Blog-arkiv

Justitsministeriets lovudkast om ændring af offentlighedsloven

I Justitsministeriets aktuelle lovudkast bliver undtagelsen for ministerbetjening i offentlighedslovens § 24 erstattet med to nye undtagelser. Det udvider ikke retten til aktindsigt – tværtimod. Retten til indsigt i færdige, faglige vurderinger af offentliggjorte lovforslag, planer m.v. bliver yderligere begrænset. Desuden bliver retten til indsigt i en sags faktiske grundlag indsnævret.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser


Åbenhed og fortrolighed i den ministerielle beslutningsproces

Denne blog indeholder mine kommentarer til en redegørelse, der sammenligner den danske offentlighedslovs undtagelser for ministerielle og politiske beslutningsprocesser med regler i Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Østrig.  Redegørelsen er udarbejdet af Niels Fenger og Jørgen Grønnegård Christensen efter opdrag fra Justitsministeriet til brug for den aktuelle evaluering af offentlighedsloven.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser, Olufs blog


Åbenhedstingets høringssvar til offentlighedsloven – jan. 2017

Åbenhedstinget foreslår en række ændringer til offentlighedsloven i et omfattende høringssvar, som Oluf Jørgensen har udarbejdet. Vi opfordrer andre til at foreslå lignende forbedringer af offentlighedsloven.

Åbenhedstingets bidrag til denne indledende høring fokuserer på nogle alvorlige svagheder ved offentlighedsloven, der hindrer demokratisk kontrol:

  • Folketingets og domstolenes administrationen er uden for offentlighedsreglerne.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser


Datasammenstilling – den nye regel i offentlighedloven fungerer ikke – nov. 2016

Analyse af erfaringerne med temaindsigt og databaseadgang. Analysen er foretaget for Dansk Journalistforbund med fokus på de forbedringer, der er behov for i offentlighedsloven.

Datasammenstilling – den nye lov i offentlighedloven fungerer ikke

Analysen er foretaget af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad.

Læs mere ›

Udgivet i Analyser


Hemmelig eller offentlig information om sikkerhed og krig – jun. 2016

Dette indlæg er kapitel 14 i bogen “Robust mandat“, der handler om juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede.  Kapitlet belyser regler og retspraksis for aktindsigt, ytringsfrihed, tavshedspligt og kildebeskyttelse. Det slutter med 20 anbefalinger på baggrund af nye internationale principper for den nødvendige afvejning mellem hensyn til sikkerhed og offentlighed.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser, Olufs blog


Effektiviteten ved administration af offentlighedsregler – apr. 2016

Oluf Jørgensens analyse for Dansk Journalistforbund om effektiviteten ved administration af offentlighedsregler

Se analysen i pdf-format: Effektiviteten ved administration af offentlighedsregler

Oluf Jørgensen skriver i indledningen:

“Det er generelt vigtigt at sætte fokus på myndigheders effektivitet, og det gælder ikke mindst for myndigheders håndtering af kravene til offentlighed.

Læs mere ›

Udgivet i Analyser


Offentlighed eller hemmeligholdelse af grundlag for politiske beslutninger – feb. 2016

Oluf Jørgensens analyse for Dansk Journalistforbund om grundlaget for offentlighed.

Se analysen i pdf-format: Offentlighed eller hemmeligholdelse af grundlag for politiske beslutninger

Oluf Jørgensen skriver i indledningen:

“Kontrol af magtudøvelsen og borgernes deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser er de grundlæggende formål for offentlighedsregler,

Læs mere ›

Udgivet i Analyser


Aktindsigt i offentlige selskaber – feb. 2016

Aktindsigt i offentlige selskaber er en undersøgelse for Dansk Journalistforbund, udarbejdet af Nils Mulvad. 

Se rapporten om offentlige selskaber og offentlighedsloven

Læs mere ›

Udgivet i Analyser


Høringssvar til forslag om ændring af miljøoplysningsloven, sep. 2013

Forslaget om harmonisering med den nye offentlighedslov blev stoppet, og miljøoplysningsloven henviser i dag  fortsat til den gamle offentlighedslov. Læs her høringssvaret fra september 2013 og den artikel, der præsenterede det (denne indledning tilføjet den oprindelig artikel den 9. februar 2017):

SYNSPUNKT: Ny miljøoplysningslov strider afgørende mod EU-regler

Af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad

Den ny miljøoplysningslov er ikke mindre end en katastrofe.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Analyser, Miljøoplysninger


Analyse af myndigheders åbenhed – 2012

Adgang til postlister er ikke blevet bedre i de fire år fra 2008 til 2012. Heller ikke databaser er det blevet nemmere at få fat på for offentligheden. Spredte initiativer hos nogle offentlige myndigheder til mere åbenhed opvejer ikke den dyne af lukkethed, som især breder sig fra staten.

Læs mere ›

Udgivet i Analyser, Risikovirksomheder


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser