SSI skjuler oplysninger om svinesmitte for offentligheden men ikke for svineproducenter

Afsnitsleder hos Statens Serum Institut (SSI) misbruger påstand om tavshedspligt til at skjule anonymiserede oplysninger om risiko for smitte med svineinfluenza fra nærliggende svinefabrikker

Af Kjeld Hansen, redaktør og Amanda Marie Hohol, cand.jur. Indlægget bringes med tilladelse fra GYLLE.DK

Siden marts 2021 har redaktionen forgæves søgt aktindsigt hos Statens Serum Institut (SSI) i omstændighederne omkring den første danske borger, der er blevet ramt af Svineinfluenza A i nyere tid.

I en pressemeddelelse fra SSI havde afsnitsleder Ramona Trebbien skrevet, at patienten ”bor på landet”, og at ”borgeren har ikke selv haft kontakt med svin”. Imidlertid fremgik det af det faglige notat i sagen fra Dansk Veterinær Konsortium, at patienten  var en ældre dame, der boede i nærheden af en svinefabrik, men de konkrete oplysninger om damens alder og afstanden mellem damens bopæl og svinefabrik var overstreget med sort i den version af notatet, som redaktionen senere fik udleveret.

Redaktionen vurderede, at det ville have stor offentlig interesse at kende eventuelle risici for naboer til landets ca. 2800 svinefabrikker og bad derfor om at få oplyst afstanden til den potentielle smittekilde. Vi var også af den opfattelse, at adgang til disse oplysninger var åbenlyst hjemlet i både offentlighedsloven og miljøoplysningsloven (læs vores juridiske analyse her)

Tavshedspligt for anonymiserede oplysninger

Statens Serum Instituts juridiske afdeling vurderede derimod, at der var tale om ”helbredsoplysninger”, som ville kunne bruges til at identificere den pågældende, og at det ville være et brud på seruminstituttets ”tavshedspligt” at udlevere disse oplysninger. Offentligheden måtte altså ikke få at vide, hvor tæt patienten boede på den pågældende svinefabrik eller hvor gammel personen var, så redaktionen fik afslag på begæringen om aktindsigt, hvilket ikke gav mening, da alder og afstand ikke kan identificere en bestemt person. Afgørelsen blev derfor straks påklaget, men trods lovgivningens krav om svarfrister på syv døgn i den slags sager måtte vi vente i mere end et år på en endelig afklaring.

Undervejs blev det nødvendigt at klage over SSI til Sundhedsministeriet, der med rette pålagde SSI at genbehandle vores anmodning om aktindsigt, men atter trak SSI sagen i langdrag. Men efter klage over den mangelfulde sagsbehandling til Folketingets Ombudsmand lykkedes det til sidst at få en ny afgørelse fra SSI, men stadig med negativt resultat. Afslaget var dateret 8. juli 2022 og gentog over seks sider de samme argumenter om ”helbredsoplysninger” og ”tavshedspligt”, som tidligere fremsat.

Nej til offentligheden, ja til svineproducenterne

Tre-en-halv måned senere valgte afsnitsleder Ramona Trebbien, SSI, imidlertid, at  dele de oplysninger, som vi var blevet nægtet i mere end halvandet år. Dette skete i et foredrag på årets svinekongres i Herning d. 25. oktober.

Nu viser det sig, at afstanden mellem den kvindelige patients bolig og nærmeste svinefabrik er to kilometer, og da det for længst er påvist, at Svineinfluenza A kan smitte som luftbåren virus over afstande på netop to kilometer, er det jo helt relevant, at vi har efterspurgt disse data i den konkrete sag.

Vi har nu klaget til SSI over den seneste afvisning og over afsnitsleder Ramona Trebbiens opførsel.

SSI bruger loven, som det passer dem

Klog af skade over SSI’s langsommelige sagsbehandling har redaktionen desuden valgt at gøre Folketingets Ombudsmand opmærksom på den generelle kritisable sagsbehandling samt forskelsbehandling, som SSI har udsat redaktionen og resten af offentligheden for. SSI har simpelthen brugt loven, som det har passet dem. Én ting er at de har fejlet rent juridisk, men det er decideret uetisk, at de bevidst vælger at dele vitale oplysninger med nogle svineproducenter, men afviser offentlighedens ret til at få dem. Den forskelsbehandling som de har foretaget, burde få store følger for SSI. Man kan forestille sig, at SSI har holdt et – nok så hæderligt – foredrag med henblik på at informere svineproducenterne om at undgå, at sådan en smitte sker igen. Men den holder ikke i retten, når man som offentlighed myndighed tror, at man selv kan vælge, hvem man deler oplysninger med.

Savner effektivt klagesystem

Vi har forelagt hele sagen for jurist og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, der har fremsagt følgende kommentarer:

•                    I halvandet år har SSI skjult oplysninger for offentligheden om smitte af mennesker med svineinfluenza. Aktindsigt er afvist med henvisning til tavshedspligt, selvom anmodningen om aktindsigt handlede om anonymiserede oplysninger.

•                    Tavshedspligt skal beskytte mod videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners smitte, men må ikke misbruges til at skjule anonymiserede oplysninger om sygdommes eksistens og mulige sammenhænge mellem sygdom og produktion.

•                    SSI-afvisningen af aktindsigt har været indbragt for Sundhedsministeriet og Folketingets Ombudsmand, men uden resultat. Sagen blev blot sendt tilbage til SSI, der gentog afvisningen.

•                    Vi mangler i den grad et effektivt klagesystem, der hurtigt kan træffe en afgørelse og ekspedere de oplysninger, som offentligheden har ret til at få.

SAGSGANGEN KORT FORTALT

 • 29. januar 2021: Kvinde får konstateret smitte med en influenzavariant, der stammer fra svin.
 • 1. marts 2021: Redaktionen kontakter SSI og stiller spørgsmål vedr. sagen.
 • 3. marts 2021: SSI pressemedarbejder afviser at svare på spørgsmålene.
 • 4. marts 2021: Redaktionen anmoder om aktindsigt.
 • 6. april 2021: SSI-afgørelse om delvis aktindsigt. Kvindens alder, bopælens afstand til svinefabrik og svinebesætningens art undtages med henvisning til tavshedspligt pga. ”helbredsoplysninger”. SSI mener også, at oplysningerne ikke er miljøoplysninger.
 • 12. april 2021: Redaktionen klager over afgørelsen til Sundhedsministeriet via SSI.
 • 24. juni 2021: SSI videresender klagen til Sundhedsministeriet efter 73 dages behandlingstid. Lovkravet er højst 7 døgn.
 • 23. februar 2022: Sundhedsministeriet kommer med deres klageinstansafgørelse og hjemviser sagen til SSI, da SSI ikke har foretaget konkret afvejning af samfundets interesse i at kende til oplysningerne.
 • 2. maj 2022: Intet hørt fra SSI – vi afsender rykker til den ansvarlige afsnitsleder Ramona Trebbien, SSI.
 • 13. juni 2022: Stadig intet hørt fra SSI efter 110 dages behandlingstid – klager nu til Ombudsmanden.
 • 28. juni 2022: Ombudsmanden kontakter SSI, der lover afgørelse senest 8. juli 2022.
 • 8. juli 2022: Ny SSI-afgørelse fremsendes, der atter undtager oplysninger om alder, bopælens afstand til svinefabrik og svinebesætningens karakter med henvisning til tavshedspligt pga. ”helbredsoplysninger”. SSI mener også fortsat, at oplysningerne ikke er miljøoplysninger, til trods for at Sundhedsministeriet mener det modsatte.
 • 25. oktober 2022: Sektionsleder Ramona Trebbien, SSI, fremlægger de efterspurgte ”helbredsoplysninger” vedr. patientens alder og bopælens afstand til nærmeste svinefabrik (2 km), men kun overfor et indbudt publikum af svineproducenter m.fl. på årets svinekongres i Herning d. 25.-26. oktober 2022.
 • 26. oktober 2022: Redaktionen klager over SSI-afgørelsen af 8. juli 2022, og opfordrer samtidig Ombudsmanden til atter at åbne sagen.

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, finder sundhedsmyndighedernes lange sagsbehandlingstider i aktindsigtssager så bekymrende, at han har valgt at orientere Folketinget om situationen. I praksis betyder det, at nogle sager bliver behandlet så sent, at bl.a. mediernes mulighed for at overvåge og formidle aktuelle problemstillinger er reelt udfordret. Ved årsskiftet havde sundhedsministeriet 125 verserende aktindsigtssager med en gennemsnitlig foreløbig sagsbehandlingstid på ca. 108 arbejdsdage, mens Statens Serum Institut havde 85 verserende sager med en gennemsnitlig foreløbig sagsbehandlingstid på ca. 44 arbejdsdage.

Afsnitsleder Ramona Trebbien er leder af influenzaberedskabet hos Statens Serum Institut med ansvaret for det Nationale Influenza Center for WHO/Det nationale referencelaboratorium for influenza, med varetagelse af den nationale virologiske overvågning af influenzavirus samt respiratorisk syncytial virus (RSV).

Svineinfluenza A er i dag udbredt på næsten alle danske svinefabrikker, og sygdommen frygtes at kunne starte den næste store pandemi. Endnu før coronapandemien var overstået i januar 2021, advarede en af landets førende virologer, professor Lars Erik Larsen mod den næste pandemi, som ”helt sikkert” vil komme fra svineindustrien. I et opsigtsvækkende interview med Dansk Veterinærtidsskrift, nr. 1, 2021, forudsagde Larsen, at den næste pandemi er lige om hjørnet.

Del dette:
Udgivet i Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

Oluf







Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.