Referat fra møde 11. september 2014

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 11. september 2014. Til stede: Steen Rasmussen, Oluf Jørgensen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

1) Den nye offentlighedslov.
a) Er der erfaringer med temaindsigt, databaseadgang,
ministerbetjening, folketingsundtagelse, ændret attitude hos
journalister/myndigheder og andet.
b) Postlisteprojekt – status og udsigter (Steen og Nils)
c) Rundspørge til medier (Kate)
d) Konferencer/kurser/møder
2) Offentlighed i Norden – status og konferenceplan (Oluf)
3) MRSA-sagen, retsssager, ombudsmandssag og andet.
4) Evt.

Ad 1

a) Det er vores indtryk efter det første halve år med en ny offentlighedslov:

Ombudsmanden er meget presset – han kan slet ikke følge med og behandle sagerne tilstrækkelig hurtigt.

Omkring ekstrahering af faktiske forhold er der kommet to vigtige afgørelser, som i høj grad kan bruges af andre journalister. (Ministerbetjening og APV) Oluf vurderer, at ombudsmandens snitflade er den helt rette og han er enig med ombudsmanden.

Der vil stadig komme mange afgørelser fra myndigheder på dette punkt, der ikke følger ombudsmandens fortolkninger. Derfor er vi en fase, hvor mange sager skal sendes tid ombudsmanden.

Ombudsmanden er kommet med en udtalelse omkring spindoktorer, der giver regeringens lov til at forskelsbehandle medier. Udtalelsen er meget klar, og det må antages at være en del af praksis nu. Der er alligevel grund til at sende den slags sager til ombudsmanden.

Spørgsmålene om temaindsigt og databaseadgang fortsætter også med at give anledning til en del sager, specielt hvad skal der forstås ved få og enkle kommandoer.

Oluf fortsætter med at vejlede journalister i disse sager. Vi etablerer en brevkasse eller andet på Åbenhedstinget, hvor Oluf kan komme med sine kommentarer til de enkelte sager løbende.

b) Vi har søgt Dagspressens Fond om støtte til et projekt vedrørende postlister i samarbejde med en række medier. Vi forsøger også at søge andre fonde om støtte til projekter, så vi løbende kan samle op på erfaringerne med den nye offentlighedslov.

c) Rundspørgen bør der således også søges penge til.

d) Vi sigter på en konference i det tidligere forår i Folketinget. Steen finder en dato. Nils skriver den overordnede ramme. Oluf kommer med input til eksempler/oplægsholdere.Offentlighed i Norden

Bogen kommer i midten af oktober. Steen forsøger at finde en dag til indkaldelse af gruppen bag og en bredere gruppe til en lancering – i alt 30-40 og helst i Pressens Hus en eftermiddag fra klokken 13 i uge 43 eller 45.

Vi satser på, at der vil være oplæg om det bedste/dårligste i hvert af de fem nordiske lande og herefter debat om de 50 råd, som afslutter bogen

  1. MRSA:

Der er en intensiv periode med klager over manglende indsigt.

Se her for oversigt over dokumenter i sagen:
https://www.aabenhedstinget.dk/svinebakterier_side/
Og her over journalistisk dækning:
http://www.ir-d.dk/category/agribusiness/mrsa-agribusiness/

4.Evt

I forlængelse af vores fokus på udfordringerne med den nye offentlighedslov, herunder de løbende kommentarer til sager, postlisteforsøg, dækning af vores egne konkrete sager samt Aage Frandsens løbende oversigt over politiske forlig, besluttede vi at skære hjemmesiden til, så den mere målrettet afspejler det.

Vi vil også ændre på styregruppen for Åbenhedstinget, så den afspejler disse opgaver, dvs. vi vil forsøge at få nogle nye embedsmænd og journalister/redaktører ind i gruppen, samtidig med, at vi vil foreslå følgende at gå ud:

Heine Jørgensen, Kristian Strøbech, Frode Frederiksen, Katrine Birkedal Christensen, Christina Moshøj. Hvis I ønsker at fortsætte, så send lige en mail. Tak.

Offentlighedsportalen fungerer ikke tilfredsstillende. Ministerier noterer ikke, når der indføres undtagelser for aktindsigt i særlove. Bl.a. har det været tilfældet i en lov om erhvervsdrivende fonde.

Kommende møde i 2014 er fastsat til 11/12 klokken 14 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser