Blog-arkiv

Når borgmesteren sms’er, er det omfattet af offentlighedsloven

En sms fra en borgmester om kommunale forhold er hverken privat eller hemmelig. Det står klart, efter at Ankestyrelsen har afgjort en række konkrete sager, som det uafhængige magasin Kommunen.dk har rejst.

Borgmestre og kommunaldirektører bør gemme sms’er. Foto av form PxHere

Ankestyrelsen slår fast,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Aftale om ny offentlighedslov

Regeringen har i hemmelighed indgået en aftale med Venstre og de konservative om en ny offentlighedslov. Partierne bag aftalen præsenterer den en af de nærmeste dage. Det erfarer Åbenhedstinget.

“Ja, jeg tror snart, der kommer noget fra justitsministeren,” siger Venstres ordfører, medlem af retsudvalget Jan E.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Oluf Jørgensen: Både paragraf 24 og 29 bør ændres

Forskningschef Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og  journalisthøjskole har læst justitsministerens nyeste udkast til betænkning om en ny offentlighedslov og kommenterer herunder:

[document file=”https://aabenhedstinget.dk/nyside/wp-content/uploads/2011/06/Udkast-til-REU-betænkning-om-OFL.pdf” width=”600″ height=”400″]

 

Det ser ud til, at der er forskellige forfattere til dette udkast. På side 1 nævnes,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Justitsminister sletter paragraf i ny offentlighedslov – uenighed om ministerbetjening forhindrer vedtagelsen

Den største forhindring for vedtagelsen af en ny offentlighedslov står stadig tilbage, nemlig paragraf 24, den om ministerbetjening. Og det ligger nu fast, at lovforslaget tidligst kan fremsættes efter sommerferien. Her mødes ordførerne med justitsministeren i en workshop om konsekvenserne af paragraffen om ministerbetjening.

SF-s ordfører, Meta Fuglsang,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Lukket for baggrundsmateriale fra konsulenter

De seneste år har vi set en voksende interesse for konsulenterne i det offentlige, bade hvad angår udgifter og dokumentationen af resultater. Tre anmodninger om aktindsigt i baggrundsdata og projektbeskrivelser fra konsulenter viser, at ministerierne sjældent kan udlevere baggrundsmateriale fra konsulenterne. Det offentlige har nemlig ikke set baggrundsdata og har ofte ej heller kontraktligt ejendomsret til baggrundsdata.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Høringssvar: Ingen saglig begrundelse

Justitsministeriet har nu besluttet, at de fleste høringsvar kan udleveres til Folketingets Retsudvalg og offentligheden. Disse høringssvar var i forvejen indsamlet og offentliggjort af Åbenhedstinget.

Justitsministeriet tilbageholder fortsat høringssvar fra ministerier og styrelser. Det sker med henvisning til, at dokumenter, der indgår i en lovgivningsproces, efter offentlighedsloven kan undtages indtil lovforslag fremsættes.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Dokumentation: Høringssvarene

Her har Aabenhedstinget samlet de høringssvar, vi har fået udleveret ved at kontakte afsenderne. Justitsministeriet har afslået at give aktindsigt i høringssvarene til betænkningen vedrørende den nye offentlighedslov.  Men stort set alle de myndigheder og organisationer, der har benyttet sig af muligheden for at komme med bemærkninger til betænkningen, har selv udleveret deres høringssvar til os.

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Kan høringssvar om ny offentlighedslov skjules for offentligheden?

Et af offentlighedslovens vigtige formål er at bidrage til kvalificering af den demokratiske proces. Det gælder ikke mindst lovgivningsprocessen. I nogle tilfælde kan det være vigtigt for regeringen at holde forberedelse af ny lovgivning tæt til kroppen f.eks. forslag om afgiftsforhøjelser. I andre tilfælde er det forståeligt, at ministerier ønsker at undgå offentlighed om foreløbige interne overvejelser,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Justitsministeriet står ret alene med lukkethed om offentlighedslov

Justitsministeriet ønsker ro om forberedelserne af den nye offentlighedslov. Af hensyn til det interne arbejde i ministeriet og den politiske beslutningsproces afviser Justitsministeriet al snak om aktindsigt. Eller næsten al snak.

For da Åbenhedstinget bad om en liste over de parter, som Justitsministeriet har inviteret til at afgive høringssvar med oplysning om hvem,

Læs mere ›

Udgivet i Aktindsigt


Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser