Olufs blog

olufJ403aOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler, politik og praksis.  Følg med her.

SPØRG OM AKTINDSIGT
Rådgivning om aktindsigt i konkrete sager. Skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

 

 

Bloggen

Loven om beskyttelse af whistleblowere er vedtaget med særlig tavshedspligt om ulovligheder

Loven er netop vedtaget af Folketinget i dag (24. juni 2021). Trods lovens titel handler den primært om indberetninger til særlige ordninger, der skal hemmeligholde oplysninger om indberettede forhold. Loven giver whistleblowere ret til at sikre dokumentation og offentliggøre under visse betingelser. Journalisters kildebeskyttelse vil fortsat være vigtig for at ...
Læs Mere…
/ Analyser, Olufs blog

Svagt lovforslag om beskyttelse af whistleblowere vil mørklægge oplysninger om ulovligheder ved myndigheder og virksomheder

Whistleblowing bygger på oplysninger fra ansatte eller andre med kendskab til kritisable forhold fra arbejdsrelationer. Oplysninger kan handle om korruption, hvidvask, skattesvindel, social dumping, forurening, farlige arbejdsforhold, usikre produkter, omsorgssvigt, dyremishandling, magtmisbrug, seksuelle krænkelser, nepotisme, ledelsessvigt, vildledning af offentligheden og meget mere. Justitsministerens lovforslag om beskyttelse af whistleblowere sigter på ...
Læs Mere…
/ Analyser, Olufs blog

Væsentlige behov for ændringer i offentlighedsloven

Ved Folketingets debat 9. april tilkendegav justitsministeren, at der inden sommerferien vil blive tilrettelagt en proces, hvor partierne kan melde deres ønsker til ændringer af offentlighedsloven. Denne artikel er i dag sendt til partiernes offentlighedsordførere: Offentlighedsloven gælder for den offentlige forvaltning. Folketingsmedlemmer og partiers kommunikation er kun omfattet af loven, ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Meget diskret fik Justitsministeriet svækket offentlighedsloven langt ud over den politiske aftale

Ligesom i sidste samling foreslår Ny Borgerlige, at Folketinget pålægger regeringen at ophæve ministerbetjeningsreglen i offentlighedsloven. Simon Emil Ammitzbøll-Bille har stillet samme forslag. Det er på Folketingets dagsorden for 9. april. Denne artikel er netop sendt til justitsministeren, partiernes offentlighedsordførere og Folketingets Retsudvalg. Desuden har SF 25. februar fremsat et ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Folketinget må stille krav til ministerier og regeringer om dokumentation

I Danmark kan ministerier og regeringer forberede og træffe vigtige politiske beslutninger uden skriftlig dokumentation for vigtige dele af grundlaget. I nogle tilfælde er der også tvivl om, hvad der er besluttet, og hvem der har besluttet det. Denne besynderlige situation betyder, at ministerier og regeringers sagsbehandling gennem årtier har ...
Læs Mere…
/ Analyser, Olufs blog

Ekspertudvalg: Åbenhed styrker beslutninger

Åbenhed om beslutningsgrundlag vil føre til bedre beslutninger, mindske risici for fejl og skabe større tillid, forklarer ekspertudvalg og anbefaler ændringer i offentlighedsloven. Ved overvejelser om lovændringer bliver det afgørende at få præcise formuleringer, så formålet bliver opnået. Ekspertgruppe anbefaler åbenhed om beslutningsgrundlag En ekspertgruppe præsenterede 29. januar rapporten ”Håndtering ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Journalister er afskåret fra aktindsigt i minksagen

De politiske bestræbelser på at få undersøgt beslutningsprocessen i minksagen har den paradoksale konsekvens, at journalister og medier er helt afskåret fra aktindsigt i sagen. Dokumenter, der normalt er omfattet af aktindsigt, er mørkelagt. Det er i strid med miljøoplysningsloven og kan betyde, at vigtige oplysninger ikke kommer frem – ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Whistleblowere dårligt beskyttet

Nyt direktiv for whistleblowere risikerer at give svag beskyttelse og begrænsede muligheder for at afsløre ulovligheder, viser undersøgelse fra Mediernes forsknings – og innovationscenter på SDU. Whistleblowere i Danmark er dårligt beskyttet. Et nyt EU-direktiv vil styrke beskyttelsen, men formålet svækkes, fordi direktivet lægger op til, at whistleblowere først skal ...
Læs Mere…

Åbenhed hindrer ikke hurtige beslutninger under en pandemi

Anden coronabølge er over os, og regeringen har indført nye restriktioner. Styrelser, ministerier og regering fastholder lukketheden om beslutningsgrundlag. Vi må derfor fortsat gætte på, hvilke faglige vurderinger regeringen har haft som grundlag. Samtidigt er forslag til ny epidemilov sendt i høring med 4. november som svarfrist. En ny lov ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog

Hemmeligholdelse i strid med demokratiske principper

Oluf Jørgensen har sendt en redegørelse til Folketingets Retsudvalg To kommissioner - Demokratikommissionen og Ytringsfrihedskommissionen - har i år anbefalet, at offentlighedsloven fra 2013 ændres for at sikre mere åbenhed og bedre adgang til aktindsigt til gavn for demokratiet. Ni ud af Folketingets ti partier har efterlyst mere åbenhed. Det ...
Læs Mere…
/ Aktindsigt, Olufs blog