Åbenhed under stærkt pres i ny forvaltningslov

Regeringens forslag til ny forvaltningslov og retsplejelov indskrænker aktindsigt ganske voldsomt for både journalister, borgere og virksomheder. Muligheden for at kontrollere myndighederne bliver kraftigt svækket.

De nye lovforslag har været i høring. De er et varsel om, hvilken tankegang der vil gå igen i det nye forslag til offentlighedslov, som regeringen vil fremlægge i slutningen af november.

På mange områder er det en tilbagevenden til tiden omkring 1970, da den første offentlighedslov blev vedtaget. Der indføres en række gummibestemmelser, der stort set kan umuliggøre enhver aktindsigt for både virksomheder, borgere og journalister.

Afdelingsforstander Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har været offentligt fremme med sin kritik af de nye lovforslag på både konferencer og i en række medier. En række andre organisationer har tilsvarende kritiseret de nye lovforslag.

»Det betyder, at i langt de fleste sager vil man ikke længere have ret til aktindsigt i de fleste og de vigtigste oplysninger. Langt de fleste sager behandles internt, både i ministerier og kommuner. Den her ret er afgørende for, om man overhovedet kan få noget at se.« siger Oluf Jørgensen til Journalisten.dk.

Justitsministeriet træder vande
I andre lande er der en udvikling i retning af større åbenhed, både i forhold til borgernes egne sager og i forhold til offentligheden. I Danmark går det den modsatte vej. Forslaget er også et stærkt angreb på en af de fundamentale værdier i samfundet, nemlig retssikkerheden, for både borgere og virksomheder, pointerer Oluf Jørgensen.

Efter den skarpe kritik har Justitsministeriet fremkommet med forskellige uldne formuleringer, der kan tolkes både i retning af en ændring af forslaget, men også modsat. Når regeringen fremsætter lovforslag i slutningen af november vil det vise sig, om den har lyttet til kritikken.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har benyttet Oluf Jørgensens klare indsigelser mod den nye lov i sit høringssvar til ministeriet. Åbenhedstinget har i sit høringssvar tilsluttet sig Journalisthøjskolens synspunkter.

Læs Journalisthøjskolens høringssvar for at få en samlet fremstilling af truslerne i de nye lovforslag.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt, Mulvads blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser