Referat fra møde den 12. december 2013

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. december 2013. Til stede: Poul Carstensen, Kate Kartveit, Oluf Jørgensen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

1. Ny offentlighedslov – hvad gør vi nu

2. Big data

3. Møder næste år

4. evt

Ad 1 og 2
Oluf har skrevet en ny stribe høringssvar, bl.a. til vejledningen om den nye offentlighedslov, prissætning og manglende indsigt i selskaber. Der er generelt hen over efteråret produceret en lang række kommentarer og høringssvar.

Se oversigten her.

Suppleret med de seneste her.

Det ser ud til, at vores indsigelse mod den nye miljøoplysningslov har haft effekt. Lovforslaget er ikke fremsat endnu. Vores svar fik opbakning fra miljøorganisationer og EU-parlamentarikere.

Justitsministeriet har meddelt, at den åbner http://offentlighedsportalen.dk/ den 1. januar 2014. Her skal justitsministeriet samle de mange særregler, der begrænser retten til aktindsigt. Desuden skal portalen give oplysning om ethvert nyt lovforslag, der berører retten til aktindsigt.

Når den nye lov træder i kraft med alle de mange begrænsninger og mulige åbninger omkring temaindsigt og databaseadgang, vil der være et langstrakt arbejde for at få fastlagt en ny praksis. Åbenhedstinget opfordrer derfor alle medier til at udpege en lokal koordinator til at følge og indsamle den praksis, som mediet oplever. Og også at dele den med andre.

Vi vil forsøge at arrangere en årlig konference med det som omdrejningspunkt. Vi vil også jævnligt indsamle erfaringer via rundspørger, for eksempel første gang i efteråret 2014 – både fra medier og myndigheder for tæt at følge, hvordan det går. Her vil vi for eksempel se, om myndigheder oplever eksempler på, at medier fejltolker data, journalisterne har skaffet sig via databaseadgang, og i hvor stort omfang det sker. Vi vil få et overblik over, hvor mange myndigheder, der ikke vil gå så langt som offentlighedslovens indskrænkninger.

Noget af det samme har Danske Mediers Forum lagt op til, ligesom Folketingets Ombudsmand også vil følge praksis tæt.

Da den nye lov især lægger op til bedre databaseadgang, og der samtidig med initiativet om big data er lagt op til frigivelse af mange datasæt, bliver der en særlig opgave med at få overblik over, hvordan det udvikler sig, medvirke til en bedre praksis og hjælpe medierne. Vi vil forsøge at etablere det som et projekt.

Ad 3

Møder i 2014 er fastsat til 12/3, 12/6, 11/9 og 11/12 klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser