Offentligt ansatte må godt kritisere besparelser

Offentligt ansatte må gerne udtale sig kritisk om besparelser.

Det fastslår Folketingets ombudsmand efter en sag fra Odder, hvor kommunen forbød ledere at udtale sig om besparelser.

Det var kommunaldirektør Jesper Hjort, der pålagde skolelederne, at de ikke måtte udtale sig kritisk om konsekvenserne af de aktuelle nedskæringer og fyringer i Odder.

Det fik ombudsmanden til at rette henvendelse til Odder Kommune efter at sagen var bragt på Folkeskolen.dk. Af artiklen fremgik det at Odder Kommune havde skrevet til lederne i kommunen at de ikke måtte udtale sig imod planlagte besparelser i kommunen. Det gjaldt også når de udtalte sig som privatpersoner.

På baggrund af Odder Kommunes svar besluttede ombudsmanden at tage sagen op til undersøgelse af egen drift. Ombudsmanden er i sin afsluttende udtalelse enig med Odder Kommune i at ordlyden i kommunens instruks til lederne er beklagelig. Ombudsmanden er også enig med kommunen i at det er beklageligt at instruksen har kunnet læses som en instruks med det formål at indskrænke ytringsfriheden for lederne i kommunen.

”Mange offentlige myndigheder står i den kommende tid over for at skulle tage stilling til besparelser. Det er derfor vigtigt at understrege at offentligt ansatte i den sammenhæng har en betydelig frihed til offentligt at fremsætte udtalelser der er kritiske over for den myndighed hvor de er ansat, hvis de gør det klart at de udtaler sig i eget navn. Det gælder også ansatte med ledelsesansvar når de ikke er centralt placeret tæt på beslutningsprocessen”, udtaler ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Odder Kommune har over for sine ansatte beklaget instruksen og betonet at kommunen respekterer de ansattes ytringsfrihed.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser