Blog-arkiv

Statens Serum Institut tager ikke hensyn til samfundets interesse i sagen om svineinfluenzaramt dansker

Indlægget bringes med tilladelse fra Gylle.dk – Oprindelig artikel.

Vitale oplysninger om den første smittede dansker med svineinfluenza A holdes tilbage  og klagemyndighed kritiserer. Det rejser spørgsmålet: Hvad er det, som Statens Serum Institut  mener, at danske borgere ikke skal vide?

Af Amanda Marie Hohol, cand.jur.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


FN-organ granskar bristande svensk öppenhet – hemlighåller uppgifter som EU lämnar ut

FN’s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i Genève har beslutat granska öppenheten i svensk förvaltning. Sverige har skrivit under och ratificerat en internationell konvention om utvidgad rätt till information i miljöärenden. Men myndigheter med stöd av domstol hemlighåller upplysningar som EU lämnar ut.

Kemikalieinspektionen, Kammarrätten och därefter Högsta
förvaltningsdomstolen avslog tidigare i år en begäran att lämna ut handlingar
om insektsgiftet klorpyrifos trots hänvisningar till FN-konventionens regler om
att öppenhet har företräde framför affärsintressen,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Sådan gjorde vi

Den 8. september 2017 beskrev gylle.dk, hvordan miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forsøger at genindføre begrebet ’troværdighed’ i Miljø- og Fødevareministeriet.

Lunde Larsen havde givet sin departementschef Henrik Studsgaard besked på at igangsætte en ’troværdighedskampagne’ blandt ministeriets 3000 medarbejdere. Fremover skulle de gøre sig umage med fagligheden,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Lunde Larsens store ”troværdighedsdag”

Alle ansatte i Miljø- og Fødevareministeriets departement har deltaget i studiekredse og et obligatorisk heldagskursus i kunsten at tale sandt. Hensigten er at rette op på troværdigheden.

Restaurant SULT, der kan skilte med Miljø- og Fødevareministeriets økomærke i bronze (30-60 % økologi), byder med egne ord”alt fra forretningsfrokost og en indbydende middag til kaffe,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Sejr: Alle regioner udleverer data om jordforurening – hent de samlede data her

Tidligere har det været nemt at få data om jordforurening, men efter at de skal hentes på Danmarks Miljøportal er det nærmest umuligt. Åbenhedstinget har derfor kørt en aktindsigtssag for at få adgang til data, herunder også de grunde, der er registreret som forurenede, men stadig uafklarede.

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog


Ingen ny miljøoplysningslov – her gælder den gamle offentlighedslov

Regeringens lovprogram for 2014 – 15 varsler ikke ændringer i miljøoplysningsloven. Det betyder, at lovens henvisninger til offentlighedsloven fortsat handler om den gamle offentlighedslov. Her er der altså en lomme, hvor indskrænkningerne i den nye offentlighedslov ikke gælder. Et udkast til vejledning i at bruge miljøoplysningsloven i denne særlige situation er udsendt i høring for et år siden,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog


Ny miljøoplysningslov kommer alligevel

Miljøministeriet har alligevel planer om at fremsætte en ny miljøoplysningslov, oplyser ministeriet. Arbejdet med høringssvar har trukket ud.

Åbenhedstinget skrev før jul, at en ny miljøoplysningslov var droppet. Det skete i artiklen Åbenhed sejrer inden for miljøet efter, at der var udsendt en ny vejledning til den eksisterende miljøoplysningslov.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Nye cheffyringer i Miljøministeriet – vandplaner forsinkede

Da medarbejderne i Naturstyrelsen før jul dukkede op til gløgg og æbleskiver fik de besked om, at deres chef Niels Christensen samt to af de fire vicedirektører var afskediget.

Bregninge_Aa403
Samtlige 23 statslige vandplaner blev underkendt og skulle gå om. Nu er der kommet 5.500 høringssvar.

Læs mere ›

Udgivet i Miljøoplysninger, Mulvads blog


Åbenhed sejrer inden for miljøet

Rettet 22. januar 2013:
Ny miljøoplysningslov kommer alligevel.

Regeringen opgiver at gennemføre en ny miljøoplysningslov. I stedet kommer Miljøministeriet med en vejledning til den gamle miljøoplysningslov, som dermed stadig gælder. Vi slipper for alle indskrænkningerne, som lå i udkastet til ny lov.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger, Mulvads blog


Høringssvar til forslag om ændring af miljøoplysningsloven, sep. 2013

Forslaget om harmonisering med den nye offentlighedslov blev stoppet, og miljøoplysningsloven henviser i dag  fortsat til den gamle offentlighedslov. Læs her høringssvaret fra september 2013 og den artikel, der præsenterede det (denne indledning tilføjet den oprindelig artikel den 9. februar 2017):

SYNSPUNKT: Ny miljøoplysningslov strider afgørende mod EU-regler

Af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad

Den ny miljøoplysningslov er ikke mindre end en katastrofe.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser, Miljøoplysninger


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser