Farlige virksomheder

Opdateret 28. december 2013

Farlige virksomheder skal registreres af myndighederne. Det er en følge af miljølovgivningen. Virksomhederne skal udarbejde risikodokumenter og myndighederne skal have beredskabsplaner.

Vi kører en ny runde for at få en opdateret liste over risikovirksomheder. Anmodninger om aktindsigt blev sendt ud 7. marts 2013. Listen over risikovirksomhederne var klar den 6. juni 2013, hvor Åbenhedstinget lagde historien ud om forløbet af aktindsigtssagerne, mens listen med kort blev offentliggjort af Investigative Reporting Denmark.

I kølvandet på anmodningerne blev fire kommuner indklaget til Miljø- og Naturklagenævnet. Tre af disse, Gentofte, Hedensted og Næstved, gav derefter aktindsigt, mens den fjerde, Faxe, er blevet bedt om at genoptage sagsbehandlingen. Det er en underkendelse af deres første afgørelse.

Forsvaret er blevet bedt om at komme med en oversigt over olielagre. Den liste udleverede forsvaret den 14. juni 2013.

To politikredse, Bornholms og Vestegnen, har ikke beredskabsplaner på hjemmesiden, og de er blevet bedt om at give aktindsigt. De har svaret, at planerne kommer på hjemmesiden.

Første liste over risikovirksomheder

Første runde begyndte i januar 2008, hvor vi bad om aktindsigt i listen over risikovirksomheder og deres risikodokumenter og beredskabsplaner.

Hensigten er, at folk skal have ret til at få at vide, om de bor tæt på eller arbejder med farlige stoffer. Vi bad om aktindsigt i alle 98 kommuner, de syv miljøcentre og i Miljøstyrelsen. Nogle oplysninger har vi fået, men i de fleste tilfælde har vi fået nej.

Hovedargumentet fra myndighedernes side for, at vi ikke må se materialet, var, at oplysningerne kan bruges af terrorister. Og derfor må de ikke komme frem.

Anmodning om aktindsigt i 98 kommuner og 7 miljøcentre – 10/1-2008

Ombudsmandens udtalelse om Shell_Havneterminal – 15/5-2008

Miljøstyrelsens afvisning af aktindsigt 11/8-2008

Klage over afslag til Miljøministeriet – 16/8-2008

Miljøstyrelsens bemærkninger til klagen – 25-08-2008

Miljøstyrelsens bemærkninger til Ombudsmanden – 25/5-2009

Miljøministeriets bemærkninger til Ombudsmanden – 19/8-2009

Kommentar til Miljøstyrelsens og Miljøministeriets bemærkninger – 24/8-2009

Email-veksling med miljøminister Troels Lund Poulsen (V) – 12/1-2010

Ombudsmandens foreløbige redegørelse – 1/2-2010

Miljøklagenævnet giver Fredericia-borgerne medhold: Farlighed ved Shells -raffinaderi og havneterminal skal der oplyses om.

Ombudsmandens endelige redegørelse 5/7-2010.

Miljøstyrelsens afgørelse om aktindsigt 20/8-2010.

Se Miljøstyrelsens nye liste over risikovirksomheder i 2005. Her er markeret, om virksomheden er stoppet eller ikke længere er risikovirksomhed.

Se Miljøstyrelsens liste over risikovirksomheder i 2008. Jeg har tilføjet nye navne, adresser og postnumre og evt. bemærkninger.

Email til Taarnby Kommune 8/11 2010.

Klage til Miljøklagenævnet 1/2-2008.

Udtalelse fra Københavns Politi 31. oktober 2011.

Afgørelse på aktindsigt fra Tårnby kommune 28/11-2011.

Tomt sikkerhedsdokument fra kommunen vedr. brændstoflageret.

Klage til Miljøklagenævnet over den begrænsede aktindsigt, 19. december 2011

5. juli 2012: Afgørelse fra Miljøklagenævnet

7. marts 2013: Anmodning om ny oversigt fra kommuner og to rykkere

18. marts 2013: Næstved kommune afviser indsigt i olieoplag

14. april 2013: Klage over Næstved Kommune til Miljøklagenævnet

22. april 2013: Email til Hedensted Kommune for at fremme svar

22. april 2013: Klage over Gentofte Kommune til Miljøklagenævnet

24. april 2013: Faxe kommune afviser indsigt i beredskabsplaner

23. maj 2013: Klage over Faxe Kommune til Miljøklagenævnet

23. maj 2013: Klage over Hedensted Kommune til Miljøklagenævnet

23. maj 2013: Gentofte Kommune giver aktindsigt

23. maj 2013: Hedensted Kommune giver aktindsigt

25. maj 2013: Anmodning om aktindsigt hos politiet i Københavns Vestegn og Bornholm

25. maj 2013: Anmodning om aktindsigt hos Forsvarskommandoen

7. juni 2013: Miljø- og Naturklagenævnet omtaler de mange klagesager vedr. risikovirksomheder

13. juni 2013: Miljø- og Naturklagenævnet sender sagen tilbage til Faxe Kommune til ny behandling

10. juni 2013: Næstved kommuner svarer, at kommunen ikke har olieoplag

10. juni 2013: Miljø- og Naturklagenævnet betragter sagen med Næstved kommune som besvaret og bortfaldet

14. juni 2013: Forsvaret giver samlet oversigt over oliedepoter – se listen og linjeføring for olieledning

8. juli 2013: Københavns Vestegns Politi lover at lægge beredskabsplaner på nettet

15. juli 2013: Bornholms Politi lover at lave oversigt over risikovirksomheder på nettet

 

11. august 2008 anmoder Nils Mulvad pr. mail Miljøcenter Århus om aktindsigt i risikodokumenter og -oplysninger for AarhusKarlshamn A/S i henhold til miljøoplysningsloven, der implementerer Århus-konventionen. Hensigten er at køre en prøvesag for at få risikovurderinger og uheldsscenarier offentliggjort, især af hensyn til naboer efter to ulykker på fabrikken.

28. august 2008: Miljøcenter Århus udskyder svaret.

27. november 2008: Miljøcenter Århus udskyder igen svaret.

3. december 2008: Nils Mulvad klager over sagsbehandlingstid.

14. maj 2009: Miljøcenter Århus afslår aktindsigt.

18. juni 2009: Miljøcenter Århus videresender Nils Mulvads klage fra 1. juni over afslag til Miljø- og Naturklagenævnet.

18. december 2012: Miljø- og Naturklagenævnet ophæver afgørelsen fra Miljøcenter Århus og henviser den til ny behandling.

26. februar 2013: Nils Mulvad tilslutter sig, at aktindsigtssagen tager udgangspunkt i de opdaterede dokumenter om risiko.

14. juni 2013: Foreløbig afgørelse fra Miljøstyrelsen – oversigt over vurdering af dokumenter.

14. juni 2013: Foreløbig afgørelse sendes til høring hos Østjyllands Politi.

14. juni 2013: Foreløbig afgørelse sendes til høring hos AarhusKarlshamn A/S.

7. august 2013: Høringssvar fra Østjyllands Politi.

4. november 2013: Supplerende høringssvar fra Østjyllands Politi.

20. november 2013: Foreløbig afgørelse sendes til høring hos Nils Mulvad.

29. november 2013: Høringssvar fra Nils Mulvad.

20. december 2013: Miljøstyrelsens endelige afgørelse.

20. december 2013: Oversigt og argumentation for aktindsigt og undtagelser for dokumenterne om risiko.

Del dette:

0 kommentarer til “Farlige virksomheder
15 Pings/Trackbacks for "Farlige virksomheder"
  1. […] Oversigt over sagen og link til de centrale dokumenter. […]

  2. […] Se gennemgang af sagens akter (herunder PET’s brev) […]

  3. […] Se de vigtigste dokumenter i sagen, bl.a. ministeriets to afslag. […]

  4. […] Efter DR Kontant den 12. januar 2010 er der kommet en lang række henvendelser, som nu bliver vist på et Google Map. Det er Kaas & Mulvad, der har bearbejdet henvendelser og produceret det nye kort for Åbenhedstinget. Se oversigten over indlæg og dokumenter om farlige virksomheder på Åbenhedstinget. […]

  5. […] Se oversigten over aktindsigtssagen om risikovirksomheder. […]

  6. […] i sagen Artikel i Ingeniøren om hysteri – her trækker Miljøcenter Odense i land. Åbenhedstingets dækning af risikovirksomheder This entry was posted in Mangler kategori. Bookmark the permalink. ← De sidste […]

  7. […] Se Åbenhedstingets artikler om risikovirksomheder. […]

  8. […] Se de vigtigste dokumenter i sagen, bl.a. ministeriets to afslag. […]

  9. […] Se gennemgang af sagens akter (herunder PET’s brev) […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser