Justitsminister sletter paragraf i ny offentlighedslov – uenighed om ministerbetjening forhindrer vedtagelsen

Den største forhindring for vedtagelsen af en ny offentlighedslov står stadig tilbage, nemlig paragraf 24, den om ministerbetjening. Og det ligger nu fast, at lovforslaget tidligst kan fremsættes efter sommerferien. Her mødes ordførerne med justitsministeren i en workshop om konsekvenserne af paragraffen om ministerbetjening.

SF-s ordfører, Meta Fuglsang, siger, at paragraf 24 er den sidste store forhindring for et bredt flertal for en ny offentlighedslov: – Hvis ikke vi kan blive enige om paragraf 24, så giver det ikke mening at snakke om resten, og så må loven ligge, siger hun.

De seneste uger har justitsminister Lars Barfoed (K) ellers ihærdigt forsøgt at skaffe bredt flertal for at få lovenvedtaget , inden folketinget skal på sommerferie. Han har to gange i slutningen af maj indkaldt ordførerne til forhandlinger i sit ministerium, og han har helt fjernet den omstridte paragraf 27, nr. 2 om undtagelse af dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer.
På et møde den 31. maj i justitsministeriet med deltagelse af ordførerne fra alle partier gjorde Lars Barfod endnu et forsøg på at samle et bredt flertal for loven. Men det faldt på uenigheden om indholdet i paragraf 24, hvor der populært sagt defineres et rum for politisk rådgivning af ministeren uden offentlighedens indsyn. Flertallet af partierne vurderede, at graden af lukkethed blev for omfattende med de formuleringer, justitsministeren foreslog. I stedet blev det aftalt at indkalde til et nyt møde, der skal have form som workshop, hvor netop paragraf 24 skal gennemgås og omformuleres. Mødet skal efter planen holdes i august.

Pia Adelsteen, DF-s ordfører, forklarer, at ordførerne i en workshop vil se på konsekvenserne af paragraf 24: Hvilke dokumenter vil blive undtaget og, hvilke vil blive tilgængelige for aktindsigt.
– Jeg vil sikre mig er at der en åbenhed, så hvis der foregår noget, som ikke burde foregå, at så kan en journalist finde ud af det og samtidig sikre et arbejdsrum, så man ikke sidder som embedsmand og overvejer hvert et ord, man skriver til ministeren, siger Pia Adelsteen.

Et Folketingsvalget i september kan forhindre en vedtagelse af offentlighedsloven umiddelbart efter sommerferien, men Meta Fuglsang vurderer, at partierne kan nå at udforme en politisk aftale, som et nyt folketing kan gå videre med uden de store ændringer, så lovforslaget kan fremsættes kort efter valget. Hun tror stadig der kan samles et bredt flertal for den nye offentlighedslov: -Jeg oplever en vilje til at flytte sig.

Deltagerne i mødet den 31. maj: Lars Barfoed (K), Line Barfod (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Pia Adelsteen (DF), Meta Fuglsang (SF), Karen Hækkerup (S), Lone Dybkjær (R), Kim Andersen (V)

Se justitsministerens seneste udkast til betænkning om ny offentlighedslov her.
Den nu slettede paragraf 27, nr.2: ”Retten til aktindsigt omfatter ikke: Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.”

Nuværende paragraf 24: ” Retten til aktindsigt omfatter ikke:
1) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder i forbindelse med ministerbetjening.
2) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem ministerier i forbindelse med ministerbetjening.
Stk. 2. Selv om en minister har eller må forventes at få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke
1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed,
2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og
3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver.

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser