Ny klage over Tårnby Kommune

Tårnby Kommune overså i mere end 2½ år, at politiet havde givet grønt lys for aktindsigt i kommunens risikovirksomhed, brændstoflageret i Københavns Lufthavn. Nu har kommunen så afgjort sagen, og jeg har i dag klaget over kommunens og Miljøklagenævnets sløseri.

Politiet havde ingen indvendinger mod aktindsigt i brændstoflageret. Det skrev vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller, Københavns Politi, i et brev til kommunen den 7. februar 2008.

Alligevel undlod kommunen at besvare min henvendelse om aktindsigt fra 10. januar 2008 og to rykkere i sagen.

Ingen behandling af sagen i 2½ år
Jeg klagede over kommunens manglende sagsbehandling til Miljøklagenævnet i februar 2008. Det viser sig i dag, at Miljøklagenævnet på intet tidspunkt henvendte sig til Tårnby Kommune.

Det skete først, efter jeg den 11. november 2010 direkte spurgte nævnets formand, Gorm Møller, om der overhovedet havde været rettet henvendelse til kommunen.

Efter kommunens afgørelse den 16. november 2010 lod Miljøklagenævnet sagen bortfalde. Jeg har derfor klaget over kommunens afgørelse. Det skal ikke være muligt for en kommune og Miljøklagenævnet bare at sylte sagsbehandlingen i næsten tre år.

Beklager tid
Gorm Møller oplyste i interviewet den 11. november, at han ikke vidste, hvor mange andre klagesager om aktindsigt, som venter på en afgørelse, og heller ikke hvor længe de har ventet. Han kunne heller ikke oplyse, om der overhovedet havde været rettet henvendelse til de kommuner, som der er klaget over i sagen om risikovirksomheder for mere end 2 ½ år siden.

Det er det, der nu viser sig ikke at være sket for de otte kommuner, der slet ikke havde besvaret anmodningen om aktindsigt.

Gorm Møller lovede den 11. november 2010, at han i løbet af den kommende uge nærmere ville undersøge både den konkrete sag, og hvordan behandlingen af aktindsigtsklager foregår og herefter vende tilbage til Åbenhedstinget med en forklaring.

I et interview med Åbenhedstinget den 10. december 2010 oplyser Gomr Møller, at der ud over de 30 sager i den samlede klager over kommunernes behandling af aktindsigt i risikovirksomheder er yderligere en halæv snes sager om aktindsigt i miljøoplysninger, som nævnet mangler at behandle.

“Jeg vil ikke forsøge at bortforklare, at det har taget for lang tid. Det er absolut ikke et generelt billede, at det tager så lang tid, men i disse sager er vi ikke nået frem til en beslutning om, hvordan vi skulle behandle dem,” påpeger han.

Han håber, at nævnet er til bunds i sagerne inden årets udgang.

“Nu har vi fået en model for, hvordan vi skal behandle den slags sager,” understreger han.

Kommunens afgørelse den 16. november 2010:

[document file=”https://aabenhedstinget.dk/nyside/wp-content/uploads/2010/12/DokAjour-2208148-v1-Aktindsigt-med-risikovirksomheder-Nils-mulvad.doc” width=”600″ height=”400″]

 

 

Del dette:
Udgivet i Risikovirksomheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.