Nyt udkast til VVM-lov mangler åbenhed

Vigtigt at retten til aktindsigt bliver præciseret i lovudkastet, mener Åbenhedstinget

Der er alt for mange undtagelser, som hindrer offentligheden for indsigt og høringer i forbindelse med de planer og projekter, som det nye udkast til VVM-lov lægger op til.

Det skriver Nils Mulvad, journalist og formand for Åbenhedstinget, og jurist og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen på vegne af Åbenhedstinget i et høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende udkastet til ny VVM-lov.

VVM står for miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

–For den demokratiske kontrol og debat er det meget vigtigt med høring af offentligheden, før planer/projekter bliver vedtaget. Offentlig høring giver muligheder for konstruktiv dialog. Det gælder også ved planer/projekter, der hører under forsvaret og beredskabet, hedder det bl.a. i henvendelsen.

–VVM-lovudkastets generelle undtagelser for forsvarsformål og civile bredskabsformål er ikke nærmere begrundet. Hvis undtagelserne skulle blive gennemført vil naboer, journalister og andre interesserede fortsat have ret til indsigt efter miljøoplysningsloven. Undtagelserne vil således ikke kunne hindre offentlighed, men kan betyde, at offentlighed først kommer, når et projekt er gået i gang.

–Det er vigtigt, at retten til aktindsigt bliver præciseret i lovudkastet, slutter Åbenhedstingets høringssvar, som kan læses i sin helhed her:

 

Del dette:
Udgivet i Aktindsigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Gravercentrets vejledning fra 2024

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet.
Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand:
Udtalelser findes nemmest via Offentlighedsportalen.

Myndighedsguide bl.a. om nogle offentlighedsemner.