GMO

Indsigt i forsøg med GMO.

Senest opdateret 12. april 2014

Åbenhedstinget arbejder sammen med Investigative Reporting Denmark om at få indsigt i videnskabelige forsøg og afprøvninger af frø, der er genmodificerede – de såkaldte GMO. Hensigten er at få et retvisende billede af effekten af GMO-frø. Derfor er der brug for, at alle videnskabelige resultater offentliggøres – ikke kun dem, som firmaerne selv ønsker frem.

Ombudsmanden har den 10. april 2014 udtalt i en 40 siders lang afgørelse, at han støtter lukkethed. Han begrunder det med, at der står to forskellige hensyn over for hinanden, offentlighedens interesse i at få miljøoplysninger over for Monsantos interesse i, at hemmeligholde forretningshemmeligheder.

Det mener han, skal vurderes konkret i hver enkel sag. Det er sket her, skriver han, og han er enig i vurderingen fra Fødevareministeriet.


28. februar 2013, Monsantos advokat: Kommentar til aktindsigtsbegæring.

22. marts 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Partshøring om foreløbig afgørelse.

26. marts 2013, Åbenhedstinget: Kommentarer til den foreløbige afgørelse.

12. april 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Afgørelse i aktindsigtssag.

12. april 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Det centrale dokument i akten – se side 24-26.

17. april 2013, Åbenhedstinget: Klage til Fødevareministeriets Klagecenter.

17. maj 2013, NaturErhvervsstyrelsen: Styrelsens bemærkninger til klagen over nej til aktindsigt.

24. maj 2013, Åbenhedstinget: Bemærkninger til NaturErhvervsstyrelsens kommentar.

3. juli 2013, Fødevareministeriets Klagecenter: Fastholder afvisning af aktindsigt.

5. juli 2013, Åbenhedstinget: Anmodning om at Ombudsmanden behandler sagen.

13. september 2013, Folketingets Ombudsmand: Beder om sagsdokumenter og forklaring fra Fødevareministeriets Klagecenter.

20. november 2013, Fødevareministeriets Klagecenter: Fødevareministeriet udtaler sig i sagen: Fastholder lukkethed.

10. april 2014, Ombudsmandens afgørelse: Støtter Fødevareministeriet og fastholder lukkethed.

Del dette:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser