Referat fra møde den 11. marts 2014

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 11. marts 2014. Til stede: Poul Carstensen, Kate Kartveit, Oluf Jørgensen, Mogens Møller Olesen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

 1. Offentlighedslov – hvad kan vi samle op om praksis indtil nu? Hvad skal vi særligt fokusere på? Hvordan kan vi medvirke til opsamling?
 2. Ny miljøoplysningslov – hvad er status? Initiativer?
 3. MRSA-sagen
 4. Evt

Ad 1
Det er vores indtryk efter de første måneder med en ny offentlighedslov:

 1. Den enkelte embedsmand føler sig muligvis mere presset og udsat.
 2. Der er stærkt fokus på tidsfrister. Det ser ud til, at svar kommer hurtigere. Men ikke alle.
 3. Vi skal være opmærksom på standardsvar om meroffentlighed, der efter en afvejning ender med nej.
 4. Der er allerede sendt en del sager videre til ombudsmand – vil være relevant at opsamle erfaringer herfra.
 5. Indsigt i dele af lovforberedende arbejde vil risikere i højere grad at blive resultat af politiske og taktiske overvejelser, frem for en regulær juridisk afvejning. Eksempel: børnechecken.
 6. En del journalister bruger de nye muligheder for temaindsigt og databaseadgang – praksis bør følges tæt.
 7. De interessante sager handler om helt eller delvist afslag og om overtrædelse af tidsfrister. Kunne være relevant at få et overblik over, hvor mange sager der går problemløst.

Opsamling af erfaringer bør ske i fællesskab med Journalistforbundet og Danske Medier Forening. Mogens tager fat i Brigitte for at koordinere opsamlingen med hendes blog på Journalisten.

Kate foreslår en direkte rundspørge til forbundets journalistiske medlemmer om cirka et halvt år for at få deres erfaringer. Det kan forhåbentlig laves i samarbejde med Journalisten.

Kate og Mogens formulerer et projektforslag for at søge at skaffe finansiering af denne opsamling.

Ad 2

Ved afholdelsen af mødet var der ikke fremsat noget nyt forslag til Miljøoplysningslov. Spændende om det kommer i denne samling.

Ad 3

Se især link fra den seneste tid til svar på ombudsmandens foreløbige redegørelse herfra:
Og se dette hos Knud Haugmark:
SYB er “Sygehusbehandling og Beredskab” i Sundhedsstyrelsen. Og det kan være logisk, at de kommenterer på sagen, hvis den har konsekvenser for deres forvaltningsområde. Men det er spændende med hvilken fuldmagt, de har handlet i denne sag og om ministeren er orienteret.
Under alle omstændigheder vil konsekvensen af deres fortolkning – hvis den bliver accepteret – være, at der vil være lukket for at hente oplysninger om næsten ethvert arbejdsmiljøproblem.
Ad 4
Mogens Møller Olesen har netop opdateret oplysningerne om politiske forlig i samarbejde med Aage Frandsen. Han fortsætter med at opdatere vores hjemmeside, bl.a. for at få den til køre på smartphones.
Kommende møder i 2014 er fastsat til 12/6, 11/9 og 11/12 klokken 14 hos Update.
Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser