Referat fra møde den 17. marts 2010

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt den 17. marts 2010. Til stede Oluf Jørgensen, Frode Frederiksen, Mogens Møller Olesen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann (fremover permanent medlem), Brigitte Alfter (via skype) og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:

1. Referat fra sidst og dagsorden

2. Høringen omkring offentlighedsloven har givet en del turbulens internt i journalistkredse. Vi vender, hvordan vi kommer videre herfra.

3. Der skal forberedes et projekt om praktisk adgang til elektroniske sagsoplysninger. Steen har talt med Bruno Ingemann og sendt en ansøgning.

4. Fremtidig finansiering af arbejdet – og hvilken form det har. Update dækker i år, men hvordan finansierer vi videre?

5. Mogens er færdig med udkast til helt nyt layout for vores hjemmeside.

6. Brug af fanside og gruppe på Facebook – og i det hele taget, hvordan vi organiserer os fremover og bruger hjemmesiden til at få tingene ud og holder liv i netværket.

7. Åbenhed i IT- og Telestyrelsen. Forslag til aktiviteter.

8. Næste skridt med højdemodel, risikovirksomheder, cvr og husdyrbrugsregistret.

9. Evt.

Ad 1.

Referatet godkendt.

Ad 2.

Der er kommet en række høringssvar til forslaget til ny offentlighedslov før fristen 1. marts 2010. Oluf har set en del af dem, og ifølge ham er der en del glimrende høringssvar. En del offentliggør organisationer selv på deres hjemmeside. Vi vil gerne have en oversigt over dem alle. Vi linker og offentliggør dem, vi kan få fat i, på Åbenhedstingets hjemmeside. Oluf har bedt om aktindsigt i dem alle i Justitsministeriet.

Et lovudkast kan forventes i august. Et lovforslag bliver først fremsat i næste samling. Her vil der komme en fase, hvor det er godt, at politikere stiller spørgsmål til det, og hvor vi på anden vis fremmer vore synspunkter.

Update lægger op til konference om journalistisk etik, åbenhed og offentlighed, ligesom der er Fagfestival i november 2010. Der er også fastsat en konference på Københavns Universitet i oktober 2010.

Vi bør derfor ikke lægge endnu en konference – men være klar til en hurtig konference, når loven er vedtaget. Det er formentlig engang i foråret 2011. Og med ikrafttræden 1. januar 2012. Op til ikrafttræden vil det være naturligt med kurser.

Ad 3 og 4.

Med den ovenstående tidsplan er vi i god tid med et evt. projekt med forsøg med elektroniske postlister. Loven skal i gang, før nogen kan lave forsøg. Men derefter er der ganske kort tid med skarpe frister i loven. Derfor er det godt at forberede det.

Det gælder især om at få sat en struktur og plan op for medieside, så vi kan foreslå den til myndighederne og få en god dialog i gang om et sådant forsøg.

Steen har formuleret og sendt en ansøgning til Pressens Uddannelsesfond og sender den til Brigitte og Nils. PU havde kort frist.

Vi vil bruge de nye muligheder for et sådant projekt i sammenhæng med nordiske/europæiske muligheder. Brigitte undersøger, hvordan det kan bindes sammen med tilsvarende ting i andre lande, og hvor vi kan søge penge fra udenlandske fonde.

Ideen er at lære fra Sverige og Norge og give det videre til andre lande i et samarbejde mellem Åbenhedstinget og wobbing.eu og andre.

Vi har også en generel udfordring med finansiering af netværkets andre aktiviteter. Steen har en liste over danske fonde, og han får en studentermedhjælper til at gå listen i gennem og formulere ansøgninger. Han taler også med Mogens Blicher Bjerregaard om evt. støtte fra DJ, ligesom specifikke aktiviteter som risikovirksomhederne måske kan få mediestøtte, når den mulighed åbnes.

Ad 5.

Der var stor tilslutning til den nye webside. Mogens åbner for den snarest, og vi forbereder at kunne markedsføre den – og specielt den nye funktion med oversigt over forlig i Folketinget, som Aage Frandsen udarbejder indholdet til.

Mogens linker til originalmaterialet om folketingsforlig og vil ellers gemme en kopi af dokumenterne, hvis de forsvinder.

Nils har fået aktindsigt i motorvejsforliget. Han skriver om det på siden. Muligvis kan en studerende på statskundskab være interesseret i at beskrive beslutningsprocessen. Det er en del, der ikke er skrevet meget om tidligere.

Tema om best practise

Vi bør få igangsat et tema om best practise omkring aktindsigt. Evt. i samarbejde med myndigheder og KL. Hvordan bør myndigheder og medier tackle en sag i den indledende fase: Åben og spørgende – uformelt og hvordan skære en ansøgning til, så det går hurtigt og man får noget rigtigt. Hvad vil være tegn på, at en sag går i hårdknude, og hvordan kommer man videre der? Hvad er tegn på, at man rammer decideret varme kartofler, og hvordan tackler man dem? Gerne med eksempler.

Ad 6.

Vi besluttede at flytte aktiviteterne på Facebook over til en gruppe kaldet Åbenhedsting og lukke fansiden. Vi lukker også oversigten over medlemmer af netværket på vores hjemmeside, så vi kun har en hjemmeside og Facebook-gruppe. Alle i koordineringsgruppen bliver administratorer, og vi bruger denne gruppe til at kommunikere med medlemmerne.

Facebook-gruppen ligger her:

http://www.facebook.com/group.php?gid=104432726257188&ref=share

Ad 7.

Det er rigtig godt at IT- og Telestyrelsen nu flytter sig i spørgsmålet om adgang til data i form af at udmønte lov om videreanvendelse af offentlige data. Vi følger det og skriver også til dem og foreslår, at der sker en samordning af ministeriernes holdning og især, at de hjælper med til at give adgang til datasæt som er særligt relevante for offentligheden. Det kan være højdemodel, risikovirksomhederne og universiteternes karakterer.

Ad 8.

Sagerne går stille og roligt deres gang. Højdemodellen giver mulighed for særskilt at se på problemer i vadehavet, Limfjorden og nogle østjyske kommuner. Vi kan se, hvilken kommune, der har flest ejendomme under den grænse, som vandet stiger til i løbet af de næste 50-100 år.

Kontant kan måske følge op på sagen om risikovirksomhederne.

Ad 9.

Næste møder er 9/6, 8/9 og 8/12. Altid klokken 14 i Århus og hos Update. Eller via skype, der nu virker mere stabil.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser