Analyser

På denne side kan du læse nogle af de større ting, vi har skrevet, som for eksempel vores rapporter til Journalistforbundet eller nogle af de undersøgelser, Åbenhedstinget i tidens løb har fået lavet om åbenhed ved myndigheder. Følg med her.

 

 

Læs analyserne her

Folketingets Ombudsmand finder ikke grundlag for at kritisere Skatteministeriets afslag på aktindsigt i regeringens standpunkter under forhandlinger om en international ...
Højesteret har i to kendelser 27. oktober afvist anklagemyndighedens krav om, at straffesager mod Claus Hjort og Lars Findsen kunne ...
Offentlighed og aktindsigt ved offentlige forvaltningers udbud er afgørende for fair konkurrence mellem virksomheder og for den demokratiske kontrol med ...
I november 2022 konkluderede EU-domstolen, at et direktivkrav om offentliggørelse af oplysninger om ejerskaber var ugyldigt. Sagen handlede om en ...
I sommerens løb har Justitsministeriet udsendt et lovudkast, der har til formål at beskytte ansatte på områder, hvor der er ...
Folketingets Retsudvalg afholdt åben høring om offentlighedsloven den 26. januar i Landstingssalen på Christiansborg. Høringen havde oplæg i denne rækkefølge ...
De aktuelle sigtelser om landsforræderi rejser vigtige spørgsmål om balancen mellem beskyttelse af efterretningstjenester og demokratisk kontrol. Total lukkethed dur ...
Det er trist, hvis politiske beslutninger i Danmark fortsat skal give anledning til den ene kommissionsundersøgelse efter den anden. Sagerne ...
Forordet til Justitsministeriets udkast til vejledning for whistleblowere starter med at angive formålet: ”Det er afgørende, at det er trygt ...
Kort om konklusioner: Beslutningen om at aflive alle mink er en afgørelse med indgribende betydning for de enkelte minkavlere. Sagsbehandlingen ...
Afslag på aktindsigt til nærmeste pårørende forhindrer kontrol af myndigheders behandling af borgere i den sidste tid af livet og ...
I Danmark kan ministerier og regeringer forberede og træffe vigtige politiske beslutninger uden skriftlig dokumentation for vigtige dele af grundlaget ...
Nyt direktiv for whistleblowere risikerer at give svag beskyttelse og begrænsede muligheder for at afsløre ulovligheder, viser undersøgelse fra Mediernes ...
”Den største fare er politikere og virksomhedsledere, der får det til at se ud som om, de handler, når der ...
Ytringsfrihed har begrænset værdi, når mange ikke tør udtale sig om de forhold i samfundet, de har størst kendskab til ...
Omfanget af svindel stiger. Myndigheder og virksomheder giver udtryk for, at det er et stort problem, men virker ineffektive. Det ...
EU´s persondataforordning træder i kraft i morgen - fredag den 25. maj. Forordningen styrker bl.a. den enkelte persons ret til ...
Miljøoplysningsloven omfatter meget mere end oplysninger, der direkte handler om miljøets tilstand. Loven omfatter alle oplysninger om forhold, foranstaltninger eller ...
I Justitsministeriets aktuelle lovudkast bliver undtagelsen for ministerbetjening i offentlighedslovens § 24 erstattet med to nye undtagelser. Det udvider ikke ...
Denne blog indeholder mine kommentarer til en redegørelse, der sammenligner den danske offentlighedslovs undtagelser for ministerielle og politiske beslutningsprocesser med ...
Åbenhedstinget foreslår en række ændringer til offentlighedsloven i et omfattende høringssvar, som Oluf Jørgensen har udarbejdet. Vi opfordrer andre til ...
Analyse af erfaringerne med temaindsigt og databaseadgang. Analysen er foretaget for Dansk Journalistforbund med fokus på de forbedringer, der er ...
Dette indlæg er kapitel 14 i bogen "Robust mandat", der handler om juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det ...
Oluf Jørgensens analyse for Dansk Journalistforbund om effektiviteten ved administration af offentlighedsregler Se analysen i pdf-format: Effektiviteten ved administration af offentlighedsregler ...
Oluf Jørgensens analyse for Dansk Journalistforbund om grundlaget for offentlighed. Se analysen i pdf-format: Offentlighed eller hemmeligholdelse af grundlag for politiske ...
Aktindsigt i offentlige selskaber er en undersøgelse for Dansk Journalistforbund, udarbejdet af Nils Mulvad.  Se rapporten om offentlige selskaber og offentlighedsloven ...
Forslaget om harmonisering med den nye offentlighedslov blev stoppet, og miljøoplysningsloven henviser i dag  fortsat til den gamle offentlighedslov. Læs her høringssvaret ...
Adgang til postlister er ikke blevet bedre i de fire år fra 2008 til 2012. Heller ikke databaser er det ...

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser