Blog-arkiv

FN-organ granskar bristande svensk öppenhet – hemlighåller uppgifter som EU lämnar ut

FN’s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i Genève har beslutat granska öppenheten i svensk förvaltning. Sverige har skrivit under och ratificerat en internationell konvention om utvidgad rätt till information i miljöärenden. Men myndigheter med stöd av domstol hemlighåller upplysningar som EU lämnar ut.

Kemikalieinspektionen, Kammarrätten och därefter Högsta
förvaltningsdomstolen avslog tidigare i år en begäran att lämna ut handlingar
om insektsgiftet klorpyrifos trots hänvisningar till FN-konventionens regler om
att öppenhet har företräde framför affärsintressen,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, Miljøoplysninger


Ingen indsigt i MF’eres transportudgifter

Efter en indstilling fra partiernes gruppeformænd oplyser Folketinget ikke længere detaljer om politikernes transportudgifter.

Dette oplæg blev på Åbenhedstingets konference 6. december holdt af redaktør Tommy Kaas, Kaas & Mulvad.

Befolkningen og pressen kan følge med i en række oplysninger om folketingsmedlemmerne og ministrene.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt, EU-parlamentarikere


EU-åbningsskrivelser bliver igen holdt skjulte

Efter en periode med voksende åbenhed om EU’s åbningsskrivelser, ser det nu ud til, at praksis ruller tilbage til hemmeligholdelse. Miljøministeriet vil ikke ud med en supplerende åbningsskrivelse fra 2009 om fuglebeskyttelsesdirektivet.

Åbningsskrivelser er de indledende skridt fra EU-Kommissionen i sager mod medlemslande, når de ikke gennemfører EU-direktiver.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Sort tirsdag for åbenhed i EU

Indtil for nyligt havde vi i princippet ret til at se navne på dem, der arbejder for os i EU samt på lobbyister, der prøver at påvirke dem. Men tirsdag den 29. juni afsagde EF domstolen en dom, hvor databeskyttelsesreglerne får altafgørende vægt for offentliggørelse af navne, mens offentlighedens interesse bliver underordnet.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Svenskere slås for elektronisk aktindsigt

Sverige – med sin stolte tradition for vidtgående åbenhed – er måske ved at falde tilbage og halte efter en række andre lande i Europa. I hvert fald har et udvalg under justitsministeriet barslet med et forslag, der møder skarp kritik af det svenske journalistforbund.

Pär Trehörning fra Svenska Journalistförbundet har siddet med i udvalget og afgivet en mindretals udtalelse.”Det ska finnas en generell skyldighet för myndigheter att lämna ut elektroniska uppgifter i elektronisk form,”

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Aktindsigt i EU – kort brugsanvisning og status

FUJ konference / Nordisk Graverkonference november 2009

Oplæg om aktindsigt i EU

Brigitte Alfter, brig@mail.dk, Wobbing EU

Generelt:

EU aktindsigt er ikke mere eller mindre kompliceret end dansk aktindsigt.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Danmark spørger altid EU om lov

Et nyligt afslag på aktindsigt i et brev fra EU-Kommissionen til Danmark viser, at det er fast praksis i danske ministerier at spørge EU om lov, hvorvidt man må offentliggøre de såkaldte åbningsskrivelser. Det er de breve, hvori Kommissionen forhører sig hos et EU-land, hvis der er mistanke om at landet ikke lever op til EU-reglerne.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser