Skat: Nej til data-adgang

Skat blokerer for database-adgang

Skat afviser at udlevere databaser eller sender databaseudtræk på papir eller pdf.

Opdateret 17. december 2015

Tidligere har det været meget enkelt at få en oversigt over borgernes gæld til det offentlige i et regneark. Men efter den nye offentlighedslov, der skulle gøre databaseadgang lettere, vil Skat ikke udlevere data i Excel eller et andet standardformat. Data sendes kun ud på papir eller i pdf-format i krypterede mail. Så det er blevet meget sværere.

Se for eksempel denne artikel fra Åbenhedstinget den 12. april 2012 om, hvor enkelt det var dengang: Gæld til kommuner steg seks procent

Heller ikke offentliggørelsen af virksomhedernes skatteindbatealinger vil skat ud med som et samlet udtræk, selv om de ligger frit tilgængelige på styrelsens hjemmeside. Her kan man dog kun hente dem som enkeltopslag og med risiko for fejl.

Se for eksempel denne artikel fra Kaas & Mulvads hjemmeside fra 5. januar 2015 om problemerne med kun at kunne trække data ud med en robot: Sådan trækker vi alle skattedata ud

Åbenhedstinget har rejst den lukkede holdning til data over for Ombudsmanden.

I begge sager har Skat efterfølgende lovet at udlevere data i maskinlæsbart format. Det er sager, der kan bruges i tilsvarende sager, så se dokumentationen.

Tidligere var det også et problem at få sendt mail uden krav om digital signatur. Henvendelsen fra Ombudsmanden den 17. marts 2015 blev sendt til virksomhedens E-boks. Og det virkede uden problemer. Den løsning benytter Skat også.

Åbenhedstinget har bedt Kammeradvokaten ændre i sin vejledning, men uden at det er sket.

Skats offentliggørelse af virksomhedernes skat på en hjemmeside er tidligere blevet trukket ud med scrapere, men efter en dialog offentliggør Skat nu data til direkte download på hjemmesiden.

Dokumentation – borgernes gæld

15. oktober 2014: Nils Mulvad beder formelt om at få et dataudtræk efter først at have forespurgt uformelt

16. oktober 2014: Skat kvitterer for modtagelsen og lover indsigt i et udtræk af data

6. december 2014: Skat afviser at levere data i et maskinlæsbart format

16. december 2014: Skat Kommer med en formel afvisning af at levere data i et maskinlæsbart format

6. januar 2015: Nils Mulvad klager over skats afgørelse

13. januar 2015: Nils Mulvad kommenterer Skats bemærkninger til klagen over skats afgørelse

4. februar 2015: Skatteankestyrelsen fastholder Skats afgørelse og giver afslag på data i maskinlæsbart format

16. februar 2015: Nils Mulvad beder ombudsmanden undersøge sagen

17. februar 2015: Skat afviser at sende på anden måde end med digital signatur

23. februar 2015: Ombudsmanden beder Skatteankestyrelsen om redegørelse for, at data ikke kan fremsendes i maskinlæsbart format

23. februar 2015: Ombudsmanden orienterer Nils Mulvad om sagsbehandlingen og specielt, at Ombudsmanden ikke kan behandle sagen om at sende brev med digital signatur.

12. marts 2015: Skat afviser at udlevere Excel-ark

17. marts 2015: Ombudsmanden stopper behandlingen af klagen over ikke at få data i maskinlæsbart format. Skat har mundtligt lovet at fremsende materialet.

18. marts 2015: Nils Mulvad klager igen til Skatteankestyrelsen over, at Skat afviser at sende på anden måde end med digital signatur

26. marts 2015: Skat sender den oprindelige afgørelse med pdf-udtræk til E-boks, hvor det kan åbnes.

13. april 2015: Skatteankestyrelsen afgør at Skat skal sende filerne i maskinlæsbart format.

14. april 2015: Skatteankestyrelsen stopper behandlingen af klagen over, at Skat sender med krav om digital signatur.

17. april 2015: Nils Mulvad orienterer Kammeradvokaten og Justitsministeriet om afgørelsen og beder om at få vejledning rettet, så myndighederne ikke igen fortolker forkert

20. april 2015: Skat overvejer domstolsprøvelse, hvorefter Nils Mulvad anmoder om også at vurdere PSI-loven i afgørelsen.

22. maj 2015: Efter tre udsættelser af afgørelser fra Skat, klager Nils Mulvad til Skatteankestyrelsen.

22. maj 2015: Godt to timer senere giver Skat medhold og sender de ønskede udtræk i Excel-format.

15. august 2015: Vi rykker kammeradvokaten for svar på, om vejledningen bliver ændret.

Dokumentation – virksomhedernes skat

5. januar 2015: Nils Mulvad beder om indsigt i virksomhedernes skat.

16. januar 2015: Skat afslår indsigt i virksomhedernes skat.

28. januar 2015: Nils Mulvad klager til Skatteankestyrelsen over afslag på indsigt i virksomhedernes skat.

20. februar 2015: Skat kommenterer Nils Mulvads klage til Skatteankestyrelsen over afslag på indsigt i virksomhedernes skat.

26. februar 2015: Nils Mulvads kommentarer til Skats begrundelse for et nej til aktindsigt.

12. marts 2015: Skatteankestyrelsen lukker sagen, fordi Skat har lovet at udlevere data.

25. marts 2015: Vi modtager data i et excel-ark på en USB.

12. august 2015: Dansk Folkeparti vil lukke for åbne skattelister.oktober 2015: Nils Mulvad beder om aktindsigt i 2014-skattedata, når de bliver lagt ud i december

1. oktober 2015: Nils Mulvad beder om indsigt i virksomhedernes skat.

17. december 2015: Skat imødekommer aktindsigten ved at lægge data for de tre skatteår 2012, 2013 og 2014 på sin hjemmeside.

17. december 2015: Skats hjemmeside med csv-data for de tre skatteår og vejledning.

 

Del dette:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser