Vildledning om klagevej i miljøsag

Landmænd har spredt giftigt gylle med store mængder zink og kobber.

Sagen illustrerer, at der er stærkt brug for forenkling og effektivisering af klagesystemer om afslag på aktindsigt

 Gylleforurening

Der er konstateret et højt indhold af zink og kobber i gyllen fra to producenter af smågrise.

Læs resten af Vildledning om klagevej i miljøsag