Regeringens indsats under forhandlinger om international skatteaftale må hemmeligholdes

Folketingets Ombudsmand finder ikke grundlag for at kritisere Skatteministeriets afslag på aktindsigt i regeringens standpunkter under forhandlinger om en international skatteaftale om indgreb mod skattely. Det er sjældent, at jeg finder grund til at kritisere en udtalelse fra ombudsmanden, men det gør jeg i dette tilfælde. Lukketheden betyder, at offentligheden ikke kan kontrollere,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser


Højesteret fastholder retsprincipper om offentlighed

Højesteret har i to kendelser 27. oktober afvist anklagemyndighedens krav om, at straffesager mod Claus Hjort og Lars Findsen kunne gennemføres helt lukkede for offentligheden. Højesteret oplyser, at sagerne handler om et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om aflytning af datatrafikkabler. Dørene kan lukkes for dele af retssagerne,

Læs mere ›

Udgivet i Analyser, Olufs blog


Universiteters udvalg om forskningsfup er syltekrukker

Professor Heine Andersen har i fem år påpeget og klaget over uredelighed, men er mødt med ikke-svar: Klagesystemet er konstrueret, så der ikke skal komme sager frem, som er problematiske for universitetet og ledelsen.

Projektet skulle bruge selekterede og hemmelige data om parasitter i svin, der kom fra Landbrug &

Læs mere ›

Udgivet i Forskning


Aktindsigt i udbud kan give vigtige oplysninger

Offentlighed og aktindsigt ved offentlige forvaltningers udbud er afgørende for fair konkurrence mellem virksomheder og for den demokratiske kontrol med forvaltningers økonomiske dispositioner. Der er grænser, men der er også vigtige muligheder for aktindsigt f.eks. i tildelingskriterier og priser ved tilbud og kontrakter om bygge- og anlægsprojekter og indkøb af varer og tjenesteydelser.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser, Olufs blog


To alternativer til regeringens koranlov er bedre og nemmere

Publiceret som kronik i Berlingske 6. september 2023

Det er vigtigt, at ytringsfrihedens grænser i Danmark fastsættes ud fra demokratiske værdier og ikke som regeringens forslag bygger på eftergivenhed for stærke magter og truende terrororganisationer. Bedre og nemmere løsninger kan opnås ved præciseringer i ”racismeparagraffen” og ordensbekendtgørelsen.

Læs mere ›

Udgivet i Olufs blog


Landsskatteretten: Undtagelsen for ministerbetjening må ikke bruges til at hemmeligholde alle oplysninger

Offentlighedslovens undtagelse for ministerbetjening er bred, men giver ikke styrelser og departementer ret til at hemmeligholde alle oplysninger. Landsskatteretten har 6. juni afvist at ministerbetjening kan begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om test af det nye it-system til ejendomsvurderinger.

Afslag på aktindsigt i oplysninger om test

Implementeringscenteret for Ejendomsvurderinger (ICE) blev oprettet af Skatteministeriet i 2014 til at stå for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Oplysninger om alvorlige brud på behandlingsgarantien for kræftoperationer blev hemmeligholdt i ”whistleblowersystemet”

Det var først, da ansatte gik til pressen, at oplysninger om alvorlige forhold på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) kom frem i lyset: Mange patienter har ventet for længe på en kræftoperation og har ikke fået ordentlig information om rettigheder og muligheder for behandling andre steder. Patienter,

Læs mere ›

Udgivet i Analyser


Større åbenhed om virksomheders ejerforhold kan styrke ansvar

Virksomheder har ansvar for mange forhold med samfundsmæssig betydning: Arbejdspladser, arbejdsmiljø, økonomi for ansatte og deres familier, produktion, indkøb af råvarer, salg af varer og tjenester, påvirkninger af miljø, klima og sundhed, investeringer, konkurrenceforhold og samfundsøkonomi bl.a. ved betaling af skatter og afgifter i Danmark eller placering af overskud i skattely.

Læs mere ›

Udgivet i Risikovirksomheder


2023. Dybvad-rapporten: Udglattende og systemtro

DYBVADRAPPORTEN (se her) om samspillet mellem Folketing, regering, embedsværk og medier har fået omfattende pressedækning på mistilliden mellem politikere/embedsværk på den ene side og pressen på den anden. Der er imidlertid vigtige elementer, som ikke er nævnt:

Bemærk, at rapporten er bestilt af DJØF,

Læs mere ›

Udgivet i Risikovirksomheder


Nye regler om åbne data

Myndigheders aktive offentliggørelse kan gøre det nemmere og hurtigere at få indsigt i dokumenter og oplysninger end anmodninger om aktindsigt. Uden for miljøområdet har krav til aktiv offentliggørelse været spredte. Nu er flere krav på vej på grundlag af et direktiv fra EU, der ser åbne data som ressourcer for virksomheder til at skabe nye tjenester.

Læs mere ›

Udgivet i Olufs blog


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.