Blog-arkiv

Større åbenhed om virksomheders ejerforhold kan styrke ansvar

Virksomheder har ansvar for mange forhold med samfundsmæssig betydning: Arbejdspladser, arbejdsmiljø, økonomi for ansatte og deres familier, produktion, indkøb af råvarer, salg af varer og tjenester, påvirkninger af miljø, klima og sundhed, investeringer, konkurrenceforhold og samfundsøkonomi bl.a. ved betaling af skatter og afgifter i Danmark eller placering af overskud i skattely.

Læs mere ›

Udgivet i Risikovirksomheder


2023. Dybvad-rapporten: Udglattende og systemtro

DYBVADRAPPORTEN (se her) om samspillet mellem Folketing, regering, embedsværk og medier har fået omfattende pressedækning på mistilliden mellem politikere/embedsværk på den ene side og pressen på den anden. Der er imidlertid vigtige elementer, som ikke er nævnt:

Bemærk, at rapporten er bestilt af DJØF,

Læs mere ›

Udgivet i Risikovirksomheder


SSI skjuler oplysninger om svinesmitte for offentligheden men ikke for svineproducenter

Afsnitsleder hos Statens Serum Institut (SSI) misbruger påstand om tavshedspligt til at skjule anonymiserede oplysninger om risiko for smitte med svineinfluenza fra nærliggende svinefabrikker

Af Kjeld Hansen, redaktør og Amanda Marie Hohol, cand.jur. Indlægget bringes med tilladelse fra GYLLE.DK

Siden marts 2021 har redaktionen forgæves søgt aktindsigt hos Statens Serum Institut (SSI) i omstændighederne omkring den første danske borger,

Læs mere ›

Udgivet i Risikovirksomheder


Sejr: Risikodokumenter for AarhusKarlshamn åbnes

Åbenhedstinget har efter mere end fem års tovtrækkeri fået aktindsigt i dele af risikodokumenterne for AarhusKarlshamn, der tidligere hed Århus Olie. Argumenterne fra Miljøstyrelsen i den detaljerede afgørelse kan bruges i andre sager om risikodokumenter, så det fremover bliver lettere for naboer at få oplysninger om risici ved farlige virksomheder.

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Risikovirksomheder


Aktindsigt i risikovirksomheder: To kommuner overtrådte loven

To kommuner fulgte ikke loven i aktindsigtssag om risikovirksomheder. Først efter en klage til Miljøklagenævnet udleverede Gentofte og Hedensted oplysninger om farlige virksomheder i deres kommuner.

Samtank, Ceylonvej 3
Samtank på Ceylonvej 3 på Aarhus Havn er kolonne-3 virksomhed.

Åbenhedstinget har i samarbejde med Investigative Reporting Denmark opdateret listen over risikovirksomheder.

Læs mere ›

Udgivet i Mulvads blog, Risikovirksomheder


Analyse af myndigheders åbenhed – 2012

Adgang til postlister er ikke blevet bedre i de fire år fra 2008 til 2012. Heller ikke databaser er det blevet nemmere at få fat på for offentligheden. Spredte initiativer hos nogle offentlige myndigheder til mere åbenhed opvejer ikke den dyne af lukkethed, som især breder sig fra staten.

Læs mere ›

Udgivet i Analyser, Risikovirksomheder


SYNSPUNKT: Fejl og mangler i nej til at vise MRSA-smittede svinefarme

Aktindsigt og yderligere svar på spørgsmål i Fødevareministeriets Klagecenters afvisning i at give aktindsigt i MRSA-inficerede agrovirksomheder viser, at myndighederne bygger afgørelsen på personlige holdninger, fordrejninger, fejl og påstande uden dokumentation. Kjeld Hansen og Nils Mulvad gennemgår her overlæge på Statens Serum Institut Robert Skovs svar punkt for punkt.

Udgivet i Risikovirksomheder


Miljøklagenævnet kritiserer Tårnby Kommune for lukkethed

Tårnby Kommune kan ikke nøjes med at give aktindsigt i helt overordnede oplysninger.

Udgivet i Aktindsigt, Risikovirksomheder


Tårnby Kommune: Total tavshed om brændstoflageret i lufthavnen

Tårnby Kommune har givet aktindsigt i fem næsten helt blanke sider, der ellers skulle indeholde risikodokumentet for brændstoflageret i Kastrup Lufthavn.

Udgivet i Risikovirksomheder


Klage over afgørelse fra Tårnby Kommune

[label style=”info”]Dokumentation[/label]

Til Miljøklagenævnet
Att. Peter Randrup
Hermed påklages Tårnby Kommunes afgørelse i sag om aktindsigt i risikodokumentet for brændstoflageret i kommunen, jfr. vedhæftede afgørelse. Det er en parodi at modtage helt blanke sider. Det eneste, der er tilbage, er oplysning om adresse og nogle få overordnede oplysningen om nærliggende aktiviteter og datoen for miljøgodkendelsen.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Risikovirksomheder


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser