleord er her, at Offentlighedskommissionens mindretal går efter magten, dvs. grundlaget for beslutninger, der også kan indeholde, hvad og hvem der i processen har prioriteret noget væk, mens selve email-korrespondancen mellem et par embedsmænd ikke længere kommer frem. Dog vil man kunne få en oversigt over materialet ved at bede om indsigt i journal-listen i sagen, der jo med de nye regler skal føres (journalisering). Desuden er det vigtigt at påpege, at vi har ret til at se begrundelsen for, hvorfor noget er undtaget fra aktindsigt.
Brigitte og Nils og andre journalister bør blande sig mere i den diskussion.

FUJ
Vi besluttede at forsøge at lave to møder med FUJ.
Et med ombudsmanden (Kaj Larsen) og hvordan man bedst søger aktindsigt og også gerne nogle myndigheder, for eksempel Lars Kolze. Praktiske eksempler, og hvad myndigheder og journalister gør forkert – og gør rigtigt.
Det andet skulle gå mere præcist på den uenighed, der er om kommissionens forslag omkring ministerbetjening/ministerrådgivning – og især være mellem Tynell/Dahlin og Oluf, og for at få præciseret, hvad sker der med de gamle regler, hvad sker der med de nye regler, hvis det er flertal/mindretal. Især med eksempler.
Brigitte spørger i FUJ. Og vi skal vel hen i februar/marts, før de møder afholdes, så vi kan få det besluttet og markedsført.

Ordførere og ministerier
Det vigtige spørgsmål om forhandlinger mellem ordførere og ministre sætter vi i gang konkret ved selv at bede om en sådan aktindsigt og sende en orientering til medlemmerne af Åbenhedstinget.

Kommuner: massebegæring
I kommunerne er det især spørgsmål om massebegæring, der bliver diskuteret. Vi besluttede, at Nils foreslår Vibeke Vinten at optræde for kommunale jurister med et lavpraktisk oplæg om, hvad det er journalister søger om – og forventer. Og hvordan begge parter kan gøre sig klar til det. Eksempler: Klagesager på sociale institutioner, afslag på sortglaserede tegl, aftaler om lokalløn.

Databaseadgang
Vi bør gøre noget særligt ud af at dokumentere databaseadgang. Hvilke historier er der kommet ud af det. Embedslægerne, trafiktællinger og lignende. Og vi dokumenterer erfaringer fra Norge, bl.a. skolekarakterer.
Vi forsøger også her at skabe særlige allierede i erhvervsorganisationer og andre, der kan være interesserede i databaseudtræk. Vi håber, at de vil udtale sig positivt om det. For eksempel vil det være vigtigt for virksomheder, at kende udvikling af hormonstoffer i vandmiljøet, hvis man laver rensningsanlæg og lignende.
Specielt miljødata kæmper vi med. Kan vi få en oversigt fra Miljøstyrelsen over deres data – og få dem og bruge dem til historier. Et problem her er, at kommunerne ikke vedligeholder amternes data.

Samarbejdspartnere
Vi forsøger, at finde regioner, kommuner, ministerier og styrelser, der er åbne for at prøve tingene af og måske indgå i et projektsamarbejde senere.

Fangruppe på Facebook
Vi forsøger at organisere medier og journalister omkring det arbejde. Det sker som medlemmer af Åbenhedstinget. Måske er det mest smarte, at vi flytter det ud i selvvedligehold som en fangruppe på Facebook. Vores rolle vil så være at komme med input og lave opsamling, men vi slipper for den kedelige organisering. Det her er min konklusion efter mødet, men jeg vil godt anbefale, at vi sætter det i gang. Med mindre jeg hører protester snarest, så sker det.
Vi skal have de nuværende medlemmer og deltagerne på konferencen involveret, og vi skal især have fat i dem, der bruger eller har brugt postlister.

Høring
Oluf rundsendte en lang liste over høringsberettigede. Der er frist 1. marts 2010. Vi skriver rundt til en del af dem og henviser til vores hjemmeside.

Støtte
Økonomien i Åbenhedstinget bygger på velvilje fra Update. Steen søger nu en række danske fonde om støtte, mens Brigitte lovede at forsøge at skaffe midler internationalt.

Ad 3.
Vi flytter hjemmesiden over i et nyt design, Thesis. Mogens arbejder på det.

Ad 4.
Vi har to sager, højdemodel og husdyrbrugsregister, hvor ombudsmanden er kommet med en klar udtalelse, og hvor det blot har udløst en fornyet sagsbehandling. Begge sager ender med en konklusion her omkring årsskiftet, og der er risiko for en fornyet afvisning.
Vi bør nu overveje, at bede ombudsmanden vurdere om han kan anbefale fri proces i en sådan sag, samt konkret at bede Journalistforbundet betale for at få ført en retssag, når myndighederne blot kører i ring.
Når afgørelserne foreligger, vurderer vi det konkret.

Ad 5.
Videnskabsminister Helge Sander har svaret på vores henvendelse. Og vi diskuterede et svar. Vi skal desuden generelt følge spørgsmålet om pris på data tættere.

Ad 6.
Vi kan mærke besvær med mange aktindsigtssager nu. Vi vil konkret anbefale medier mere tydeligt at beskrive, at de har benyttet aktindsigt og når myndigheder ikke vil ud med oplysninger.

Ad 7.
Evt. Intet. Vi fik ikke talt næste års møder. Jeg foreslår 17/3, 9/6, 8/9 og 8/12. Altid klokken 14 i Århus og hos Update. Eller via skype, der forhåbentlig bliver mere stabil.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser