Gennembrud: Mere sikkerhed fra 2015

En af Åbenhedstingets hidtil største sager har været kampen for åbenhed om farlige virksomheder. Det ser nu ud til at have båret frugt. Fra 2015 skal myndighederne oplyse borgerne om risikovirksomheder, og der skal udarbejdes en forebyggelsespolitik.

Foto fra careforsikring.dk

Aldrig mere Seest. Måske husker du fyrværkeri-ulykken i Seest tilbage i 2004, den var konsekvensen af dårlig sikkerhed og en fyrværkerifabrik beliggende midt i et beboelsesområde. Det skal og bør aldrig ske igen. Blandt andet derfor har Åbenhedstinget siden starten arbejdet for større åbenhed omkring risikovirksomheder.

Vi mener, at borgerne har ret til at vide, hvor tæt de bor på en potentiel farlig virksomhed, så de også kan forholde sig til den risiko, der er forbundet ved at have en risikovirksomhed som nabo. Efter en lang proces og hårdt arbejde lykkedes det Åbenhedstinget at få samlet information om de danske risikovirksomheder.

Læs også: 153 virksomheder på kortet

Derfor kan Åbenhedstinget med glæde konstatere, at EU-Parlamentet har besluttet, at borgere skal have lettere adgang til den type information. Desuden skal virksomhederne udarbejde en såkaldt forebyggelsespolitik, der ifølge en pressemeddelelse fra det danske EU-formandsskab skal sikre, at virksomhederne løbende forbedre deres sikkerhedsniveau.

En sejr for Danmark

Den danske miljøminister Ida Auken (SF) lægger i pressemeddelelsen vægt på, at netop Danmark har arbejdet for at stramme Seveso-direktivet, der regulerer området.

Skridt for skridt er det lykkedes Danmark at skabe enighed om et direktiv, der er mere ambitiøst end det eksisterende. Det har været afgørende for mig, at borgerne kan føle sig trygge, selvom de bor tæt på en virksomhed, der håndterer farlige stoffer. Alle kan huske fyrværkeri-ulykken i Seest. De nye regler skal styrke forebyggelsen af den slags ulykker i fremtiden,” siger Ida Auken.

Det skal dog bemærkes, at stramningerne har været længe undervejs, de træder først i kraft fra 2015, mere end 10 år efter ulykken i Seest.

Større retssikkerhed

De nye regler kommer i øvrigt til at gælde for flere virksomheder, som håndterer stoffer, der er farlige at indånde. Desuden får borgerne forbedret mulighed for at gå til domstolene, hvis de ikke føler sig hørt i forbindelse med udvidelse af risikovirksomheder eller lignende.

• Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
• Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsespolitik. Den skal sikre, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau.
• Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om for eksempel afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse.
• Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.

Kilde: Det danske EU-formandsskab eu2012.dk

Nøgleord: , ,

Forfatter:Niels C. Jensen

Styrmand og skribent på aabenhedstinget.dk

1 kommentar til “Gennembrud: Mere sikkerhed fra 2015”

  1. 8. maj 2012 at 20:26 #

    Så vil jeg glæde mig til, at vi der bor i nærheden af en svineproduktion med svovlsyretank, kan få en ordenlig information om sikkerhedsforanstaltninger og advarselsprocedurer ved lækager af disse syretanke, der står helt frit ved svinestaldene. Især når disse anlæg ligger højrest placerede i landskabet.

Skriv en kommentar