Referat fra møde den 17. september

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 13. juni 2013. Til stede: Steen K. Rasmussen, Kate Kartveit, Oluf Jørgensen, Claes Senger  og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Høring om ny miljøoplysningslov

2. Offentlighedsloven og datainitiativet
3. Hjemmeside
4. Fremtid og økonomi

5. Evt

Ad 1
Oluf havde skrevet udkast til høringssvar. Vi havde en længere diskussion og en række forslag til synsvinkler. Efterfølgende er svaret sendt til Miljøministeriet og vores kritik og selve høringssvaret lagt ud på hjemmesiden. Se her.

Vi diskuterede også, hvordan vi skulle sprede synspunktet.

Ad 2

Vigtigst er de konkrete råd om offentlighedsloven, som er kommet på  Åbenhedstingets hjemmeside. Se her. Rådene er et sammenskriv af en lang diskussion på vores møde i juni. Disse råd skal viderebearbejdes og ud i en pjece. I første omgang afventer vi Justitsministeriets vejledning, der kommer i høring til oktober. Den kommenterer vi, og vi tager udgangspunkt heri, når vi skal målrette de konkrete råd. Når vores vejledning er klar, sættes den pænt op og sendes ud til redaktionerne.

Danske Medier samler konkrete eksempler på, hvor den nye lov giver problemer, når den er indført fra 1. januar 2014. Vi anbefaler folk at aflevere deres eksempler her og foreslår, at det bredt deles af branchen og for eksempel danner basis for en konference, der har meget fokus på de konkrete problemer, og hvordan vi tackler dem. Nils afklarer dette med Danske Medier.

Olufs projekt om offentlighed i Norden skrider planmæssigt frem. Der er planlagt et særnummer af Nordicom til næste efterår. I den forbindelse er der også planlagt en konference i Danmark i november 2014.

Vedrørende big data er det svært at få det i brug hos medierne. Nogle få medier som for eksempel DR, A4 og 3F kan formentlig komme i gang, men ellers er der behov for hjælp til at produktudvikle dette. Tommy og Nils forsøger at skrue et kursus sammen om big data.

Ad 3

Vi diskuterede indholdet på hjemmesiden og konkluderede, at det var fint, som snitfladen fungerer i forhold til Investigative Reporting Denmark

Ad 4

Intet nyt. Alt fortsætter som hidtil.

Ad 5

Næste møde er 12/12 klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser