Referat fra møde den 15. september 2015

Referat fra møde i netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 15. september 2015. Til stede: Ole Gregor, Oluf Jørgensen, Mogens Møller Olesen og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

 1. Åbenhedstingets organisatoriske forankring – dialog med FUJ og midlertidige foranstaltninger.
 2. Hjemmeside
 3. Konkrete sager
 4. Evt

Ad 1:

Mogens har kørt dialog med FUJ om, hvorvidt vi kan få en plads hos dem på linje med deres internationale udvalg. Der har været sommerferie i sagen. Mogens har i forbindelse med afklaringen sendt dem denne beskrivelse:

”Vi vil gerne have Åbenhedstinget forankret det rette sted.  Åbenhedstinget er en fortsættelse af først forskningsprojektet om elektronisk aktindsigt og siden Dicar – Dansk center for computer støttet journalistik. Begge havde en særlig relation til DMJX. Dicar havde derudover en stærk relation til FUJ, som stod helt særligt i vedtægterne, og FUJ fik omkring 100.000 kr fra Dicar’s overskydende midler, da centret lukkede.

Nu hvor skolen ikke vil fortsætte samarbejdet/finansieringen af Åbenhedstinget længere, ønsker vi at søge tilknytning til FUJ.

Vi forestiller os en model som med internationalt udvalg, dvs. vi er selvstyrende både indholdsmæssigt og økonomisk. Dvs. det er ikke et punkt bestyrelsen i FUJ behøver bruge tid på på sine møder. Vi forestiller vi os, at Åbenhedstinget skal fortsætte med de aktiviteter, der kører i dag, sådan som det er beskrevet i oplæggene, og i det omfang aktiviteterne kan finansieres. Desuden bygger aktiviteterne på frivillig indsats i et væsentligt omfang.

Vi vil bruge FUJ som vores foreningsmæssige hjemsted, når vi søger om primært projekt-finansiering, ligesom internationalt udvalg gør. Vi vil så understøtte FUJ’s aktiviteter med oplæg, hvis der er interesse for det.

Vi forestiller os, at Åbenhedstinget styrer sig selv, dvs. at vi formentlig kører med vedtægter. Det må vi tale igennem.

Vi er i øvrigt indstillet på at være fleksible med modellen, hvis FUJ har særlige ønsker.

Vi anser FUJ som det mest naturlige sted at knytte Åbenhedstinget til. Åbenhed i forvaltningen på alle niveauer er blandt de vigtige forudsætninger for at drive god undersøgende journalistik. Som nævnt i de tidligere oplæg har Åbenhedstinget arbejdet for at påvirke de politiske beslutningstagere bl.a gennem konferencer/temadage på Christiansborg, via henvendelser til Folketingets retsudvalg og via bidrag til høringer i forbindelse med lovgivning på området.

En formel tilknytning til FUJ indebærer, at vi kan trække på FUJs status som medlemsforening, når vi søger støtte. Alt andet klarer vi selv. Det koster således ikke FUJ noget – hverken i tid eller penge. Det vil blot være en venlig gestus fra FUJ’s side for at hjælpe en gammel del af familien i nød.”

Mogens orienterede om et møde i FUJ’s bestyrelse den 1. september, hvor sagen havde været diskuteret. FUJ havde to indvendinger/bekymringer:

 1. FUJ er ikke vant til at arbejde med lønnet arbejdskraft
 2. Betænkelighed ved dele af indholdet på Åbenhedstingets hjemmeside

FUJ lægger op til en fortsat dialog, og at en evt. tilknytning først kan ske i forbindelse med en generalforsamling i foråret 2016, hvor det i givet fald skal skrives ind i vedtægterne, oplyste Mogens.

Vi diskuterede situationen og nåede frem til:

 1. Vi fortsætter som et netværk af interesserede i åbenhed, driver hjemmesiden, og Nils fortsætter som formand og ansvarshavende redaktør. Vi mødes hvert kvartal som nu og beskrivelsen på hjemmesiden redigeres i forhold til dette og sendes rundt i udkast i forbindelse med referatet.
 2. Vi fortsætter med at bidrage med det, som vi er gode til, dvs. Olufs rådgivning og dokumentationen af den, oversigten over de politiske forlig, de konkrete sager om især dataadgang og miljø, samt vejledninger og høringssvar. Har vi nogle i netværket, der kan bidrage med andet, gør vi også gerne det. Konkret baserer vi arbejdet på det, vi kan få løst enten frivilligt eller ved at søge penge til det.
 3. Vi går gerne ind i samarbejde med andre om konkrete projekter. De skal i så fald have projektansvar og hermed det økonomiske ansvar.
 4. Vi fortsætter gerne dialog med FUJ og andre, men vi er ikke interesserede i en model, hvor vi skal kontrolleres/styres, sådan som vi tolker kan blive resultatet af at skulle skrives ind i FUJ’s vedtægter. Netværket fortsætter som et uformelt debatforum – en baggrundsgruppe, hvor vi hver især kan have vores egne synspunkter og få dem publiceret på hjemmesiden og andre steder. Vi vil gerne have flere med ind. Og vi foretrækker at beholde samarbejdet som et netværk mellem embedsmænd og journalister.
 5. Vi beder om at få overført de 5.000 kr, som Journalisterne har bevilget, for at kunne klare den almindelige drift af hjemmeside og andet, dvs. de bruges ikke til aflønning. Vi søger Dansk Journalistforbund om at få overført de 30.000 i forbindelse med løsningen af de konkrete projekter i år, som vi tager stilling til på dette møde.

 

Ad 2:

Hjemmesiden:

Mogens arbejder videre med en ny opsætning, gerne med et nyt tema, vi eventuelt skal betale for.

Vi har nu en konto hos DocumentCloud, som vi benytter, når der er dokumenter i sagerne, som skal offentliggøres.

Se dette indlæg, som er en model for, hvordan vi kan gøre det fremover:

https://www.aabenhedstinget.dk/nyside/sejr-skat-endte-med-at-udlevere-data-i-excel-format/

 

Ad 3:

Vi diskuterede de konkrete sager, som Nils skal køre, hvis Dansk Journalistforbund bekræfter, at de kan dækkes af de 30.000. Opgaven i alle disse sager er at samle dokumentation og bruge det til oversigtsartikler på hjemmesiden.

Skat:

Den sag drejer sig om to ting, dels adgang til data i Excel-format, dels til virksomhedernes skattedata. Den første der del er netop omtalt på hjemmesiden. Her resterer kun, at få Kammeradvokaten til at ændre sin vejledning – og spredt oplysningerne.

Den anden del drejer sig om at få et samlet udtræk af virksomhedernes skattedata. Den er også vundet, men her er der kommet en ny komplikation, idet der muligvis bliver et folketingsflertal for at lukke for data-adgang igen. Vi vil forsøge at få et opdateret udtræk.

MEP-lønninger:

Nils deltager i et europæisk projekt om europaparlamentsmedlemmernes skjulte aflønning. De får en del penge til kontorhold, rejser og lignende, som de ikke skal aflevere bilag for – eller hvor bilag er skjult.

Anuska Delic fra Slovenian har organiseret projektet med deltagere fra alle EU-landene om at køre en fælles aktindsigt i dette. Hun har en meget dygtig juridisk rådgiver på pro bono.

Sagen er kommet så langt, at alle 28 har udfyldt de rette aktindsigtsdokumenter, fået enslydende fire-siders afslag og klaget over disse afslag.

Svarene herpå ventes at være afslag, hvorefter den juridiske rådgiver vil forberede en retssag.

Åbenhedstinget bør være det sted, hvor den danske dokumentation for sagen ligger.

Tinglysning:

Det drejer sig om at få enkel elektronisk adgang til tingbogsoplysninger. Hvordan sikrer vi det i praksis? Åbenhedstingets opgave er at gennemgå brevvekslingen og dokumentationen for at få masseadgang.

MRSA:

Denne sag er velkendt. Her bør der ske en almindelig opfølgning, når der sker nyt. Se evt. oversigt over sagen her:

https://www.aabenhedstinget.dk/nyside/svinebakterier_side/

Lønninger i det offentlige:

Her kører Nils en aktindsigt for at få adgang til lønoplysninger i Københavns og Aarhus kommune. Han har fået nogle data, men i begge sager kørt en klagesag ved Statsamtet, som netop har afslået. Sagen skal videre til ombudsmanden, hvorefter sagen kan dokumenteres. Det spændende her er, i hvor stort omfang vi kan få lønoplysninger og i forlængelse heraf oplysninger i personalesager generelt.

Jordforurening:

Oplysningerne om jordforurening skulle ligge på Miljøportalen, men det gør de ikke. Her henvises til regionerne, men flere regioner har fjernet dem fra deres hjemmeside. Desuden har man fjernet årsagen til at en grund er forurenet. Der har gennem tiden været stor offentlig interesse om jordforurening. Vi bør få disse data frem i lyset igen. Det er således en helt ny sag.

Andre opgaver

Mogens foreslår desuden disse sager, som han tilbyder at arbejde med:

 1. Systematisering af oversigter vedrørende brug af offentlighedsloven. Det vil f x sige, at vi samler op på Ombudsmandens kendelser med link til de enkelte relevante afgørelser.
 2. Oversigt over afgørelser vedr.  paragraffer om ministerbetjening.
 3. Oversigten over Folketingets forlig i samarbejde med Aage Frandsen.

Oluf tager sig af følgende:

Løbende rådgivning og dokumentation heraf på hjemmesiden med hjælp fra Mogens.

Gennemgang af Finansministeriets syv vigtige principper for embedsmænd.

Gennemgang af vejledning til journalister om brug af offentlighedslov med måske en mindre udvidelse. Ole sender input hertil. Og vi overvejer også på næste møde at udarbejde en vejledning rettet til embedsmænd.

Ad 4

Næste møde i 2015 holdes 10/12 klokken 14.00 hos Update.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser