Åbenhedstinget: Redaktør og journalist sigtet

I dag har politiet sigtet journalist Kjeld Hansen og ansvarshavende redaktør Nils Mulvad for at overtræde straffeloven.


Politiet sigter Kjeld Hansen i et forsøg på at få ham til at afsløre kilder.

Østjyllands Politi ved Poul Erik Eriksen har i eftermiddag telefonisk oplyst til både Kjeld Hansen og Nils Mulvad, at de netop er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 152 D styk 2 for uberettiget videregivelse af oplysninger om MRSA-inficerede virksomheder. Straffen er bøde eller fængsel i op til et halvt år.

Eriksen oplyste, at sagen drejer sig om artiklen “Børn fik bylder og betændte sår“, som vi offentliggjorde 21. oktober 2010 på aabenhedstinget.dk, og hvor der optræder et bilag med en navnene på en række MRSA-inficerede svinefabrikker.

Afhøres med sigtes rettigheder
Eriksen oplyste videre, at sigtelsen skyldes en anmodning fra den ledende embedslæge i Syddanmark Henrik L. Hansen. Sigtelsen kommer 14 dage før, sagen ville falde for toårsreglen.

Herefter vil de to blive afhørt med en sigtes rettigheder. Hensigten er, at politiet skal forsøge at få de to til at afsløre kilderne til oplysningerne om de MRSA-inficerede svinefarme. Sundhedsstyrelsen vil ikke have navnene på de farlige virksomheder oplyst til offentligheden.

Begge afviste at udtale sig.

Sundhedsstyrelsen: nej til dialog
Da artiklen første gang blev bragt, kontaktede ledende embedslæge Henrik L. Hansen Åbenhedstingets redaktør Nils Mulvad for at få ham til at undlade at bringe sundhedsoplysninger.

I sagen er dilemmaet på den ene side at beskytte fortrolighed om enkeltpersoners sygdomsforløb og på den anden side at give befolkningen relevant information om inficerede agrovirksomheder. På baggrund af henvendelsen foretog Åbenhedstinget dengang en yderligere anonymisering.

Samtidig ønskede Åbenehdstinget en dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan begge hensyn kunne tilgodeses, og hvis det ikke kunne lade sig gøre så en dialog for at præcisere forskelle i synspunkter. Sundhedsstyrelsen ønskede ikke denne afklaring. Uden yderligere kontakt foretog Sundhedsstyrelsen en politianmeldelse.

Både Kjeld Hansen og Nils Mulvad er tidligere afhørt – begge kort efter sagen blev rejst i november i 2010. Siden har sagen ligget stille, men er nu endt med en sigtelse.

Ombudsmanden vurderer afslag
Sideløbende har Åbenhedstinget bedt om aktindsigt i de lister over MRSA-inficerede virksomheder, som Sundhedsstyrelsen og Fødevaremyndighederne ligger inde med. Det har Fødevareministeriet afslået. I øjeblikket vurderer Ombudsmanden det afslag. Se omtale af den sag.

I forbindelse med aktindsigten i listen over MRSA-inficerede virksomheder har myndighederne benyttet offentliggørelsen af artiklen “Børn fik bylder og betændte sår” som argument for deres nej til aktindsigt. Se denne gennemgang af myndighedernes argumentation.

Del dette:
Udgivet i Mulvads blog, Resistente bakterier

10 kommentarer til “Åbenhedstinget: Redaktør og journalist sigtet
 1. kafka siger:

  I betragtning af at (Århus)politiet, i forbindelse med behandling af denne sag, selv kan (og eventuelt vil) overtræde straffeloven, og den eneste, som kan gribe ind mod Århus politiets overtrædelser er Politiklagemyndighedens medarbejdere i Århus, (som var ansat i Århus politi) og som kan, i forbindelse med eventuelt behandling af en sådan sag også overtræde straffeloven, bør man nu fokusere på bl.a. åbenhed hos denne myndigheden, som af denne grund er og må være en joke.

 2. Holger Øster Mortensen siger:

  Det må absolut være af interesse for almenheden at få oplyst HVILKE svinebedrifter, som er inficeret med de frygtede og resistente MRSA-bakterier. Enhver borger skal have mulighed for at tage forholdsregler, hvis en given svinefarm er bærer af farlige bakterier. Dette gælder både ansatte, gæster ved åbent hus, dyrlæger og andre, som har ærinder i en given svinestald. Hvad med de mange østarbejdere, som gennem årene har haft deres gang i danske svinestalde? Hvor mange af disse har fået konstateret uhelbredelige sår og bylder?

  Helt himmelråbende bliver det, når det viser sig, at det er en embedslæge, som ønsker at begrænse offentliggørelsen af omfanget af resistente bakterier i den danske husdyrproduktion. En embedslæge skal netop styrke vores sundhedsvæsen. Er det os mennesker eller produktionsdyrene, som skal være her?

 3. “Da artiklen første gang blev bragt, kontaktede ledende embedslæge Henrik L. Hansen Åbenhedstingets redaktør Nils Mulvad for at få ham til at undlade at bringe
  sundhedsoplysninger.”

  At bringe oplysninger om evt. smittekilder er det sundhedsoplysninger? Og er det forbudt at gøre en uskyldig befolkning opmærksom på visse smittefarer?

  Hvad er den fornemste pligt for en embedslæge?

  Sagen er både tragisk og grinagtig.

  Og falder helt, når en ordentlig jurist har gennemgået materialet. Så må der vanke en undskyldning og erstatning for injurier.

  De bedste tanker til Kjeld og Nils.

 4. Søren Larsen siger:

  De der burde anklages her er den ansvarlige minister og landbrugets top, der i realiteten i årevis har set gennem fingrene med landbrugets misbrug af antibiotika – illegalt indsmuglet eller solgt gennem dyrlæger. Der har været talrige advarsler i mange år fra ansvarlige læger, om at vi ville ende i denne situation på et tidspunkt, hvis ikke der blev gjort noget seriøst ved problemet.
  Danskerne deltager i et stort forsøgslaboratorium med livet som indsats og flere svin pr. kvadratmeter end noget andet sted.
  Lad os få oplyst journalisternes kontonummer, så deltager jeg gerne i betaling af denne bøde og opfordrer hermed andre til at gøre det samme.
  Og til Kjeld Hansen og Nils Mulvad: Fortsæt det gode arbejde. I er nationen Danmarks whistleblowers. Hvad med nogle flere interviews med ofrene?

 5. Kjeld Hansen siger:

  EU-regler mod antibiotikaresistens rykker tættere på

  Af Lasse Lange | ALTINGET 12. november 2012 kl. 23:35

  ANTIBIOTIKA: Effektiv sygdomsbehandling af både mennesker og dyr er truet af antibiotikaresistens. Derfor presser Europa-Parlamentet på for at få EU-lovgivning på området.

  Europa-Parlamentet vil have dæmmet op for brugen af antibiotika, for det udbredte forbrug betyder, at midlets effektivitet er truet. Derfor skal anvendelsen af antibiotika begrænses, overvågningen og kontrollen skal styrkes, og ny antibiotika skal udvikles.
  Det blev slået fast tirsdag, da Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed stemte en betænkning om antibiotikaresistens igennem.

  Det er den danske europaparlamentariker Anna Rosbach (løsgænger), der er hovedforfatter til betænkningen, og hun er glad for resultatet.

  “Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at samlet et stort flertal bag et meget ambitiøst udspil, for det er nødvendigt med en fælles europæisk indsats. Der skal sættes en stopper for den desværre udbredte praksis med at medicinere dyr i flok. Lige nu giver landmændene medicin til raske dyr, hvilket er helt vanvittigt,” siger Anna Rosbach.

  Danmark er et foregangsland
  Et af de vigtigste pointer i Parlamentets rapport er, at forbruget af antibiotika skal under kontrol. Og Anna Rosbach mener, at Danmark med det netop aftalte veterinærforlig er et foregangsland.

  “Vi ville komme rigtig langt i Europa, hvis bare resten af EU kom ned på det niveau, vi har i Danmark. Når det er sagt, er forbruget også for højt herhjemme. Men det nye veterinærforlig vil forhåbentlig bidrage til, at vi kommer ned på et holdbart niveau. Men det skal følges nøje,” siger Anna Rosbach.

  Parlamentets miljøudvalg opfordrer med betænkningen til, at der iværksættes en flerstrenget europæisk indsats for at komme antibiotikaresistensen til livs: Det skal sikre, at antibiotika anvendes forsvarligt og lægeordineret og aldrig unødigt. For eksempel bør antibiotika ikke anvendes til behandling af almindelige virusinfektioner hos hverken mennesker eller dyr.

  Derudover skal overvågningen styrkes, og der skal udvikles nye antibiotika, ligesom uddannelsen af både praktiserende læger og dyrlæger skal forbedres. Også det internationale samarbejde skal styrkes.

  Betænkningen skal vedtages endeligt i Europa-Parlamentets plenarforsamling, formentlig omkring nytår. Derefter er det op til Europa-Kommissionen at udarbejde forslag til konkret lovgivning på området.

 6. elmer brask lauridsen siger:

  Ja, ren “Kafka”, men bestemt ingen joke; kun tragedie uden lindrende humor.

  Det er beklageligt og nedbrydende, at myndigheder vil hindre ordentlig oplysning til os borgere.

  Lad os få de uheldige elementer blandt formodentlig mange/flest hæderlige landmænd ud i lyset.

  Uvurderlig indsat, Kjeld Hansen, og god støtte fra Niels Mulvad/Åbenhedstinget.

  Håber bestemt, at det ikke bliver nødvendigt mht. retssikkerheden og ytringsfriheden, men bidrager i givet fald gerne til at dække bøden.

  Venlig hilsen Elmer B. Lauridsen

  PS.: Har fornyligt gået igennem/læst din bog “Det tabte land” og netop igen læst din bog: “Der er et yndigt land”. Den første synes jeg, er en god baggrund for historien og rævekagerne, mens den anden bog er rettet mod de akutte problemer. Netop mht det akutte, savner jeg opdaterede statistikker. Har du noget på bedding, ellers forsøger jeg at danne mig et indtryk.

 7. Kjeld Hansen siger:

  Der synes at være en markant forskel på, hvordan myndighederne forholder sig til offentliggørelse af såkaldt “personfølsomme data”. Når journalister beskriver MRSA-inficerede svinefabrikkers adresser, foretager Sundhedsstyrelsen prompte en politianmeldelse uden at indgå i en dialog om sagen, hvorimod markante offentliggørelse af personnumre på syge kræftpatienter bortforklares som “uundgåelige”, før Datatilsynet overhoevdet har set på sagens substans. Muligheden for en politianmeldelse overvejes tilsyneladende ikke, når “synderen” er sundhedsvæsenet. Det er vel en ærlig sag, at man ikke bryder sig om journalister, men politiet burde være hævet over den slags nid…

  CPR-læk: Datatilsynet går ind i sagen

  04. feb. 2013 11.30

  Brugen af internettet er i dag så udbredt, at det er umuligt helt at undgå at offentlige myndigheder lægger personfølsomme oplysninger ud på internettet, som aldrig burde være offentliggjort.

  Det siger kontorchef i Datatilsynet Lena Andersen, efter at Region Syddanmark for anden gang indenfor få måneder på internettet har offentliggjort navne og CPR-numre på sygehuspatienter.

  Helt sikkert system findes ikke
  Datatilsynet vil nu spørge Regionen, hvordan den seneste fejl kunne ske og hvad man gør for at undgå gentagelser.

  Men et 100 procent sikkert system findes ikke, siger Lena Andersen.

  – Vi ser desværre ofte fejl af den ene eller anden type, og der er ingen nemme løsninger. Vi er nødt til at spørge: ‘Hvad gør I for at forhindre, at det her sker igen?’ Men man må nok være realistisk og sige, at når der findes så mange oplysninger, og de kommer på internettet, så vil de fejl også kunne betyde at oplysninger havner de helt forkerte steder. Det viser sig jo at data ligger de forkerte steder gang på gang, Lena Andersen.

 8. Kjeld Hansen siger:

  http://gylle.dk/?s=bertel

  Politianmeldelsen mod Mulvad og Hansen blev tilsyneladende foretaget bagom ryggen på den daværende minister…

 9. Kjeld Hansen siger:

  Nu har denne sag kørt i 1000 dage – og der foreligger stadig intet anklageskrift. Er det sløset politiarbejde – eller er det chikane? Døm selv!
  http://gylle.dk/politisag-om-mrsa-fabrikker-korer-pa-1000-dogn/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser