Mulvads blog

Redaktør Nils Mulvad skriver om aktindsigt i databaser og temaer. Bloggen indeholder analyser og kommentarer om regler og praksis – især inden for miljøet.  Følg med her.

Nils Mulvad er formand for Åbenhedstinget og redaktør i Kaas & Mulvad. (nils.mulvad@kaasogmulvad.dk).

 

 

Bloggen

To whistleblower-vejledninger er uklare og i strid med EU-regler

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen oplister en lang række af fejl og uklarheder i Justitsministeriets forslag til to nye vejledninger om whistleblowerordninger. Det fremgår af Åbenhedstingets høringssvar. Whistleblowerloven blev vedtaget i juni. Justitsministeriet er i færd med at udarbejde vejledninger om loven. To vejledninger er sendt i høring. Uklarhed om lovens anvendelsesområde ...
/ Mulvads blog

Hård kritik af lovforslag om whistleblowere

Opdateret 23. marts 2021 - høringssvaret er suppleret med yderligere bemærkninger om sanktioner. Justitsministeriets lovforslag om whistleblowing får en ualmindelig hård medfart i høringssvaret fra Åbenhedstinget, forfattet af Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Lovforslaget lever på en række punkter ikke op til det EU-direktiv, ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Whistleblowere dårligt beskyttet

Nyt direktiv for whistleblowere risikerer at give svag beskyttelse og begrænsede muligheder for at afsløre ulovligheder, viser undersøgelse fra Mediernes forsknings – og innovationscenter på SDU. Whistleblowere i Danmark er dårligt beskyttet. Et nyt EU-direktiv vil styrke beskyttelsen, men formålet svækkes, fordi direktivet lægger op til, at whistleblowere først skal ...

Fire år spildt på håbløst forsøg med postlister

Deprimerende. For mere end fire år siden skrev jeg til Folketingets Retsudvalg og advarede mod det forsøg med postlister, som Justitsministeriet ville sætte i gang. I forhold til ønsket fra Offentlighedskommissionen amputerede Justitsministeriet forsøget. Se artikel: Justitsministeriet skærer ned på postlisteforsøg Der lå allerede dengang masser af erfaringer. Behovet var ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Sejr: Politiet udleverer bødeforlæg i arbejdsmiljøsager

Temaindsigt i bødeforlæg er et rigtigt godt redskab for journalister, men det er ikke helt enkelt at få alle politikredse til at spille med. Her er forløbet i en sag for A4, der viser besværlighederne, og hvordan de kan overvindes. Sagen drejer sig om temaindsigt i bødeforlæg i arbejdsmiljøsager for ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

To sager om datasammenstilling ender med nej

Ombudsmanden har truffet overraskende afgørelser i to sager om aktindsigt i data. Afgørelserne betyder, at det i praksis er svært at bruge offentlighedslovens regler om databasesammenstilling til noget, vurderer Oluf Jørgensen og Nils Mulvad. Se de to afgørelser fra Ombudsmanden Ombudsmanden når frem til, at lovens krav om, at datasammenstillingen ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Høringssvar: Behov for ordentlig klageinstans

Åbenhedstinget opfordrer til et enstrenget og velfungerende klagesystem i aktindsigtssager. Klagenævnet skal kunne træffe bindende afgørelser og udskrive bøder. Det sker i et høringssvar om en ny lov om etablering af et Miljø- og Fødevareklagenævn. Et enkelt punkt i lovforslaget er, at det nye klagenævn behandler aktindsigtssager. Det benytter Åbenhedstinget til at ...
/ Aktindsigt, Mulvads blog

Efter tre afslag og tre klager får vi oplysningerne fjerde gang: Her er de landmænd, der ikke vil lade svin teste for MRSA

Fødevarestyrelsen har tre gange afvist at udlevere navnene på de landmænd, der i 2014 afviste at lade deres svin teste for den farlige resistente bakterie, MRSA. Styrelsen har tre gange afvist at kende til navnene, men nu udleverer styrelsen en del af navnene, fremgår det af styrelsens afgørelse. I forbindelse ...

Statsforvaltningen afviser igen indsigt i lønninger

For anden gang har Statsforvaltningen afvist indsigt i lønningerne i Københavns og Aarhus kommuner. Åbenhedstinget beder igen Ombudsmanden tage sagerne op. De er udtryk for, at klagesystemet ikke virker. Sager trækker i langdrag. Åbenhedstinget har tidligere fået medhold hos Ombudsmanden i samme sag. Den gang sagde Ombudsmanden, at løndata ikke ...
/ Lønninger, Mulvads blog

Fødevarestyrelsen dækker over landmænd

Fødevarestyrelsen har igen afvist at udlevere navnene på de landbrugsvirksomheder, der afviser at få testet svin for MRSA-bakterier. Åbenhedstinget vurderer, at der er tale om embedsmisbrug og beder Klagecentret foranstalte en regulær undersøgelse af styrelsen. Ombudsmanden bad i en udtalelse fra 1. februar 2016 Fødevareministeriets Klagecenter genbehandle en klage over manglende ...