Sådan gjorde vi

Den 8. september 2017 beskrev gylle.dk, hvordan miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) forsøger at genindføre begrebet ’troværdighed’ i Miljø- og Fødevareministeriet.

Lunde Larsen havde givet sin departementschef Henrik Studsgaard besked på at igangsætte en ’troværdighedskampagne’ blandt ministeriets 3000 medarbejdere. Fremover skulle de gøre sig umage med fagligheden, handle som professionelle embedsmænd og tale i øjenhøjde med omverdenen.

”Troværdighed er hjertet i offentlige organisationer,” lød beskeden fra departementschefen på de ansattes intranet.

I februar 2018 fandt Kjeld Hansen, redaktør af gylle.dk, det betimeligt at tjekke op på kampagnen, så han sendte en mail 16. februar 2018 til pressechef Mette Thorn i Miljø- og Fødevareministeriet. Han spurgte, om ”der er opnået resultater, foretaget evalueringer eller igangsat yderligere initiativer.”

Svaret kom 19. februar og lød, at ”der har været afholdt en personalekonference for hele departementet, hvor der blev holdt oplæg af professor Jørgen Grønnegård Christensen og gennemført gruppediskussioner af publikationen ”Syv centrale pligter” fra Moderniseringsstyrelsen. Endvidere er der ikke tale om nogen troværdighedskampagne, men en udfoldelse af et af fokusområderne under koncernens mission og vision.”

Dagen efter stillede Kjeld Hansen pressechefen et par uddybende spørgsmål:

  1. Hvornår fandt konferencen sted? Program?
  2. Kan man se en deltagerliste?
  3. Hvor mange deltog?
  4. Deltog departementschef Henrik Studsgaard? Deltog ministeren?
  5. Findes der et referat samt kopi af Grønnegård Christensens oplæg?

Der gik seks dage, før der kom korte svar og kun på tre af de fem spørgsmål.

Mette Thorn skrev ud for sp. 3: Hele departementet dvs. ca. 200 chefer og medarbejdere; sp. 4: Ja, departementschefen deltog, men ikke ministeren; og sp. 5: Nej til referat, men se vedlagte slides. Grønnegård Christensens oplæg var vedlagt i form af en stribe slides fra oplægget.

Kjeld Hansen sendte 2. marts denne påmindelse til Mette Thorn: ”Må jeg erindre dig om dette udestående – jeg forventer at modtage regnskabet for dagen uden yderligere forsinkelser, dvs. pris for morgenmad på Crown Plaza, honorar til Grønnegaard Christensen, bustransport samt bespisning m.v på restaurant Sult – og husk også at oplyse datoen for arrangementet.”

Men der kom intet svar. Heller ikke efter nok en rykker 6. marts.

Kjeld Hansen begærede derefter aktindsigt 13. marts i de udestående spørgsmål, og allerede to dage senere havde han svar på alle spørgsmål fra ministeriets afdeling for Strategi og udvikling – Koncern HR og Digitalisering.

Nogle uddybende spørgsmål, der bl.a. drejede sig om en kopi af departementschefens talepapir, tog det lidt længere tid at få svar på. 23. marts kunne sagen afsluttes med et tilfredsstillende resultat.

 

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser