Anmodning om at Ombudsmanden tager stilling til betalingskravet i CHR-sagen

Jeg anmoder hermed ombudsmanden om at genoptage sagen om indsigt i husdyrbrugsregistret, jeres J. nr. 2007-1784-301, sagsbehandler Asger Janfelt.

Efter henstillingen fra ombudsmanden i denne sag den 30. januar 2009 har myndighederne behandlet sagen igen. De fastholder dog stadig, at jeg skal betale mellem 7.000-50.000 kroner for data, senest i en afgørelse af 11. december 2009 fra Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, hvoraf fremgår, at klagemuligheder er udtømt (se vedhæftede).

De skriver, at ombudsmanden ikke har forholdt sig til fødevaremyndighedernes anvendelse af offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, og de afviser i forlængelse heraf at vurdere, om der er særskilt grundlag for at opkræve anden betaling end den, der gælder efter miljøoplysningslovens § 5, stk. 3.

Ifølge afgørelsen er den truffet efter miljøoplysningsloven, men den følger ikke de principper for betaling, der er angivet i Århuskonventionen og i Miljøstyrelsens vejledning fra 2006 om miljøoplysningsloven (side 24 – 26), men i stedet betalingsregler efter en særlig bekendtgørelse om husdyrbrug, hvorefter det blot overlades til et privat firma at tage sig betalt for at levere et dataudtræk, jfr. korrespondance i bunden af denne mail.

Efter min opfattelse kan man ikke blot overlade til en privat virksomhed at fastsætte betalingskrav. Myndigheden skal på forhånd have offentliggjort takster, og de må ikke overstige de faktiske omkostninger og forsendelse. Udgifter til programmering og sagsbehandling må ikke medregnes som udgifter, der skal dækkes ved betaling for aktindsigt.

Sagen har principiel betydning fordi dataudtræk efter den ny offentlighedslov må forventes at skulle følge samme principper som i dag gælder efter miljøoplysningsloven. Det er vigtigt, at der er tale om myndighedsdata, og at skatteyderne har betalt for indsamling m.v.

Særskilt har sagen betydning for alle de databaser, hvor myndighederne har overladt driften til en ekstern leverandør. Hvis de kan prissættes så højt, er det i praksis umuligt at få adgang til data for hovedparten af landets befolkning og virksomheder.

Jeg anmoder om, at ombudsmanden tager stilling til betalingskravet i lyset af Århuskonventionen og Miljøstyrelsens vejledning.

Nedenfor er den tidligere korrespondance i sagen, jfr. også jeres J.nr. 2009-2286-301/KGA.

Mvh
Nils Mulvad
Kaas & Mulvad
Ellebjergvej 25
8240 Risskov

Del dette:
Udgivet i Resistente bakterier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser