Borgere frygter gas-udvidelse

Naboer og sommerhus-ejere tæt på gaslageret i Lille Thorup ved Ålestrup i Midtjylland frygter en ny udvidelse af anlægget. De forsøger at samle folk til at protestere ved et orienteringsmøde den 3. februar, men frygter, at løbet er kørt på forhånd.

“Det hele er stort set kørt på plads allerede før mødet. Det kan vi se af papirerne,” siger Knud Damgaard, der har sommerhus i området.

Tre gange større

I dag er der syv hulrum i jorden og et overjordisk anlæg ved Lille Thorup. Ejeren af anlægget, Energinet.dk, ønsker at udvide volumen med op til 30 procent nu og senere at kunne øge med op til ni nye hulrum.

Det overjordiske behandlingsanlæg skal udvides med op til tre kompressorer og op til tre gastørringsanlæg. Lageret har i dag en kapacitet på 710 mio. kubikmeter. Ved fuld udbygning opnås en samlet kapacitet på mere end det tredobbelte, 2.290 mio. kubikmeter.

Det oplyser By- og Landskabsstyrelsen den 27. januar 2010 på sin hjemmeside, ligesom styrelsen her har fremlagt en del materiale. Styrelsen henviser desuden til, at folk må møde frem på gaslagerets adresse på Rækkeborgvej 4 i Ålestrup mellem 8 og 15 på hverdage, hvis man vil have kopi af dokumenterne.
Dokumenterne omfatter:

Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport og VVM-redegørelse
Udkast til VVM-tilladelse
Udkast til miljøgodkendelse, herunder udledningstilladelse
Notat vedr. sikkerheds- og risikoforhold
Kopi af tilladelse af 24. juni 1982 til lagring af gas iht. Undergrundsloven

Overtræder regler
En anden nabo, Jens Iver Nielsen, peger på, at projektet på mange punkter ikke overholder gældende regler.
Myndighederne skønner, at overskridelserne ikke er væsentlige og ikke vil være til gene for mennesker og dyr. Samtidig påregnes der iltsvind i Lovns Bredning.

“Her er skøn altså ikke nok. Der skal foreligge detaljeret dokumentation,” forlanger Jens Iver Nielsen.

Han oplyser, at projektet ifølge dokumenterne ikke skønnes at være til gene for erhvervsfiskeri i Lovns Bredning.

“Det er sikkert rigtigt, men kun fordi, der ikke findes erhvervsfiskere i området. Behændigt nævnes intet om lystfiskeri,” siger han.

Frygter flere udvidelser

Han frygter, at udvidelsen af gaslageret vil blive fulgt op med flere udvidelser.

“Med en godkendelse nu, er vejen banet for mange nye udvidelser i fremtiden, fordi man ikke kan flytte lageret til andre lagre. Det kan langtfra udelukkes, at sommerhusområdet på et tidspunkt kommer til at ligge i risikoområdet med det resultat, at vore huse bliver værdiløse,” understreger Jens Iver Nielsen.

Knud Damgaard undrer sig over, hvorfor man arbejder med udvidelse af brændstoflagre, der medfører forøget CO2 udslip, når vi alle ellers skulle arbejde for at begrænse dette.

“Det viser, at forhandlingerne i Bella Centret kun bliver en tom snak, der aldrig udmønter sig i resultater,” pointerer han.

Det offentlige møde afholdes i Skalshallens Selskabslokaler, Kærvej 9, Skals, onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00.

Del dette:
Udgivet i Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser